Arkiv

Fant 6 artikler om emnet Kraft [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Nettleie NVE NVE svarer: Ukorrekt om nettleien

NVE har ingen planer om å verken «ta» solbransjen eller redusere innsatsen for energieffektivisering i Norge. Tvert imot.

DEBATT: «Norge som Europas batteri truer norsk natur»

At Norge skulle dekke vesentlige deler av Tysklands eller Europas behov for effekt er urealistisk, skriver Mads Løkeland i Naturvernforbundet.

DEBATT: SOLFANGERE «Av rundt 4600 Enova-tilskudd til boliger i fjor gikk bare 40 til solfangere»

Nesten ingen bruker solfangere i Norge. Det bør de gjøre, skriver Solenergiforeningen.

DEBATT: KLIMAKVOTER Tre tiltak for å gjenreise det europeiske klimakvotesystemet

Tre forbedringer vil bidra til å gjenreise systemet som bærebjelken i en samordnet europeisk politikk for å kutte utslippene med 95 prosent innen 2050.

DEBATT: SOLSTRØM «Betraktninger fra Norges første plusskunde»

Anleggene går av seg selv, skriver Kjell Eikland.

DEBATT: THORIUM «Tause politikere og irrasjonell frykt for gammel reaktorteknologi står i veien for thorium»

Det bør åpnes for å bygge et thorium-kraftverk i Norge, mener artikkelforfatterne.

Fant 6 artikler. Viser 1–7.