Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Du tar ikke feil, moderne bygg har dårligere mobildekning

Når bygget er under oppføring, er det lettere å sette opp et innendørs nettverk for mobilkommunikasjon. Men planleggingsarbeidet bør begynne lenge før den første kabelgaten settes opp. 

«Hallo? Kan du høre meg nå? Vent litt så skal jeg bare gå nær et vindu…» Dette er en kjent problemstilling som mange har opplevd, gjerne på et lite gunstig tidspunkt. I moderne kontorbygg forsvinner mobildekningen, ofte i faste områder og vi finner en nødløsning som å gå nær et vindu, eller rett og slett bevege seg utendørs hvor man kanskje ser en mobilmast i det fjerne. Slik bør det ikke være.

– Nye typer bygg, og nye frekvenser gjør at signalene fra utendørsmaster ikke trenger så langt inn i bygget som før, forklarer Tore Martin Olsen i Elgenius. Han er ingeniør, og en av oppgavene er å spesifisere krav til elektriske anlegg i bygg. Det er et området som har endret seg de siste fem årene.

Når det skorter på mobildekningen innendørs i et nytt bygg, tar det ikke lang tid før brukerne klager

Tore Martin Olsen, Elgenius

Å planlegge et bygg i 2019 kan være en komplisert affære.  Nye krav og retningslinjer dukker opp med jevne mellomrom, men selv disse tilfredsstiller ofte ikke brukerne av til byggets kapasitet. Det stilles stadig høyere krav til at alle enheter er koblet sammen, med stabil dekning over alt, alltid.

Mange byggherrer møter disse utfordringene rådvilt, ettersom de ofte ikke står de ofte rustet til å løse på en fornuftig og kostnadseffektiv måte. Dette kan ikke bare resultere i misfornøyde brukere, men også store utgifter i etterkant.

– Ja, vi ser ofte at innendørsdekning er det kravet som blir oversett, eller nedprioritert i planleggingsfasen, sier Carl Johan Støylen i UBConnect. Han har jobbet med mobilnettverk både utendørs og innendørs i, og ser en sterk økning i etterspørselen for mobile nettverk innendørs.

– Når det skorter på mobildekningen innendørs i et nytt bygg, tar det ikke lang tid før brukerne klager. Det har jeg erfart, sier Olsen.

Så hva skjedde for omtrent fire-fem år siden, som gjør at byggherrer begynte å ta grep for å bedre mobildekningen innendørs? Jo, teleoperatørene som drifter mobilnett i Norge setter fot ned og overlater større deler av ansvaret for innendørs mobildekning til utbyggerne. Samtidig øker kravene til datatrafikk i mobile nett, og med det frekvensen. Og når frekvensen går opp, går gjennomtrengningsevnen til strålingen ned.  Da spilles ballen over til byggherrene, og de sitter med en stor utfordring.

– Akkurat som man må planlegge for VVS-anlegg og elektrisitet, må entreprenører nå planlegge mobildekning innendørs. Ellers vil det renne på med klager, og når bygget står oppført, vil det være rådyrt å ettemontere et innendørs mobilt nettverk, forklarer han.

Støylen utdyper: – Én ting som er svært viktig, er å begynne denne planleggingen tidlig, ikke starte den langt ute i prosjektfasen. Ofte kommer byggherrer inn med med forespørsler om bygging av innendørs mobilnett langt ute i byggeprosessen, sier Støylen.

Nye bygg for tette for mobildekning

De nye kravene til byggmassen har ikke bare gitt fordeler som svært god energiøkonomi. De er også svært tette for elektromagnetisk stråling.

 

– Dette er noe vi har sett på nybygg i Bjørvika, at byggene er så tette som mulig, og mobildekningen innendørs faller som en stein når man beveger seg innover i bygget.

Men med nybygg kommer også nye muligheter til forbedringer.

– Og da snakker vi mer konkret om hva som skal gjøres. Jeg har laget en del anbud, med spesifikasjoner på hvordan disse innendørs mobilnettene skal formes, og UBConnect har kommet godt ut i mange av de anbudsprosessene, sier Olsen.

– Å bygge et innendørs mobilnett, sett fra byggherrens side, består av to faser; planlegging og bygging av infrastrukturen. Infrastrukturen består av antenner og koaksialkabler i bygget. Så kan de ulike mobiloperatørene hekte seg på disse med sitt utstyr, det har de allerede laget en kontraktsløsning på, forklarer Støylen.

UBConnect har god erfaring med bygging av mobile nett for alle operatørene, og var tidlig ute med å tilby løsninger for innendørs mobilnett. Bygging av innendørs nett er en del annerledes enn utendørsprosjekter, blant annet er enklere kalkyler for beregning av kostnader i prosjektet.

– Du har et gitt bygg med x antall etasjer, et visst areal, et visst behov som skal dekkes, og så får du en kostnad per kvadratmeter med dekning innendørs, sier Støylen.

– For byggherrer som forstår at det er viktig, og billigere å komme til med mobildekning på et tidligere tidspunkt i planleggingsfasen, kan vi tilby nøkkelferdige løsninger. Helt fra planlegging, til oppfølging av mobilnettet flere år nedover i løypa. Spesielt for kunder som ikke har kjernekompetanse på bygging av mobile nettverk, er driften og vedlikeholdet viktig. Og det er det ikke så mange andre enn oss som har, sier Støylen.

– Vår prosjektgruppe gjør alt arbeidet i forkant, følger med på byggeplassen hele veien til det settes live, og blir til slutt overlevert kunden sammen all dokumentasjon. All oppfølgning i ettertid utføres etter gjeldende avtale og kontrakt av UBConnect AS as som har egne feltservice team som kan rykke ut på kort varsel. Gode rutiner for tjenesteleveransen er viktig, og sikrer kunden god kvalitet og forutsigbarhet, og sørger for at anlegget alltid vil fungere, avrunder Støylen.

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022