Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Vil gi kundene avkastning på klimakampen

Lanserer unikt fond.

I følge Entelios og Christian Bengtsson, forretningsutvikler i Entelios, er det ikke for sent å nå klimamålene, men vi må tråkke ned den klimavennlige pedalen for fullt. Det er ingen tid å miste, og derfor lanserer de nå et fond for bærekraft – som den eneste aktøren på det svenske markedet. 

En ny tid

ENTELIOS

Agder Energi lanserte akkurat tre selskaper under navnet Entelios. De tre selskapene som sammen utgjør nysatsningen er Los Energy, Entelios og AE Solutions. Målt i volum er de tilsammen den største leverandøren av fornybar energi til virksomheter i Norge.
Selskapet er heleid av Agder Energi, og tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi, som gjør det mulig for industriselskap, bedrifter og offentlige virksomheter å bli ledende på klimavennlige energiløsninger.

Les mer her »

Ti år tilbake i tid så var det varierende fokus på bærekraft og miljø ute hos kundene, men for to-tre år siden kom det tydelige tegn til et skifte.  

-Da opplevde vi å bli møtt av tydelige målsetninger knyttet til bærekraft og spørsmål rundt hva vi kunne tilby. Dette førte til mange samtaler og løpende dialog med våre kunder, der de ga uttrykk for at de ville gjøre mer enn å kjøpe klimakvoter, de ville gjøre en forskjell, sier Christian Bengtsson. 

Samtidig fastslo energioverenskomsten i Sverige målet på hundre prosent fornybar energiproduksjon innen år 2040. Med en politisk ambisjon om at all energi skulle være fornybar, og etterspørselen fra kunder, identifiserte Entelios et behov, og ble inspirert til å skape et fond. 

– Kundene våre savnet tydelige mål, og ikke minst en avkastning. Noe konkret. Det er det konseptet skal innfri, sier Christian. 

Fondet innebærer nettopp det, at kundene kan investere i noe konkret innenfor fornybar energi, og kan de velge mellom nytenkende prosjekt og forskning, direkte investering i utbygging av fornybar energi, og investering i et redusert globalt klimaavtrykk.  

Nytenkende prosjekt og forskning

Christian Bengtsson, forretningsutvikler i Entelios.

Kundene til Entelios ga uttrykk for at de ville være med på å støtte forskning og utvikling, og dette var også en viktig del av energioverenskomsten fra 2016. Derfor har fondet inngått et samarbeid med Mälardalen Høgskole i Sverige, som har en forskningsgren som spesialiserer seg på nettopp fornybar energi. 

– Kundene ville ha innsikt i forskningens verden, og Mälardalen har mange spennende forskningsprosjekter. Slik kan kundene være med på å drive forskningen fremover, og samtidig få innsyn og kunnskap tilbake, sier Christian. 

Pengene kan gå til generell forskning, men kunden kan også velge mellom opptil fem spesifikke retninger, og da kanskje noe som er relevant for kunden selv. 

– Ta for eksempel sykehus. De har dieselaggregater som ikke er optimalt for verken nærmiljøet eller miljøet generelt. Mange er interessert i å finne alternativer til dette, og ville derfor kanskje ønsket å investere i batteriforskning, sier han.

I tråd investeringen vil Entelios også arrangere samlinger der kundene vil få informasjon, innsyn og kan velge hvor de vil plassere investeringen. Målet er å skape et forum der kundene kan treffe hverandre og diskutere behov og muligheter.

Et eksempel på hva kundene kan gi økonomisk bidrag til er forskning rundt strømningsbatterier. Der er Mälardalens Universitet et av de få forskningsprosjektene i Sverige dedikert til strømningsbatterier.

Strømningsbatterier er en type elektrokjemisk celle, der elektrolytten inneholder energien. Energi blir pumpet inn i elektrolytten, og blir deretter byttet ut, og energien kan lagres et annet sted. Når man trenger energien, kan den pumpes tilbake igjen. Væsken er også resirkulerbar. 

– Det er stor interesse for dette innenfor transportsektoren generelt, og spesielt innenfor batteridrevne tog. Det finnes også stort potensiale for å implementere teknologien i personbiler i fremtiden, sier Christian.  

  Foto: poba

Utbygging av fornybar energi

For kundene som vil ha et enda mer konkret alternativ, er det mulig å investere direkte i byggingen av fornybar energi. Nærmere bestemt en solcellepark som skal bygges allerede i 2019. 

– Mange vil gjerne satse på solenergi, men har ikke mulighet til å sette opp solfangere eller drifte det selv. Men nå kan vi bygge og drifte den for selskapet, og de får en andel av parken, sier han. 

Kundene fonderer pengene til solcelleparken, og deretter går andelen tilbake igjen til kundene, som skal tilsvare pengene de har investert. Entelios vil derfor ikke stå som eier selv, og eierne vil være kundene, slik at de får en direkte avkastning. 

– En stor andel av kundebasen vår i dag er i Stockholm, og det er derfor vi starter der. Med 11 hektar rett utenfor byen. Hvor stor andel kunden vil ha, velger de selv, og de kan enten se avkastningen på egen strømregning, eller selge kvoten videre. 

– Sett over tid er dette tilgang på mye energi, men det handler ikke nødvendigvis om å dekke hele sitt eget forbruk. Det kan være snakk opp til ti prosent sol, hvilket er det vi minst behøver for å oppnå målet 100 prosent fornybar energiproduksjon innen 2040.

På sikt er målet flere solcelleparker, vindparker eller vannkraft – og ikke bare i Sverige.

  Foto: B&M Noskowski

Globalt klimaavtrykk

En tredje mulighet kan være en investering i prosjekter av mer sosial bærekraftighet knyttet til utviklingsland. Og blant prosjektene Entelios har vært involvert i så langt er et i Kenya. 

– I Kenya er det fortsatt byer helt uten elektrisitet, og de lager for eksempel mat over en åpen løsning. Enten ute eller inne, og i hytter eller hus. Som regel er det kvinner som lager maten, og de kan stå i timevis og inhalere farlige gasser fra brensel, som kan ha katastrofale helsefølger, sier Christian. 

Entelios har blant annet bidratt til prosjekt som bygger effektive matlagningsovner som skal erstatte tidligere løsninger. 

– Da tar man bort karbondioksid i nærmiljøet, samtidig som du frigjør mye tid kvinnene kan bruke på andre ting av sosial karakter.

Et annet alternativ på sikt vil være å investere i å bygge fornybar energi i land som blant annet Kina

Det er unikt at kundene selv kan velge hvor de vil plassere pengene, og det er de som sitter i førersetet.

Christian Bengtsson, forretningsutvikler i Entelios.

og India.

– Det er ikke nødvendigvis snakk om utviklingsland, og man kan si at de burde fikse dette selv. Men vi har ikke nødvendigvis den tiden til rådighet. Derfor kan vi ta et globalt ansvar, fremfor at de skal kjøpe for eksempel kullkraft. 

Kundene kan selv velge andelen de vil investere i de ulike alternativene i holdbarhetsfondet. De kan enten fordele en andel prosentvis til de ulike alternativene, eller plassere alt i et alternativ. 

– Det er unikt at kundene selv kan velge hvor de vil plassere pengene, og det er de som sitter i førersetet.

– Det finnes mye vilje der ute til å gjøre det som skal til, og vi som aktører skal sørge for at mulighetene er tilgjengelig. Mange selskap tar nå et stort ansvar, og fortsetter det sånn er det absolutt ikke for sent, sier Christian. 

 

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022