Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Dette grepet omgjør takene fra dødt til produktivt areal

Tak har en høyere bruksverdi enn du tror. Ser du utover taktoppene på enhver norsk by, er den femte fasaden hjem til ventilasjonsanlegg, kabelgater og parabolantenner. Samtidig krever kommuneplaner og byggeiere større utnyttelse av takarealet i fremtiden. I realiteten er det en gave til eiendomsutvikleren.

Det er trangt om plassen i byen og kravene til oppholdsrom, grøntarealer, parkering og overvannshåndtering er mange. Tar du derimot i bruk det døde arealet på toppen av bygningen, øker du eiendommens utnyttelsesgrad slik at du kan maksimere mulighetene i de ledige kvadratmeterne. Men hvordan er det praktisk mulig?

Dette er blågrønne tak

Smarte tak øker eiendomsverdien

Du kan si at vi med Vega Scene har transformert og oppgradert det som var et økologisk dødt eiendomsområde

Andreas Pay, eiendomsutvikler

Vi vet at dagens overvanns- og avløpsnett sliter med kapasiteten hver gang himmelens sluser åpner seg over norske byer og tettsteder. Hvert år koster ødeleggelsene milliarder for samfunnet. Løsningen ligger i høyden, ved å samle vannet på de store takarealene over byen, for så å slippe overvannet gradvis ut i avløpsnettet.

Slik kontrollert vannfordrøyning lar seg nå kombinere med utemiljøer av ethvert slag, takket være det unike blågrønne taksystemet fra Protan kalt BlueProof Green. Ved å samle overvannshåndteringen og grøntarealer i ett system og på et vanligvis ubenyttet areal, maksimerer du utnyttelsen av kvadratmeterne. Den hyggelige konsekvensen er økt eiendomsverdi og beboerkvalitet.

Mer enn bare et tak

Med BlueProof Green i bunnen, har du plutselig skapt et tak som både kan håndtere overvann og realisere drømmene dine om en grønn og livlig toppetasje. Dermed er det bare din egen fantasi som setter grenser for hva moderne tak på nye og eksisterende eiendommer kan utvikles til.

Baglerbyen barnehage: Hvordan få plass til en fullverdig lekeplass for en barnehage midt inne i et tettbygd strøk i Gamlebyen i Oslo? Svaret var å legge den oppe på taket. Under lekeplassen ligger det tak fra Protan. Baglerbyen barnehage ble nominert til Oslo bys arkitekturpris i 2015. Foto: A Studio/Protan

Det er bare å studere et flyfoto av hvilken som helst norsk by og se for deg mulighetene. Hva med en barnehage på toppen av Hotell Norge på Torgallmenningen i Bergen?

Formasjonstrening med Rosenborg i øverste etasje på St. Olavs hospital? Hva med å besøke byens flotteste park og restaurant drevet med ren strøm fra egen solcellepark på taket av Oslo Rådhus? Eller simpelthen økt eiendomsverdi og beboerkvalitet ved å åpne opp takflaten som en ekstra etasje for rekreasjon der mennesker kan trives, med rom for flora og fauna. For et bygg er et tilgjengelig og grønt tak verdiøkning i praksis.

Hva er blågrønne tak?

Optimal utnyttelse av dyre kvadratmetere

I Hauskvartalet i Oslo har det vokst frem et unikt og blågrønt tak på toppen av den røde fasaden gatelangs. Det er taket til den splitter nye Vega Scene, beliggende så sentralt at kvadratmeterprisen ikke akkurat inviterer til å sløse bort en hel bygningsflate til luftekanaler og ventilasjonsmastodonter.

Fremtidens tak er blått og grønt

Hauskvartalet er dessuten regulert til et byøkologisk kulturkvartal, noe som krevde mer enn bare et tak som håndterer overvann. Det blå taket var nødt til å kombineres med grønne innslag, og det var da Protan kom på banen med sin nye løsning BlueProof Green. Eiendomsutvikler Andreas Pay i Urbanium forklarer:

Vega Scene:På toppen av Vega Scene ligger Oslos første blågrønne tak, levert av Protan og sedumekspertene i Bergknapp AS. Området er regulert til et byøkologisk kulturkvartal, noe som krevde mer enn bare et tak som håndterer overvann. Under det grønne taket med sedum ligger det tak fra Protan. Foto: Urbanium

- Du kan si at vi med Vega Scene har transformert og oppgradert det som var et økologisk dødt eiendomsområde, og samtidig lagt grunnlaget for neste generasjons overvannshåndtering i tett bebygde områder. Det er mulig med Protans løsning og produktrobusthet.

Her kan du lese hele historien om Vega Scene

BlueProof Green-konseptet følges nøye av interesserte aktører som Oslo kommunes vann- og avløpsetat og Statsbygg. Det er ikke bare en potensiell løsning på overvannsproblemet vi ser utfolder seg i gatene hvert år, men det grønne taket bidrar til byggets økologiske fotavtrykk.

Slik differensierer Urbanium bygningene sine fra konkurrentenes og øker eiendomsverdien.

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022