×
Annonse fra TUM Studio for

Dette ene tiltaket kan ta et jafs av klimamålet

Energieffektivisering i bygg er essensielt når miljømålene skal nås. (Bilde: Glava)
700.000 boliger har behov for oppgradering, og det kan gjennomføres ganske enkelt med Glavas isolasjon. (Bilde: Glava)
Resirkulert, knust glass er grunnlaget for ny isolasjon (Bilde: Story Labs)
Glasset smeltes i en stor smelteovn, mest mulig miljøeffektivt (Bilde: Story Labs)
Smeltet glass strekkes ut til syltynne fibre. (Bilde: Story Labs)
Glassullen ligner sukkerspinn tidlig i produksjonsprosessen. (Bilde: Story Labs)
Roboter sørger for at mye av produksjonen foregår effektivt. (Bilde: Story Labs)
Systemene for pakking av isolasjon er i stor grad automatiserte. (Bilde: Story Labs)
Glava har oppgradert til LED-belysning i store deler av fabrikken, noe som sparer energi. (Bilde: Story Labs)
Komprimerte produkter tar lite plass, og kjøres direkte til kunder. (Bilde: Story Labs)
Ventilasjonsanlegget på taket sørger for at veldig mye av energien gjenbrukes. (Bilde: Story Labs)
  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Tu.no er ikke involvert i produksjonen.

Det er noen seriøse miljømål som skal nås innen år 2030. Energibruken i Norge skal blant annet reduseres med 10 TWh innen den tid. Dette er Stortingets vedtatte mål, og knyttet til forpliktelser i Paris-avtalen, som nesten 200 land har underskrevet, inkludert Norge. Det finnes én åpenbar måte å nå målene på, og det er energieffektivisering av eksisterende bygg.

Den kanskje enkleste måten å gjøre dette på krever ikke nye, uprøvde teknologier eller totalrenovering til passivhus. Det trengs bare å sørge for bedre isolering og tetting av eksisterende bygg.

Bedre hus og bedre miljø

Nærmere 700 000 privatboliger i Norge lekker i dag energi, fordi boligene ikke tilfredsstiller dagens energikrav. Dette er gjerne boliger som ble ferdigstilt før 1990, og som er langt unna kravene for isolering, ventilasjon og oppvarming.

Bare ved å oppgradere disse med skikkelig isolasjon vil Norge nærme seg klimamålene. Om 100 000 av boligene faktisk blir oppgradert, er miljøkravene innfridd.

– Det starter med vanlig glass

Disse grepene har Glava tatt i fabrikkene sine:

Glavas to store fabrikker, i Stjørdal og Askim, gjenbruker glasset til å produsere splitter ny isolasjon, men det er også selve produksjonsprosessen som er svært miljøvennlig.

Fabrikkene er støttet av Enova til å gjennomføre mange tiltak som fører til lavere ressursbruk og energibruk.

Produksjonsprosessene er samtidig energieffektive og automatiserte. Her er noen av tiltakene som gjør produksjonen mer miljøvennlig:

• Produksjonssystemer, kompressoranlegg og andre elementer bruker kjøleanlegg som gjenvinner energi. Rundt 80 prosent av energien fra kjølesystemet gjenbrukes til internoppvarming av fabrikken på vinteren.

• Smelting av glass krever svært høye temperaturer. Ved å tilsette resirkulert glass kan temperaturen senkes. I tillegg smelter vi elektrisk, som er en svært energieffektiv prosess, med hele nitti prosent effektutnyttelse.

• En stadig mer omfattende automatisering av produksjonsprosessen er et viktig miljøtiltak. For å spare energi er det også investert i å skifte ut store deler av lysarmaturer til LED-lys. Der spares mye energi.

• Glava har også en organisert energigruppe, som består av representanter fra flere ledd, drift, automasjon og ingeniører. Gruppen strukturerer forslag og tiltak for mer energieffektiv drift, og fremmer disse oppover til ledelsen. Det kan være alt fra små ting til store investeringer. Gruppen ser også på tiltak som allerede er gjennomført, og hva som er blitt spart på disse.

Lønnsomheten i å isolere begynner allerede før isolasjonen monteres i tak og vegger i norske bygg. Miljøvennlig produksjon og energieffektive fabrikker er også et viktig bidrag til at klimamålene kan nås.

– Det starter med vanlig glass, forteller Lars Jørgen Krohg, miljø/prosessingeniør hos Glava:

– Råvarene vi bruker som basis til isolasjonen, kommer fra resirkulert glass. Inntil 70 prosent av det ferdige produktet er faktisk resirkulert glass, i form av de to typene emballasjeglass og planglass. Emballasjeglass er det som havner i «igloene», som da blir knust, renset og kommer tilbake til fabrikken vår, forteller Lars Jørgen Krohg. 

Knuste ruter

Planglass er først og fremst knuste ruter.

– Alt dette samler vi opp. Vi har en avtale med Norsk Gjenvinning og deres resirkuleringsanlegg i Fredrikstad. Glasset blir knust til en veldig ren og fin vare for oss, som blir kjørt direkte til fabrikken. Fordelingen på de to typer glass er litt avhengig av tilgang og produksjon.

Komprimering sparer transport

Det er flere brikker i puslespillet for å produsere mest mulig miljøeffektivt. Ferdig isolasjon skal jo flyttes fra fabrikken til byggeplasser og byggevarehus. Kraftig komprimering av Glavas isolasjon gjør sitt til at den tar liten plass under transport og lagring. Dette betyr rett og slett mindre kjøring og dermed mindre utslipp. 

Isolasjon for fremtiden

Da er vi tilbake til de 700 000 boligene som har behov for etterisolering. I tillegg kommer også mange næringsbygg og offentlige bygg som trenger en kraftig oppgradering.

– Byggene fra 70- og 80-tallet er kanskje de som har størst behov for å bli isolert og oppgradert til dagens standard. Mange har bare halvparten av den påkrevde isolasjonen. I tillegg har mange boliger dårlige vinduer og dårlig tetting, sier ingeniøren.

Langsom rehabilitering

Samtidig er rehabiliteringsstakten på eksisterende bygg for lav, og ofte gjennomføres ikke alle de nødvendige energibesparende tiltakene. Det å etterisolere er et enkelt og svært effektivt grep for å nå klimamålene.

Moderne isolasjon betyr at de som bor eller jobber i bygningene får en bedre hverdag, med bedre inneklima og sparte utgifter til oppvarming. Og gjerne også en penere fasade.

Beregninger viser at det er mulig å kutte alle de 10 TWh som Norge har forpliktet seg til å kutte, bare fra dagens bygningsmasse.

Energirådgivning skal gi mer kunnskap om mulighetene.

Bolig Enøk, et datterselskap i Glava, veileder byggebransjen for å gjøre lønnsomme og energibesparende tiltak, analyserer bygg og holder kurs, slik at du kan få en nøyaktig rapport på hvordan bygget ditt bør renoveres, forteller Lars Jørgen Krohg.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)