×
Annonse fra TUM Studio for
Ny utfordring: Dette lageret er i Møller Eiendoms portefølje, og kan bli neste utfordring for energisparingsprogrammet. Nå er innsatsen som driftsdirektør Øyvind Hartveit satte i gang kandidat til LOS Energy Awards.
Ny utfordring: Dette lageret er i Møller Eiendoms portefølje, og kan bli neste utfordring for energisparingsprogrammet. Nå er innsatsen som driftsdirektør Øyvind Hartveit satte i gang kandidat til LOS Energy Awards.

- Energisparing er ofte lettere og billigere enn folk tror

  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Tu.no er ikke involvert i produksjonen.

Det er ingen enkel affære å gjøre drastiske endringer i energibruken for over hundre eiendommer i fire land. Det krever nytenkning og kanskje en erkjennelse av at penger og teknologi ikke løser alt. Møller Eiendom har spart store mengder energi ved å ta svært enkle steg, ofte så enkle at de lot seg utføre ved en telefonsamtale. En kombinasjon av enkle og litt mer avanserte grep førte til prisnominasjon i LOS Energy Awards for innsparingene.

– Det er mye prat om teknologi innenfor energisparing og effektivisering, sier Kjell Krüger i ESAVE. Han har fungert som konsulent i Møller Eiendoms energisparingsprosjekt, og ser at Møller forstår noe som ikke alle andre storforbrukere av energi skjønner. De forstår at selv om utstyret er levert og påslått, er det ikke sikkert at det sparer energi som planlagt.

– Vi oppdaget at mange av de driftsansvarlige hadde Sentral Driftsovervåking-PCen stående på loftet.

Kjell Krüger, adm. dir., Esave

– Vår erfaring er at Møller tenker litt nytt, og faktisk sikrer at teknologien funker optimalt, forklarer Krüger. Han har brukt godt med tid på å sørge for at verdifullt utstyr som varmepumper, automatikkutstyr og belysningssystemer som er innkjøpt leverer på løftene sine, og er finjustert til det ytterste.

– Det er som en bil, den må på sjekk en gang i blant for å fungere optimalt.

Nominert til LOS Energy Award

Dette er tiltakene MøllerGruppen gjorde

  • Lokal bevisstgjøring på energiforbruk og opprettelse av EOS (Energiovervåkningssystem)
  • Bilutstillinger har kraftige lys, Møller byttet ut store deler av belysningen til LED.
  • Utstrakt bruk av varmepumper av alle typer, for innsparinger på oppvarming og kjøling.
  • Renovering av vindusflater og bygningskonstruksjoner på sikt.
  • Ny styring av utendørs tineanlegg.
  • Alle SD-anlegg ble oppdatert eller renovert.

Metodene til Møller, som er enkle og krever relativt lite investeringer i starten, har blitt merket hos LOS.

– Energisparing er ofte lettere og billigere enn folk tror, sier Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS. - Det Møller Eiendom har vist oss, er at lokal bevisstgjøring er et kritisk første steg for å kunne spare energi i alle ledd. De har tatt seg god tid til å skaffe den riktige kompetansen, og sørget for at alle ledd i prosessen er fulgt opp.

Sparer mye med god energiledelse

Som en del av MøllerGruppen har Møller Eiendom lang erfaring med bilsalg i Norge og utlandet. Bilsalg involverer store arealer for salgsutstillinger og påfølgende høyt energiforbruk. Nesten 300.000 m2 med areal driftes av Møller Eiendom, alle i kalde og utfordrende klima. Da Krüger startet oppdraget, oppdaget han raskt at å besøke alle Møller Eiendoms bygg var en enorm oppgave. Dermed tenkte han nytt og brukte teknologien til det ytterste.

– I 2015 gjorde vi befaringer på utvalgte bygg for research, men det er jo en brøkdel av byggene de har, forklarer Krüger.

– Med moderne teknologi kan man eksempelvis skaffe seg en oversikt over varmesignaturen til byggene og dermed kunne gi gode råd for drift av anleggene uten å ha vært fysisk tilstede i bygget. Energibruken til eiendommene overvåkes fortløpende sentralt og styres lokalt.

ESAVE forvalter effektiv energibruk via web-baserte systemer med egne meldingstjenester, samt gjennom aktiv telefonkontakt direkte med personer som er ansvarlig for energibruken i bygget, enten det er daglig leder, teknisk ansvarlig eller innleid service-selskap. I tillegg til den gode gammeldagse telefonsamtalen, bruker altså ESAVE mer moderne teknologier for å hente inn informasjon, gjøre analysen og iverksette tiltakene blant de mange eiendommene.

Bevisstgjøring lokalt

 Dette er LOS Energy Award

  • Målet med prisen er å hedre virksomheter innen offentlig og privat sektor som er best innen energiledelse, som synliggjør verdien av god energiledelse, og inspirerer andre virksomheter til å sette energiledelse på agendaen.
  • Alle aktører innenfor rammene, med et forbruk på over ti gigawatt timer i året, kan nomineres til prisen.
  • En jury vil så plukke ut to vinnere, en fra privat og en fra offentlig sektor.

Resultatet av innsatsen vises på to skjermer, en hos Møller Eiendoms ledelse og en i Møller-kantinen på Frysja. Med så mange eiendommer og forskjellige styringssystemer over hele Norge må informasjonen destilleres ned til det aller viktigste og nå ut til de ansatte for å bevisstgjøre dem om bruken.

– Skjermen viser energibruken på en enkel måte, med røde, gule og grønne «trafikklys», forklarer driftsdirektør Øyvind Hartveit i Møller Eiendom.

– Disse viser hvilke eiendommer som er over, under eller på sitt energibudsjett.

Energibudsjettet for eiendommene er satt i samråd med kravene til Enova, de strengeste kravene som gir maksimal uttelling i Enova-støtte. Dermed blir målsetningen både enkel og økonomisk:

– Vår målsetning er å oppnå et budsjett som gir oss maks Enova-støtte, sier Hartveit.

Bevisstgjøring på energibruk

Så hva gjorde Møller Eiendom for å komme i gang med energikuttene, og holde budsjettet som var satt? Det første steget var å flytte en gjenstand. En PC.

– Vi oppdaget at mange av de driftsansvarlige hadde SD-PCen (Sentral Driftsovervåking) stående på loftet. Det gjør kontinuerlig overvåkning av forbruket vanskelig.

SD-maskinene ble flyttet ned til mer synlige steder på eiendommen og spareprosessen var godt i gang.

– Det første trinnet i suksessen var å få kontroll på de investeringer som allerede var gjort, utdyper Krüger.

– Møller har mange forhandlere i Norge, Sverige og i Baltikum. Alle har forholdsvis moderne utstyr for energikontroll, men det må vedlikeholdes, justeres og optimaliseres og det er der vi har satt inn mesteparten av innsatsen så langt.

Innsatsen har lønnet seg kraftig. Sammen med større og mer kostnadskrevende tiltak, har Møller Eiendom spart inn omtrent 6 GWh energi på under tre år. Noen av byggene halverte energibruken kun ved å skape kompetanse på fornuftig bruk av energi.

Ikke som vanlige kontorer

Ozongatan 1.
Ozongatan 1 er et av flere Møller-bygg internasjonalt med store energiinnsparinger.

Møller Eiendom disponerer lokaler litt utenom vanlige kontorer. Det er mange store showroom med stort volum, høyt under taket og rikelig med lys for å vise frem bilmodellene best mulig.

– Det er viktig med god optimalisering av luft, store bygg med stort volum tar tid å varme opp, sier Krüger. En rekke små og store optimaliseringer ble gjort i driftssystemene; i tillegg til nattsenking som allerede var delvis standard ble det også innført senkning av temperatur i ferieperioder.

– Det handler om å ta i bruk mulighetene de avanserte systemene gir, hele tiden optimalisere og sjekke at de fungerer som lovet. Dette er tiltak som tar liten tid å gjennomføre og har en tilbakebetalingstid på under ett år.

Større tiltak på eiendommene har også blitt gjennomført, som renovering av vindusflater, installering av forskjellige typer varmepumper og ytterligere kontrollanlegg for drift av eiendommens energikrevende områder som tineanlegg.

– Vi har gjennomført andre tiltak med lenger tilbakebetalingstid, som belysning. Varmepumpesystemer med innbetalingstid på fire til fem år, og bygningstekniske tiltak som har enda lengre tid.

LOS Energy Award deles ut av en jury bestående av fagfolk fra TU, Entro og LOS Energy. Nominasjonsprosessen er åpen for nye nominasjoner frem til 6. november, på LOS Energy Award.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)