Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Nye Veier sikter mot modellbasert forvaltning fra første dag

Slik vil nye E6 ved Sveberg utenfor Trondheim se ut.
Slik vil nye E6 ved Sveberg utenfor Trondheim se ut. Foto: Nye Veier/ Multiconsult

De neste årene skal Nye Veier sørge for totalt 106 kilometer med firefelts veg i Trøndelag. Nye E6, fra Ulsberg i sør til Åsen i nord, skal gi en halv million innbyggere i Trondheims-området sikrere veg og kortere reisetid, og bidra til vekst og utvikling i regionen. 

Børge Lundhaug er prosjektleder for fullføring i Nye Veier. Foto: Kim L'Orange Sørenssen/NTNU

De første spadetakene er tatt, men i kulissene foregår det nybrottsarbeid i måten modeller og klassifisering skal brukes og tas vare på i hele veganleggets livssyklus. Fra planlegging og prosjektering, til bygging og over i forvaltningsfasen.

— Vi hadde behov for et sted å ta imot forvaltningsdata på en enhetlig og effektiv måte fra rådgiver og entreprenør gjennom prosjekterings- og byggefasen, sier Børge Lundhaug, prosjektleder i Nye Veier.

Digital veg for hele livssyklusen

For strekningen Ranheim-Værnes, som er ett av fire prosjekter i E6-utbyggingen i Trøndelag, er det derfor satt i gang en pilot der Trimble og Triona har laget en såkalt AIM-løsning for Nye Veier og entreprenøren Acciona Construcción.

AIM står for asset information model. Jan Erik Hoel, som leder prosjektet i Trimble, forklarer:

— Det handler om all digital informasjon man skal ta vare på fra prosjektmodellen og bruke videre etter at anlegget er ferdig. Alt fra skilt og nødskap, vegdekke, sidearealer, vann- og avløpssystemer, til signalanlegg, elektriske kabler osv.

Tegningsløse prosjekter med 3D og BIM er ikke noe nytt, men dette er første gang det lages et system for å ta modellene med videre over i forvaltningsfasen.

Jan Erik Hoel leder AIM-prosjektet i Trimble. Foto: Delta V

— Det har vært avanserte 3D-modeller, men det er ofte ikke produkter i modellene, men generiske objekter man lager. I AIM skal objektene kobles med produktinformasjon. Det er ikke bare en generisk lyktestolpe i modellen, men en helt konkret type lyktestolpe, forklarer Hoel.

Med dette oppnår man en modell som er rik nok på informasjon til å kunne støtte forvaltningsprosessen. Dette kalles gjerne enterprise BIM.

 — Man har en digital tvilling, en sentral BIM-modell med all informasjon. Ved endringsprosjekter skal man trekke ut informasjon fra modellen og gjøre endringer, og så oppdatere objektene med ny informasjon inne i modellen, sier Erling Tronsmoen, som er produktansvarlig for Trimble-produktene som inngår i løsningen.

Effektivt vedlikehold til minst mulig hinder

— Når driftsentreprenøren for eksempel får en arbeidsordre om et tett sluk, kan han søke informasjon om det før han drar ut, sørge for at han tar med seg tilstrekkelig og nødvendig utstyr, planlegge avsperring osv. Det handler om å være forberedt på klargjøring av oppgavene, slik at det blir effektivt vedlikehold, sier Lundhaug i Nye Veier.

AIM-løsningen bringer prosjektet opp på nivået som omtales som enterprise BIM.   Illustrasjon: Trimble

— Driftsentreprenøren kan bruke 3D-dataene og lokasjonsdataene i AIM-løsningen i AR-briller, hvor du kombinerer virkeligheten med digitale data, slik at du ser hvor det tette sluket er, sier Rune Dragsnes, daglig leder i Triona.

— I tunneler der mye er boltet fast, og hvis man finner ut at boltene ryker for tidlig, kan man gå inn i AIM-løsningen og se hvem som har produsert boltene og hvilket LOT-nummer det er på dem, og søke i AIM hvor ellers bolter med samme LOT-nummer er benyttet. Da slipper man episoder som i Hanekleiv-tunnelen i 2007, hvor de måtte rive alt inne i tunnelen og bolte opp og sikre alt på nytt fordi man ikke hadde denne dokumentasjonen. Rehabiliteringen tok et år. Kanskje hadde det bare tatt noen måneder dersom man visste hvordan det var, sier Hoel i Trimble.

Alt søkes opp i ny webportal

Sentrale komponenter i AIM-løsningen er eksisterende standardprodukter. Fra Trimble kommer Quadri Desktop og Quadri Server, som brukes i prosjekteringsfasen for å planlegge, prosjektere og samhandle i modellene. Triona leverer TNE - Transport Network Engine, som benyttes som plattformtilrettelegging, lagring og prosessering av AIM og geografiske data.

— Samspillet mellom Quadri Server og TNE gjør at data kan håndteres gjennom hele livssyklusen, fra planlegging, via prosjektering til bygging, og til og med forvaltningsfasen. TNE sørger også for datautveksling med andre datakilder, som f.eks. Nasjonal vegdatabank hos Statens vegvesen. Dermed kan man jobbe sømløst med AIM-data og data fra andre datakilder, forklarer Dragsnes i Triona.

AIM-løsningen til Nye Veier er basert på produkter fra Trimble og Triona.

— I tillegg har vi i Triona ansvaret for en ny kundeorientert webportal. Dataene som hentes opp der vil gi Nye Veier oppdaterte BIM-data til enhver tid i prosjekterings- og byggefasen. Så hvis entreprenøren gjør en endring i en konstruksjon, så vil den bli omhandlet og klassifisert i nettverket, som igjen blir tilgjengelig gjennom webportalen, sier Dragsnes.

Gjennom webportalen vil driftsentreprenøren ha tilgang til både modeller og objekter, og FDV og vedlikeholdsdata er noen av egenskapene som skal ligge på objektene.

— Det skal også ligge en vedlikeholds- eller erstatningsinstruks, det kan ligge bilder og all informasjon om den jobben som må utrettes for å få noe i drift igjen, sier Lundhaug i Nye Veier.

Felles språk og begreper

Helt nytt er også bruken av klassifisering. Her har Nye Veier valgt det svenske klassifiseringssystemet CoClass, som er et hierarkisk system for å kode objekter. En bolt i en tunnel vil få en kode som sier noe om lokasjon for objektet, hvilken funksjon den skal løse, hvilken metode som brukes for å løse funksjonen osv. 

Klassifiseringssystemet brukes gjennom hele prosjektet, helt fra prosjekteringsfasen, og skal sikre at man bruker et system med felles språk og begreper i en digital forvaltning.

— Dette skal effektivisere prosessen med å ta imot og knytte data sammen på en sikker måte, og vi kan sette krav til hvilke egenskaper som skal følge med på objektnivå, sier Lundhaug i Nye Veier, og legger til at det jobbes for at CoClass skal bli del av Norsk Standard (SN/K 373).

— Når man prosjekterer veg, vann og avløp i Quadri, så skapes det automatisk et nettverk i modellen. Til dette nettverket kobler vi CoClass-kategoriene. Objektene som er koblet til nettverket får da sin CoClass-klassifisering fra nettverket, forklarer Hoel i Trimble.

Asset-modellen klar til bruk

AIM-løsningen bygges opp under prosjekterings- og byggefasen. Når veganlegget står ferdig, vil også AIM-løsningen være ferdig og klar til bruk.

— Når du er ferdig med «as built», altså du har oppdatert modellen i henhold til hvordan det er bygget, så er asset-modellen ferdig til bruk. Modellen er altså klar fra første dag, det er et grunnprinsipp vi følger, sier Hoel i Trimble.

— Denne piloten gjelder for strekningen Ranheim-Værnes, men det er viktig for oss at løsningen også blir tilgjengelig for alle de andre prosjektene vi har gående på E6 her i Trøndelag. Det er en stund til det blir noe driftsaktivitet her, så i første omgang er det i byggefasen vi kommer til å se verdien, ved at vi kan få ting overlevert i en komplett asset-modell og kan kontinuerlig justere og gjøre det bedre, avslutter Lundhaug i Nye Veier. 

 

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022