×
Annonse fra Delta V for
ANNONSE: Fjern lydlekkasje mellom rom med himlingsplater
(Bilde: Paal-André Schwital)

Fjern lydlekkasje mellom rom med himlingsplater

  • Delta V Dette er en annonse. Journalistene i Tu.no er ikke involvert i produksjonen.

I kontorlandskap er støy en av de største produktivitetstyvene. Mennesker som jobber i miljøer med mye støy får dessuten flere helsemessige plager enn andre, og dermed mer sykefravær. Dette er velkjent. Men hva er egentlig støy?

– Støy er per definisjon «uønsket lyd». Folk blir helt utslitt av å være omgitt av mye støy. Å redusere støyen er dermed et enkelt og ofte helt nødvendig HMS-tiltak, forteller Glavas områdesjef for himlinger, Halvor Berg.

En av de enkleste måtene å redusere støyen på er å bytte ut eksisterende himlingsplater med en støyabsorberende variant. Nå har Glava lansert en helt ny slik plate, Venus db42. Den er ekstra tykk, og har så gode akustiske egenskaper at den kategoriseres som en såkalt A-absorbent. Grunnen til at dette er et så effektivt tiltak mot støy finner vi faktisk i skogen.

Med frihet til å innrede

Friheten til å sette opp eller flytte skillevegger i underkant av himling er et stort pluss ved nye Venus db42. Bilde: Paal-André Schwital

Når du går i naturen, som ørene våre er utviklet for, er det ingen lyder som reflekteres rett ovenfra. Ved å redusere lydene som reflekteres fra taket gjør du altså innemiljøet mer naturlig – bokstavelig talt.

– En flat, hard himling vil normalt fungere som en trampoline for alle lyder, men det trenger altså ikke å være slik. Den nye Venus-platen har markedets beste akustiske og lydisolerende egenskaper, og demper reflektert lyd, og dermed støy, betydelig, forklarer Berg.

I tillegg til å redusere støy i selve landskapet den benyttes over, er platen også tykk nok til å ivareta god lydisolering mellom rom. Lekkasje av lyd mellom kontorer er en kjent problemstilling, og tidligere har løsningen vært å bygge opp veggene rundt disse til godt over himlingen. Med Venus db42, som også har luftlydisolerende egenskaper, slipper du det.

– Med disse platene kan du sette opp skillevegger i underkant av himlingen, og eliminere lyder og støy som lekker mellom kontorer. Det gir også at du får god fleksibilitet i hvordan lokalene skal innredes, sier Berg.

Strenge krav i nye bygg

Et godt innemiljø reduserer støyen. Møbler og tykke tepper kan hjelpe, men det enkleste og mest effektive kan faktisk være å skifte ut himlingsplatene. Bilde: Paal-André Schwital

Glavas ekspertise på innemiljø er velkjent, men at innemiljø også omfatter akustikk er det mange som ikke tenker på. Skal du føre opp et kontorbygg innen standarden NS 8175 i dag må du forholde deg til strenge grenseverdier for akustikk, luftlydisolasjon, trinnlydisolasjon og støynivå. Det er imidlertid mange eldre bygninger, med kontorlokaler som ikke er korrekt lydisolert, som går «under radaren».

– Et kontor med dårlig akustikk og lydisolering, hvor det er mange harde flater og store vinduer, gir et dårligere arbeidsmiljø for alle. Lyden reflekteres innover i lokalet, og blir støy for de som jobber der. Samtidig er vi mennesker innrettet slik at vi ubevisst snakker høyere for å overdøve støyende omgivelser. I et dårlig innrettet lokale vil dermed alle snakke høyere og høyere i munnen på hverandre, til alle til slutt står og roper. Det er jo ikke helt bra, påpeker Berg.

Glava har mange års erfaring med å rådgi norske virksomheter om støyreduserende tiltak. Selskapets akustikk-eksperter har hjulpet alt fra mekanisk industri til barnehager med akustikken i sine lokaler. Med den nye Venus db42-platen kan de gi enda bedre hjelp enn før.

Hvis du opplever at dere er plaget med støy på arbeidsplassen kan du be om en gratis befaring, hvor en ekspert fra Glava vil gi råd om gode løsninger.

 

 

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)