×
Annonse fra TUM Studio for

GIGANTPROSJEKTET NASJONALMUSEET

3000 mennesker skal jobbe her på det meste.

  • TU Story Labs Dette er en annonse. Journalistene i TU.no er ikke involvert i produksjonen.

Norges nye praktbygg Nasjonalmuseet skal stå i 200 år. Slik gjør de det

  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Tu.no er ikke involvert i produksjonen.

 

De fleste som bor i Oslo – eller har besøkt byen – har gjerne et forhold til området rundt Vestbanen. Noen husker det som en fungerende togstasjon. For andre er det bare et luftig avbrekk på spaserturen mellom Rådhuset og Aker Brygge.

De fleste som har gått forbi Vestbanen det siste året har nok fått med seg forvandlingen av området, fra livløs parkeringsplass til yrende byggeplass. Foto: TU Story Labs

Området har vært gjenstand for politisk dragkamp de siste årene, men nå bygges det enorme Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design der. Med samlet areal på 54 600 kvadratmeter blir museet Norges største kulturbygg. Og utfordringer som tunneler, springflo og gammel kulturarv står i kø.

Så store prosjekter innebærer naturligvis mange aktører som er involvert i planleggingen og utbygningen. En av disse er Rambøll, som bidrar med rådgivning knyttet til de nevnte utfordringene, og som i disse dager også søker nye medarbeidere.

At samfunnsrådgiveren Rambøll ble valgt som rådgiver for alle tekniske fag handler om at de kunne tilby en unik spesialkompetanse i tillegg til alle de tradisjonelle fagene. Rambøll har dessuten en lang historie hvor en helhetlig og bærekraftig tilnærming til oppgavene er førende.

Oppdragsgiver krever at de tekniske rådgiverne også har med seg en en dyp forståelse for hva som må til for å utløse den potensielle verdiskapingen i det enorme og krevende prosjektet, slik at det kommer samfunnet og befolkningen til gode. All inngripen i miljøet må samtidig gjøres skånsomt og at klimahensyn ivaretas helt fra første spadetak og gjennom hele byggets levetid.

Slik startet det

I et lite kontor med utsikt over den svære byggeplassen møter vi prosjektlederne Svein Borgen og Ivar Barstad samt seniorkonsulent Knut Sand, som med stor entusiasme forteller hvordan også arven til rådgivningsfirmaet Bonde & Co, som ble grunnlagt helt tilbake i 1902 har vært med på å prege deres måte å jobbe på. Bonde og Co ble en del av Rambøll i 1994.

– De var blant annet de første i Norge som utviklet betongstandarden for armert betong. Ingen i Europa hadde gjort det før, forteller Svein Borgen.

Vil du jobbe hos Rambøll?

Vil du være en del av en samfunnsrådgiver med dyktige kolleger i 35 land? Rambøll ser alltid etter kvalifiserte søkere.

Sjekk ledige stillinger her

Historien til Rambøll som selskap startet imidlertid i Danmark i 1945. De to grunnleggerne, ingeniørene Børge Johannes Rambøll og Johan Georg Hannemann, var tidlig ute med å fokusere på selskapets rolle i samfunnsutviklingen. Filosofien var klar: Høy etisk standard, bærekraftig utvikling og en holistisk tilnærming. Prinsippene stod såpass sterkt at grunnleggerne takket nei til flere forretningsmuligheter som ikke var forenelig med filosofien.

Dette er egenskaper og en tankegang Borgen, Barstad og Sand sverger til den dag i dag, og som stiller krav til hvordan de løser oppgavene og til hvordan de møter kunder, samarbeidspartnere og kolleger.

For Borgen og Barstad er det også litt spesielt at de i sin tid i Bonde & Co, var involvert i byggingen av tunnelen under tomta der Nasjonalmuseet nå konstrueres. Tomta ble frigjort sent på 80-tallet, da jernbanetunnelen fra øst til vest ble bygget, og Vestbanen etter hvert lagt ned som togstasjon. Sånn sett er det også et historisk aspekt som knytter Rambøll til denne delen av hovedstaden.

Internasjonalt samarbeid

Det er ekstremt viktig for Rambøll å være tilstede på byggeplassen, ikke bare på kontoret, sier seniorkonsulent Knut Sand. Foto: TU Story Labs

Måten Rambøll ble koblet inn i akkurat dette prosjektet er interessant.

Som global samfunnsrådgiver med totalt 13 000 medarbeidere i 35 land har virksomheten en unik tilgang til spesialkompetanse og ekspertise. Et såpass prestisjefylt prosjekt involverte bidrag fra Rambøll i blant annet både Storbritannia og Danmark, i tillegg til Norge.

De britiske kollegenes spesialkompetanse innen museumsbygg og erfaring fra prestisjeprosjekter som Tate Modern og historisk museum i UK, veide tungt når Statsbygg valgte Rambøll som rådgiver.

Disse mulighetene for å dra veksel på kunnskap og kompetanse fra prosjekter over hele kloden, er en annen faktor som gjør Rambøll til en helt unik aktør.

Utfordringene stod på rad og rekke - for eksempel det naturlige vannfallet fra Oslo som går gjennom tomten, eller at størstedelen av tomten egentlig ligger under vann. Det må installeres pumpesystemer og spuntvegger som skal sørge for at vannet ikke renner inn, og samtidig må det sørges for at det gigantiske kloakksystemet som går rett under museet ikke punkteres. Det ville vært mildt sagt uheldig.

– Vi har lært utrolig mye av å jobbe sammen med våre britiske museumseksperter. De hadde en kompetanse, i lys av sine erfaringer, som vi i Norge ikke hadde. Hele prosjektet krever skreddersydde løsninger og det har vært mange krevende prosesser. Få å få til dette er vi avhengig av å ha med de rette folkene. Vi trenger rett og slett dyktige medarbeidere som forstår hva det innebærer å være en samfunnsrådgiver, som er gode på samarbeid også når det butter i mot og ikke minst som er villige til å utfordre sin kunnskap og som evner å se forbi det åpenbare, sier Ivar Barstad.

Svein Borgen påpeker at med såpass sterke, visjonære og dyktige arkitekter som er involvert i prosjektet, og som tydelig legger føringer på hvordan arbeidet utføres, er det viktig med kompetente rådgivere og eksperter som finner gode løsninger. Det er snakk om for eksempel akustikk, tekniske systemer og sikkerhet - samtidig som det ivaretas arkitektens visjon med prosjektet.

– Her har vi har en enestående mulighet til å sette vårt preg på dette fantastiske bygget. For selv om alt ser estetisk bra ut, er det vår jobb å sikre at det er funksjonelt, sier Svein.

Verdier i fokus

Foto: TU Story Labs

Et så omfattende og samfunnsviktig prosjekt som et nasjonalmuseum er mye mer enn bare et bygg. Det skal tross alt tjene byens publikum i kanskje 200 år fremover, det skal bevare kunst og skape verdier.

Nettopp det med verdier er noe Rambøll er krystallklare på, med tanke på sin posisjon som samfunnsrådgiver.

– Det stikkordet som ofte blir brukt er at alt det vi holder på med skal være bærekraftig. Det skal være et veldig bra sluttprodukt, men det skal også ha en lang levetid. Vi kan alltids lage noe som vil være innenfor kontrakten, men til syvende og sist er det brukerne som vi må tenke mest på. Museet skal være for publikum, og spørsmålet er hvordan vi skal klare å få det til best mulig.

Grunnleggerne av selskapet var tross alt svært tidlig ute med å fokusere på etiske verdier og bærekraft, og den tankegangen gjelder i høyest grad den dag i dag. Prosjektene samfunnsrådgiveren er involvert i skal tjene samfunnet.

– Det er vi som skal evalueres etter at bygget har vært i bruk i noen år, påpeker Borgen.

Søker etter nye talenter

Rambøll er klokkeklare på én ting når det gjelder nyrekrutteringer: Det følger med et stort ansvar. Det krever en etisk bevissthet og at man må tørre å utfordre tradisjonelle løsninger og være villig til å se forbi det åpenbare. Svein Borgen peker på at de medarbeiderne som har som har deltatt i dette prosjektet har hatt en veldig bratt karriereutvikling. For noen har det ført til en lederposisjon etter bare noen få år.

– Vi gir folk veldig tidlig ansvar når vi ser at de fungerer. Vi lar folk gjøre ting de liker, vi følger selvsagt med, men de som er med her, har tilegnet seg veldig mange erfaringer som de ville brukt flere år på andre steder. Kanskje dobbelt så lang tid som hos oss.

– Vi startet på dette prosjektet i år 2010, og vi kommer til å bli ferdige til år 2020. Det er med andre ord på mange måter en modningsreise for de som har vært involvert. Folkene våre får utfordringer som de trolig ikke ville fått i et annet miljø.

De erfarne rådgiverne søker alltid etter nye kolleger. Avbilet: Knut Sand, Svein Borgen og Ivar Barstad. Foto: TU Story Labs

Som ansatt i Rambøll får du jobbe tett på forskjellige grupper med mennesker med forskjellige typer kunnskaper.

– I gamle dager satt du kanskje på et kontor og tegnet og beregnet, du hadde en sjef som var på byggeplassen og du gjorde det han sa. Nå får du prosjektet på pulsen, du er med i møter, du føler at du er med i en prosess. Du får også veldig tydelig synliggjort det tverrfaglige arbeidet. Alle fagene er inne i prosessen og alle snakke sammen. Du lærer fort at du ikke kan sitte og tegne opp en kabel uten å forholde deg til helheten. Det å lære seg å jobbe tverrfaglig tror jeg er det viktigste, sier Ivar Barstad.

Sist, men ikke minst: En positiv og proaktiv innstilling er noe prosjektlederne setter veldig stor pris på.

– Det er utrolig viktig for oss å ha en positivitet, runder Svein av med et smil.

Her finner du ledige stillinger hos Rambøll!

Byggegropen er ferdig, og i dag jobbes det med betongarbeidet for kjelleretasjene. Entrepenøren armerer og forskaler over hele den gigantiske byggeplassen. (Bilde: TU Story Labs)
Byggegropen er dyp og på ulik grunn. Det første som støpes er et «arbeidslag». Dette vil ikke bli en del av den endelige konstruksjonen, men gjør det langt lettere å arbeide på området. (Bilde: TU Story Labs)
På det meste har entreprenørene støpt kontinuerlig betong fra 300 betongbiler for å kunne støpe et sammenhengende stykke. (Bilde: TU Story Labs)
Byggeplassen er enorm og krever presist samarbeid mellom mange aktører. Så bredt er området at det ikke var mulig å fange hele bredden med en vanlig kameralinse. Tomten strekker seg fra trikkeskinnene ved Aker Brygge, til påkjøringsrampen for Operatunellen. (Bilde: TU Story Labs)
Det ser kanskje uoversiktlig ut, men hvor hver eneste komponent er lagret på byggeplassen er nøye planlagt og strukturert. Uten noe rot blir det enklere og mer effektivt arbeid på byggeplassen. (Bilde: TU Story Labs)
De erfarne rådgiverne søker alltid etter nye kolleger. Avbilet: Knut Sand, Svein Borgen og Ivar Barstad. (Bilde: TU Story Labs)
Det går med store mengder armeringsjern når Norges største kulturbygg skal reises. Etasjene er ikke mange, men konstruksjonen er både bred, lang og dyp. (Bilde: TU Story Labs)
På det meste vil det være 3000 arbeidere på tomten. Da gjelder det å følge en nøye lagt plan fra start til slutt. (Bilde: TU Story Labs)
En serie av heisekraner danser elegant rundt i himmelen over den store byggeplassen. (Bilde: TU Story Labs)
De fleste som har gått forbi Vestbanen det siste året har nok fått med seg forvandlingen av området, fra livløs parkeringsplass til yrende byggeplass. (Bilde: Delta V)
Tomten Nasjonalmuseet bygges på var før utilgjengelig der den lå mellom store veier og bruer. Disse skal nå legges nå helt inntil bygget, for å skape et større areal der Oslos befolkning naturlig kan bevege seg. (Bilde: TU Story Labs)
Det er ekstremt viktig for Rambøll å være tilstede på byggeplassen, ikke bare på kontoret, sier seniorkonsulent Knut Sand. (Bilde: TU Story Labs)
– Noe av det viktigste for oss er å kunne jobbe tverrfaglig, sier Ivar Barstad. Uten denne kunnskapsutvekslingen ville det vært betydelig tyngre å gjennomføre kompliserte prosjekter som Nasjonalmuseet. (Bilde: TU Story Labs)
Svein Borgen i Rambøll er tydelig på at de til en hver tid jobber etter selskapets verdier. På den måten bygger de talenter, samtidig som Rambøll løser oppgaver som gagner samfunnet. (Bilde: TU Story Labs)
Ivar Barstad, Svein Borgen og Knut Sand er del av lederteamet for det nye Nasjonalmuseet, med påpeker at det står langt flere mennesker bak det gigantiske prosjektet. (Bilde: TU Story Labs)

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)