Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Skolen ble bygd for lite støy og mer ro

– Ekko er det verste for oss, det er veldig ubehagelig. Her er det bare ekko på lageret, forteller rektor Liv Welde Vikan ved Steinkjer skole.
– Ekko er det verste for oss, det er veldig ubehagelig. Her er det bare ekko på lageret, forteller rektor Liv Welde Vikan ved Steinkjer skole.

I tettstedet Steinkjer i Trøndelag var det stort behov for en ny barneskole. Elevene brukte tross alt gamle militærbrakker som skolebygg - militærleiren Steinkjersannan ble lagt ned i 1991, og tidligere kaserner ble brukt som skolelokaler helt frem til 2017.

Da det ble konstatert at den gamle skolen måtte rives, startet planleggingen av hvordan det nye bygget skulle bli. Rektor Liv Welde Vikan forteller om tilhold i de gamle militærkasernene, og om ventetiden i de midlertidige skolebrakkene:

– Ansatte ble tidligere veldig slitne av å være på jobb. Det var mye ubehagelig ekko og støy. Når vi skulle nå gjennom til elevene i den støyen, ble både unger og ansatte slitne, forteller Liv Welde Vikan.

Den nye skolen ble bygd på to år, og er i dag et moderne skolebygg oppført med bæresystem i massivtre i to etasjer, og er på passivhusnivå. Klimautslippet for materialene er 25 prosent mindre enn om skolen ble bygget med tradisjonelle materialer.

Det unike med skolen er også at det er investert mye i uteanleggene, med store områder for lek og aktiviteter for barna. Elevene skal helst få tilbringe mye tid utendørs.

Tilpasset akustikk ga ny hverdag

- Det er langt mer behagelige lydforhold på Steinkjer skole nå, sier Unni Sundfær, konsulent ved skolen. 

Undervisningen er likevel nødt til å foregå innendørs i klasserom, og et svært viktig element for å få elevene til å følge med i timen er støyforhold.

Dårlig akustikk og mye støy fører til at elevene ikke hører hva læreren sier, at det er vanskelig å kommunisere, og at barna har utfordringer med å konsentrere seg og følge med.

I undervisningssituasjoner er det anbefalt av WHO* at støynivået ikke er høyere enn 35 dBA. Samtidig bør ikke etterklangstiden være over 0,5 sekunder, med henhold til norske standarder.

Arkitektene som jobbet med Steinkjer skole har tatt hensyn til støyproblematikken, og tegnet åpne løsninger der klassene med 40 - 60 elever har tilholdssted i hver sine soner av bygget. Gode lydforhold er viktige for læringen, og både ansatte, elever og foreldre fikk delta i planleggingen av hva slags skole de ville bygge.

– Nå hører jeg at folk er fornøyde. De sier «det er godt å være her». Noen kommer inn og lurer på om det er noen i lokalene, selv om det pågår undervisning i alle hjørner, forteller rektor Vikan.

Strenge lydkrav ved bygging

Det er like mye gang-trafikk her som der vi var før, men det er langt mer behagelige lydforhold. Vi merker at selv om vi kommer inn i et stort, åpent rom med mye aktivitet, er det ikke støy. En forventer nesten litt støy med 350 barn her, men det er det ikke. Det er en ro.

Unni Sundfær, konsulent ved Steinkjer skole

Gjermund Julnes i Skanska har vært med på skolebyggingen fra start til slutt.

– Det er strenge lydkrav når vi bygger. Lyden skal ikke forplante seg, så vegger må bygges atskilt. Vi la ikke gipsplatene helt opp i taket, men lot det være en centimeter-spalte til fug for å hindre lydgjennomgang, forklarer han.

Bjørn Redalen, distriktssjef for himlinger i Glava Isolasjon, understreker at lydkravene gjelder både romakustikk og lydisolering. Det er lagt lydgulv på støpte gulvflater. I alle skolens bruksrom er det montert akustiske himlingsplater fra Glava Isolasjon. Himlingene Glava Venus dekker det meste av takflatene og alle klasserommene har veggabsorbenter på bakveggen. Absorberende flater sørger for at lydene ikke slår frem og tilbake mellom veggene.

– Dette spiller en svært viktig rolle for taletydeligheten, og veggabsorbentene kan også brukes som oppslagstavler, sier Redalen.

Ved å bruke himlingsplater og veggabsorbenter får skolen klasserom med lav etterklangslyd og god taletydelighet. Det er noe som merkes både av de ansatte og elever.

Merker utfordringene ved støy

Gjermund Julnes er personlig engasjert i hvordan lydmiljøet påvirker oss.

– Jeg ødela hørselen litt da jeg var ung. Problemet oppstår når det er støy rundt meg. Da blir alle lyder én grøt og veldig utydelige.

Her inne i de ferdige skolelokalene, er han veldig fornøyd med lydforholdene.

– Det har blitt veldig bra her, konstaterer Julnes.

– Universell utforming gjelder for lyd på lik linje med for eksempel bevegelseshemning, noe svært få later til å være klar over. Tilrettelegging i form av akustikk for elever med blant annet nedsatt hørsel, AD/HD og fremmedspråklige er svært viktig. Det handler ikke kun om å dempe etterklang, men også om taletydelighet og lydnivå i rommene, påpeker Bjørn Redalen.

Han er veldig fornøyd med samarbeidet, og viser til at fornøyde sluttbrukere er det beste beviset på at planleggingen har fungert:

– Når lydforholdene blir trukket fram av brukerne, er det som regel fordi de er dårlige. Her fikk vi skryt for gode lydforhold fordi det var en merkbar forskjell, sier Redalen.

Akustiker regnet ut behovet for lydabsorbenter

 - Vi setter strenge lydkrav til byggene våre, og Steinkjer skole er blitt veldig bra på dette området, sier Gjermund Julnes i Skanska.

Det var arkitektfirmaet Rambøll som brukte egen akustiker til å regne ut hvor stort areal av lokalene som måtte dekkes med lydabsorbenter. Det skjedde tidlig i byggeprosjektet.

– Lyd er viktig. Vi er opptatt av at det blir god demping, og akustikeren vår setter krav til etterklang. Ut fra det finner vi i samarbeid med entreprenøren produkter som etterlever dette, sier arkitekt Jo Kielland i Rambøll.

Et godt eksempel på at akustisk demping og estetikk kan gå hånd i hånd er trespilene som brukes som akustisk demping både i himling og vegg. Trespilene brukes i hjertet av midtrommet på skolen, og de utgjør en del av den arkitektoniske utformingen og målet om å bruke treverk i prosjektet. I undervisningsareal og andre soner ble systemhimlingen Glava Venus A-kant valgt.

All den innsatsen har betalt seg. Det viktigste er at brukerne er fornøyde med skolen, men det er også bransjen: Steinkjer skole vant nemlig prisen for årets skolebygg tidligere i år, med begrunnelse i at skoleanlegget er preget av kvalitet i alle ledd. Ikke minst blir uteområdene trukket frem som en fordel for hele byen.

*Kilde: WHO, Guidelines for Community Noise, avsnitt 4.3.2

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022