Arkiv

Fant 10 artikler om emnet Fiskal gassmåling [fjern] med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

Slik verifiserer og kvalitetssikrer vi fiskale gassmålinger

Fiskale gassmålinger er litt enkelt sagt statens og lisenseiernes kassaapparat knyttet til naturgass som eksporteres fra norsk kontinentalsokkel

Vi setter computer-systemer for gassmålesystemer under lupen

Fiskale eller kjøps- og salgsbaserte metering-systemer (mengde+kvalitet) for petroleum, eksempelvis naturgass, har i tillegg til primær- og sekundær-instrumentering behov for avansert datamaskinteknologi for å møte dagens krav til nøyaktighet.

Slik beregnes verdien av fiskale gassmålinger

Vi setter standarder og tilhørende kalkulasjoner for fiskale- og CO2-avgiftsbelagte gassmålinger under lupen.

Derfor er naturgass fremtidens energi

Vi ser på trioen CNG, LPG og LNG.

Slik virker gasskromatografen

Den er en analysator som tar inn en gassprøve bestående av et antall kjente komponenter, separerer dem, og måler konsentrasjonen til de enkelte, separerte gasskomponentene.

Komposisjons- og kvalitetsmålinger for fiskale gassmålinger

Fiskale målestasjoner for naturgass er knyttet til måling av mengde og kvalitetsrelaterte størrelser.

Sekundærmålerne som gir de gode fiskale gassmålinger

Nøyaktige mengdemålinger, eksempelvis de som inngår i kjøp og salg av naturgass, er i tillegg til selve primærmåleren avhengig av sekundære målere for at ønsket handelsenhet (kg, Sm3, etc.) skal oppnås.

Her skal primærmålerne til pers

De er vitale for fiskale- og CO2-avgiftsbelagte gassmålinger.

- Legg listen høyt ved design og konstruksjon av gassmålesystemer.

Rett og slett fordi fiskale-, kjøps- og salgsbaserte målestasjoner for naturgass, rikgass eller tørrgass representerer store verdier.

Nyttig om naturgass

Serien om fiskale- og CO2-avgiftsbelagte gassmålinger starter med en liten kjemileksjon og en oversikt over de mest aktuelle produktene.

Fant 10 artikler. Viser 1–11.