Arkiv

Fant 286 artikler om emnet doktorgrader [fjern] med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

Rundt 50 forskere skal skrive doktorgrad om dette norske veiprosjektet

Forsker på alt fra nye materialer til samfunnsnytte.

Billigere solceller

Gassbrenner med internasjonalt potensial

Løste harpiksproblemet

Press-støping av aluminium og magnesiumlegeringer

Defekter i solceller

Smarte, kombinerte varmepumper

Nanopartikler i tynn løsning

Ny teori om krystallisering

Undergruppeproblemer og kryptografi

Mikrosystemers oppførsel

Strømning over rue overflater

Medisiner fra data

Perforering av plater i høyfast stål

Håndterer energikompleks

Sosialt bevisst i 3D

Kryp i bløte jordmaterialer

Finsand mot alkalireaksjoner

Bedrer datasøk

Forbedrer fiberoptiske dataoverføringer

Ekstrem materialbehandling

Beregner gasseksplosjoner

Bygg- og anleggsprosjekter i utviklingsland

Ammoniakk bremser brenselceller

Sensorer styrer operasjonen

Bedre logistisk ytelse med IKT

Nytt utgangstoff for pyridinforbindelser

Risikostyring i kraftmarkeder

Strømforbruket målt fra time til time

Energilagring fra vindkraft øker verdi

Bedre avbildning av seismiske data

Oversvømmelser i byer

Teknologioverføringer og økonomisk vekst i Thailand

Evalueringsmetode for elektronisk pasientjournal i sykehus

Oppvarmet støv kan gi økte helseplager

Aluminiumskvalitet etter varmebehandling

Økt utvinning av eksisterende oljefelt

Nedbrytning av organisk karbon i biofilmer

Strømning av væske og gass i varmevekslere

Matematisk modellering og analyse av kommunikasjonsnett

Større lastevolum - mindre drivstofforbruk for skip

Biokarbon erstatter fossilt karbon

Supersymmetri og Standardmodellen

Plast med katalysatorblanding

Visker ut kjønnsforskjeller

Energiberegninger i bygninger

Mer pålitelige trykksensorer

Enzymer for produksjon av bakterielle alginater

Mer aluminium i biler

Bedre beregning av gasstrømning

Fant 286 artikler. Viser 1–50.