Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Digital tvilling som tilrettelegger for digital transformasjon

Det er alt for mye og ikke nok på samme tid.

Jack Kerouac

Sitatet fra Kerouac, et litterært geni for sin tid, kan synes mer relevant enn noen gang før, spesielt når vi snakker om data. De siste to årene har vi produsert mer data enn i løpet av hele menneskehetens eksitstens! Og selv med alle disse dataene, har vi fortsatt ikke nok informasjon tilgjengelig. Hvordan kan vi håndtere den overveldende mengden data i forbindelse med drift og vedlikehold, for å sikre at vi alltid har relevant, korrekt og oppdatert informasjon tilgjengelig for alle som trenger det?

Hans Kouwer & Erika Gracés, Hexagon PPM, vil i denne artikkelen belyse hvordan digitalisering og konseptet digital tvilling kan hjelpe prosessindustriens eiere til å legge ut på en «digital transformasjonsreise» og skape intelligens fra sine egne data.

Ute av sync

Erika Gracés

I følge IBM, får vi mer enn 2,5 quintillion bytes av nye data hver dag1, og det blir for mye data for oss å håndtere. Det blir stadig viktigere å kunne identifisere relevant og nødvendig informasjon fra et overveldende kaos av data rundt oss. Både for enkeltindivider og ulike bedrifter vil nøkkelen til suksess være evnen til å analysere data, hente ut fornuftig informasjon og sette dette sammen til relevant informasjon. Spesielt i forretningsøyemed, er vi ofte ute av sync med våre data. Vi har ulike systemer for å skape, oppdatere, sette samme og lagre data, men det å kunne finne informasjonen som trengs når det trengs for å ta beslutninger, blir ofte vanskeligere og vanskeligere.

Hvordan kan vi komme tilbake i sync?

Ved å ha full, digital tilgang til oppdatert og relevant informasjon. Den eneste måten å oppnå dette på er å digitalisere den eksisterende informasjonen. Potensialet ved å digitalisere forretningsprosessene er enormt – ifølge World Economic Forum kan digitalisering generere rundt 1,6 billioner USD bare for olje og gass industrien alene i løpet av det neste tiåret2! ! I tillegg er det penger å tjene for andre enn olje og gass-selskapene, det være seg kunder, forretningspartnere, og samfunnet som helhet. I følge Hexagon PPM sin undersøkelse har over 60% av bedriftslederne likevel ingen plan om hvordan de skal innføre digital transformasjon i deres selskap3.

Digitalt forvandling av bedrifter

Hvordan kan prosessindustrien komme i gang med digital transformasjon? Den gode nyheten er at stort sett alt du trenger sannsynligvis allerede er der. Dokumentasjonen og dataene som trengs for digital drift av et anlegg er ofte der, men kanskje ikke organisert, digitalisert, konsolidert eller sentralisert. En hjørnestein i digital forvandling er en intelligent digital tvilling, som er en digital representasjon av det fysiske anlegget.

 

I denne konteksten er ikke digital transformasjon en liste med aksjonspunkter der elementene kan krysses av én etter én, men mer prosessen med å bruke teknologi for å sørge for at informasjonen er lett tilgjengelig for relevant personell som trenger den, når de trenger den, og i sammenheng med det arbeidet de utfører. Dette vil også gjøre informasjon tilgjengelig for personer, både innenfor organisasjonen og for de som er en del av den totale verdikjeden.

Enhver organisasjon som gjennomfører en digital transformasjon, vil få nye muligheter for nye forretningsmodeller og nye måter å arbeide på. I forbindelse med drift, vedlikehold og prosjektaktiviteter vil det kunne gi fundamentale forbedringer i hele verdikjeden, som involverer mennesker, prosesser og teknologi.

Totalt sett er den største fordelen med digital transformasjon og etablering av en digital tvilling økt effektivitet og reduksjon av risiko. Prosessen gir brukerne nye muligheter ved å gi dem tilgang til å finne informasjon raskere, redusere behovet for omarbeiding og ettersyn, redusere dødtid, samtidig som det blir lettere for andre å ha innsyn. På samme måte vil en digital tvilling kunne forbedre den totale prosjektytelsen ved å bruke konsekvente og standardiserte digitale prosesser, forenkle kommunikasjonen, som igjen vil føre til færre endringer.

Bygg din digitale tvilling

Hvordan kan vi bygge en digital tvilling? - den enkleste måten å konseptualisere prosessen på, er å se på de ulike stadier av en tvilling. Graden av modenhet vil være basert på nivået av digitaliseringen som allerede er på plass.

Det første nivået i den digitale tvilling starter med et grunnleggende sett med strukturerte data og dokumenter som definerer konfigurasjonen av anlegget. For en del av oss er dette en veldig god start som er nok til å ta bedre beslutninger og øke intelligensnivået i dataene. For andre kan vi introdusere neste nivå av tvillingen, med mer intuitiv visning og navigerbare 3D-modeller eller laserscan.

Det tredje nivået omfatter interoperabilitet for å utveksle informasjon og koble til andre systemer i driftsmiljøet, for eksempel vedlikehold og løsninger for forvaltning av anlegget. Det fjerde nivået er der den digitale endringen virkelig kommer til sin rett, der anleggseierne kan utnytte den digitale tvillingen til å ta i bruk og digitalisere arbeidsprosesser som endringshåndtering, inspeksjon og integrerte systemer for sikkert arbeid. Den siste fasen av digital tvilling kan inkludere avanserte analyser, som for eksempel kunstig intelligens (AI), maskinlæring og forutsigbarhetsanalyse.

 

I sum, så er målet for enhver digital tvilling å øke anleggets effektivitet. Digitale tvillinger gir en digital representasjon av nåværende konfigurasjon i tillegg til relevant historikk, sammen med relatert ytelsesinformasjon. Selskaper som Covestro har med løsninger fra Hexagon PPM startet sin digitale transformasjon og det kan du lese mer om her.

Konklusjon

Det er ikke noen stor overraskelse at både bedrifter og enkeltpersoner sliter med den overveldende mengden data som er tilgjengelig. Nøkkel til suksess i den stadig mer digitale verden er evnen til å skape håndterlig informasjon og intelligens fra data.

For prosessindustrien vil det å starte å lage en digital tvilling for så å videreutvikle den være en hjørnestein for digital transformasjon. Med en digital tvilling, kan brukerne utnytte dataene på en mye bedre måte og øke effektiviteten.

Om Hexagon PPM

Hexagon PPM gjør ustrukturert informasjon til en smart digital ressurs, en digital tvilling for teknisk informasjon som gjør at kundene våre kan ta fatt på en digital «transformasjonsreise». For mer informasjon om oss, sjekk ut websiden www.hexagonppm.com eller kontakt oss på info.no.ppm@hexagon.com.

Referanser

1] 10 Key Marketing Trends for 2017 © ComSense

2] Initiativ for digital transformasjon i samarbeid med Accenture © World Economic Forum / Digital Transformation Initiative in collaboration with Accenture © World Economic Forum

3] Endre bedriftskulturer og organisasjoner ved å innføre nye måter å arbeide på – «Digital Transformasjon of Facility Operation White Paper» © Hexagon ppm / Changing Corporate Culture and Organizations to Introduce New Ways Of Working – «Digital Transformation of Facility Operations White Paper» © Hexagon PPM

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022