×
Annonse fra TUM Studio for

– Norsk energibransje må ut av komfortsonen sin snart

  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Tu.no er ikke involvert i produksjonen.
Energiguru Philip Lewis.
Energiguru Philip Lewis.

– Det er ingen fornuft i å diktere når folk skal lage mat! Energianalytiker Phillip Lewis er overbevist om at det smarte elektrisitetsnettet vil endre vanene våre, men det må skje på forbrukernes premisser.

– Jeg tror forbrukerne, altså husholdningene, vil endre seg mye i fremtiden, men ikke på den måten mange i bransjen forventer, sier Philip Lewis, som leder energi-tenketanken Vasaaett.

Han har spesialisert seg på analyse av energisektoren, spesielt med tanke på forbrukernes posisjon i forhold til de store kraftleverandørenene, og er ikke meget imponert over kraftleverandørenes evne til å se ting fra sluttbrukernes side.

– Det er noe bransjen selv må ta skylden for, sier han. – Hundre år med nedlatende behandling av kunder, antagelser der kundene bare er offentlig regulerte målerpunkter og at kraftleverandører har rett til en fem prosents fortjeneste, leder ikke akkurat til et sunt forhold mellom kunde og leverandører.

Tidenes sjanse for kundekontakt

Derfor ser han frem til innføringen av et smart elektrisitetsnett i Norge, såvel i mange andre land. Byggingen av det smarte nettet lager tidenes sjanse for kraftleverandørene til å knytte nye bånd til sine kunder, og bevisstgjøre dem på bruken av energi. En av utfordringene er at forbrukerne ikke skjønner hva de smarte målerne gir dem, når de allerede får det de har bestilt fra sin kraftleverandør; strøm.

Hør dr. Philip Lewis og flere andre ledere fra kraftindustrien på konferansen TU Smart Grid 2016: Les hvordan du kan delta.

– I realiteten er smartmålere nødvendig for å kommunisere informasjon om forbruket til alle aktørene i market, og det inkluderer forbrukerne, men nye forretningsmodeller og teknologi til forbrukerne er minst like viktig for å lage dette nye forholdet, forklarer Lewis. – Forbrukerne må gjøres klar over, og motta, fordeler samtidig som investeringene gjøres.

Dersom dette ikke skjer, frykter Lewis at forbrukerne kommer til å se negativt på satsningen, at dette er nok en sak hvor sluttbrukeren betaler og ikke mottar noe håndgripelig.

Må ut av komfortsonen

– Den norske kraftindustrien trenger bare å bevege seg litt utenfor sin komfortsone, og være med og engasjere forbrukerne mot en mer kundeorientert fremtid.

I en undersøkelse VasaEtt utførte for ABB nylig, ble 200 ulike prosjekter for innføring av smarte målere vurdert. Resultatet av undersøkelsen viste at de prosjektene med tydelig fokus på forbrukerne og holder seg kosteffektive, var de som ga best ROI. I tillegg til de økonomiske fordelene, kommer det en ytterligere miljø- og energibesparelse for disse prosjektene.

Lewis er overbevist om at denne trenden kommer til å endre på maktbalansen som har tradisjonelt har eksistert i industrien, men ikke bare for forbrukerne.

– Faktisk vil mange av de nye forretningsmodellene gi mer makt til forbrukere, og til SMBer. Dette vel omfordele maktbalansen som gjelder for mindre forbrukere, sier Lewis og legger til: - Det som ofte glemmes, er at tjenester på forbrukernivå er vel så viktige som de på nettverksnivå.

Sjanse til ny giv

Nettverksleverandører finner ofte ut at de er på feil side av folkeopinionen, enten der er valg de selv har gjort eller regler som er pålagt dem fra myndighetene. Når de nå knytter seg nærmere til forbrukeren med AMS og applikasjoner, oppstår en unik sjanse for å knytte nye forbindelser til sluttbrukerne, mener Lewis.

– Industrien kan skylde på seg selv for for imaget, sier han. – Konkurranse har bare fokusert på overfladiske elementer som pris og service, men de underliggende problemene er der ennå.

Det er opp til bransjen å forklare kundene at når AMS-målerne nå rulles ut, og det er en kostnad som sluttbrukerne ender opp med på en eller annen måte, er dette en fordel for dem og ikke bare en utgift.

– Ved å rulle ut dyr teknologi som smarte målere og andre løsninger før forbrukerne ser noen endringer, bekrefter forbrukerens oppfatning av at dette er et enveis-forhold. Det ser ikke relevant ut for dem når de ikker er klar over at det finnes problemer som må løses, sier Lewis. – Forbrukerne, slik de ser det, får allerede det de vil ha.

AMS er vrient å kommunisere

I virkeligheten er AMS et viktig ledd i kvalitetssikring og smart utnyttelse av ressurser i nettet, et budskap som kan være svært vanskelig å kommunisere til sluttbrukerne.

– Smarte målere er nødvendig for å gi den nødvendige informasjonen om forbruk til alle partene i markedet, forbrukere inkludert, men nye forretningsmodeller og forbrukerteknologi er minst like viktig for å kunne etablere et helt nytt forhold, sier Lewis.

For Norges del, er han optimistisk med tanke på utrullingen av smarte målere, og måten det håndteres.

– Endringen vi snakker om vil komme for fullt om fire til seks år. Norge står i en perfekt posisjon til å dra nytte av dette, forklarer han. – Norge vil ha infrastukturen og mydighetene som NVE og Enova, gir flott støtte allerede.

– Norsk energiindustri må bare komme seg ut av komfortsonen og engasjere sine kunder, i det som blir en mer kundefokusert fremtid.

Bli med fordi:

Neste generasjons strømnett er her, og fører med seg store endringer for alle i bransjen. På årets Smart Grid Summit ser vi på hvordan du kan snu dette spranget til din fordel.

Hva vil jeg lære?

Årets program tar for seg overgangen fra strøm- til tjenesteleverandør, og mulighetene som finnes på felter som smarte hjem, skyløsninger og Big Data. Les mer »

Hvem møter jeg?

Du vil treffe alle de viktigste aktørene innen energisektoren i Norge, fra nettselskapene til myndigheter og IT-leverandører. Fjorårets konferanse samlet 200 deltagere fra hele landet.

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)