Arkiv

Fant 13 artikler om emnet kjernekraft [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Vi må tenke stort innen norsk kraftproduksjon

Norge trenger en kraftig «arbeidshest» i elkraft-produksjonen. Kjernekraft vil sikre norsk økonomi og velstand for kommende generasjoner.

DEBATT: Oljeselskapene bør utvikle kjernekraft i stedet for vindkraft

Ved å satse på vind gjør oljeselskapene oss altså mer avhengig av gasskraft.

DEBATT: Norsk kjernekraft er en god idé

Europa trenger kjernekraft, verden trenger kjernekraft og det er godt mulig Norge trenger kjernekraft.

DEBATT: Norsk kjernekraft Meningsfullt og nødvendig med norsk kjernekraft

Klimautfordringene er vriene nok til at vi ikke bør legge bort mulige løsninger før de er grundig vurdert. Her følger fem ting vi bør gjøre for å komme i gang med norsk kjernekraft.

DEBATT: Kjernekraft Fra kull til null – kan små kjernekraftverk være energiløsningen for Svalbard?

Det er uheldig å pepre nordlyshimmelen med blinkende, roterende maskiner til vindkraft hvis vi har andre alternativer.

DEBATT: Energibruk og kjernekraft Er kjernekraft redninga?

Tilhengarane av kjernekraft tittar no fram i spaltene i stadig fleire aviser og tidsskrift. sidan vi no er svært fokuserte på CO₂- og metanutslepp. Og rett skal det vera rett, kjernekraft gir ingen drivhuseffekt. Men er det løysinga for ei stadig meir energisvolten verd?

DEBATT: Kjernekraft To nye rapporter bør sette fart i debatten om kjernekraft

Klimapanelets siste rapport er tydelig på at det haster å kutte klimagassutslippene. Samtidig viser en ny rapport fra EUs vitenskapspanel at kjernekraft er minst like bærekraftig som fornybart. Kan beslutningstakere velge å ignorere dette?

DEBATT: Kjernekraft Ikke noe grønt skifte med kjernekraft

Med jevne mellomrom lanseres atomkraft som løsningen på klimautfordringene. Det er ingen annen måte å klare å målene i Parisavtalen innen 2030 hevdes det. Atomkraften er utslippsfri og anbefales av FNs klimapanel – hevder enkelte. Det er feil.

DEBATT: Kjernekraft i Norge Hvorfor ikke etablere kjernekraftverk i Østfold?

For å dra i gang politisk debatt om kjernekraft, må noen peke ut aktuelt sted for bygging av stort kjernekraftverk. Og så må det avklares hvilken rolle kjernekraften bør få i energiforsyningen.

DEBATT: Kjernekraft i Norge Kjernekraft – et usedvanlig godt alternativ

Det er vesentlige ulemper med vind- og solkraft, og det er mulig at vi bare må leve med disse for å nå togradersmålet. Om vi vil, kan vi likevel unngå disse ulempene om vi velger å ta i bruk et alternativt system – kjernekraft.

DEBATT: Kjernekraft og klimaavtrykk Oppsiktsvekkende påstander om kjernekraftens klimaavtrykk

Ikke riktig at kjernekraft slipper ut mellom 9 og 37 ganger så mye CO2 som vindkraft, skriver bidragsyter.

DEBATT: Kjernekraft  – Det første energiselskapet som tar spranget til kjernekraft, kan virkelig utgjøre en forskjell

Energiselskapene vil helst kutte i utslipp hos kundene, men utslippsmålene kan vi ikke nå uten kraftig økning i ny kjernekraft, mener Kjell Traa.

DEBATT: THORIUM «Tause politikere og irrasjonell frykt for gammel reaktorteknologi står i veien for thorium»

Det bør åpnes for å bygge et thorium-kraftverk i Norge, mener artikkelforfatterne.

Fant 13 artikler. Viser 1–14.