Arkiv

Fant 511 artikler om emnet Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Å søke patent kan gjøre det lettere å stjele teknologien din

Patenter skal gjøre det vanskeligere å stjele teknologien din, men resultatet kan bli det motsatte, skriver Brambani.

DEBATT: Betydelig investering i elbilindustrien trengs om vi skal klare nullutslipp i 2025

Elbilrevolusjonen drives av tre hovedfaktorer, ifølge en studie utført av DNV. Selv om vi er på god vei, trenger industrien fortsatt hjelp.

DEBATT: Bruk strømkrisen til å ta varige klimagrep!

DEBATT: Norge har allerede et stort forsprang i havvindutbygging

Ni energiøyer er allerede i drift på norsk sokkel. Disse produserer hydrokarboner nå, men kan bygges om til bruk i tjeneste for havvind.

DEBATT: Grønt industriløft krever forskningsløft, ikke hvileskjær

Regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre. Satsingen på grønne, lønnsomme arbeidsplasser står og faller med en solid satsing på næringsrettet forskning. Da er et hvileskjær i forskning det siste vi trenger.

DEBATT: Norsk kjernekraft er en god idé

Europa trenger kjernekraft, verden trenger kjernekraft og det er godt mulig Norge trenger kjernekraft.

DEBATT: Rakettdeler treffer ukontrollert jorden. Hvor bekymret skal vi være?

Etter den ukontrollerte landingen av Long March 5B-raketten i havet utenfor Filippinene lørdag 30. juli, har Kina nok en gang blitt kritisert for mangelen på risikoreduserende tiltak og for hemmelighold. Hvor farlige er de ukontrollerte landingene?

DEBATT: Digitalisering – byggenæringens største fellesløft 

Digitalisering av byggenæringen løser ikke alle utfordringer og er ikke gjort over natten. Men dersom næringen, kommuner og stat jobber sammen, kan vi få til løsninger som vil heve kvaliteten i byggeprosjektene og bidra til bærekraft på flere områder.

DEBATT: Kjernekraft Norsk kjernekraft er ein dårleg idé

Europa treng kjernekraft, men ikkje Noreg. Vi har verken tid, kunnskap eller behov.

KOMMENTAR: Strømkrisa Nei til makspris på strøm – ja til nasjonale kabler

Forhåpentligvis blir Høyre og Ap enige om både strømstøtte til bedriftene og kraftlinjer fra nord til sør, skriver TU-redaktør Jan M. Moberg.

DEBATT: Mer miljøvennlig transport med kunstig intelligens

Datadrevne metoder innen maskinlæring kan brukes og bli helt avgjørende for å skape mer miljøvennlige alternativer innen mobilitet og logistikk.

DEBATT: Krav til nullutslipp for Kystruten fra 2030 må settes nå

Fra 2026 skal det innføres nullutslippskrav i verdensarvfjordene. Neste steg må være at hele kysten vår blir utslippsfri. Det kan skje gjennom krav til nullutslipp i neste anbudsperiode for Kystruten fra 2030. Et slikt krav vil være et kraftfullt signal til hele næringen og sette i gang nødvendig produksjon og infrastruktur for grønne drivstoff.

DEBATT: Energigjenvinning Slik kan energigjenvinning bidra til et mer bærekraftig Europa

Energikrisen som Europa for tiden opplever, gir energigjenvinning stadig større betydning. Men dersom forbrenning av restavfall skal være et nyttig bidrag til energiforsyningen – og samtidig spille en betydningsfull rolle i det grønne skiftet – må flere utfordringer løses på veien.

DEBATT: Innovasjon Fra råolje til rå på klima

En ny næring gror frem, og vi må ta eierskap raskt.

DEBATT: Kvikkleire Tordenskiolds soldater tynger geoteknikkbransjen

Det er på tide at vi ser med nye øyne på en bransje som har fått lov til å «leve sitt eget liv» gjennom flere tiår, uten at samfunnet har interessert seg for hvordan de utøver sin profesjon.

DEBATT: Atomlageret er sikkert og trygt

Teknisk Ukeblad har i flere artikler skrevet om designet av KLDRA Himdalen, det nasjonale anlegget for lagring av lavt- og mellomaktivt avfall. Det er viktig å understreke at anlegget er trygt og ikke utgjør noen form for fare for helse, miljø eller sikkerhet i nærområdet.

DEBATT: Karbonfangst CCS er starten på et nytt industrieventyr for Norge

Verden kjemper mot klokka for å bremse klimaendringene. Overveldende forskning peker på at CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) er avgjørende for å redusere de globale utslippene. Skal verden og Norge lykkes med CCS, må det utvikles og tas i bruk internasjonalt anerkjente verktøy.

DEBATT: Varmepumper Sett aldri varmepumpa på «Auto»

Vis oss varmepumpa di, så skal vi si om du bruker den rett. Forskernes råd kan spare deg for både energi og penger.

DEBATT: Industri Med grønn industri skal Norge bygges

Vi trenger mer kraft for å få til reindustraliseringen av landet vårt, der vi skal skape nye, lønnsomme og grønne industriarbeidsplasser i hele landet.

DEBATT: Fornebubanen Jernbane til Fornebu kan bli mye billigere enn T-bane

Et viktig og realistisk alternativ til Fornebubanen er utelatt: Jernbane!

DEBATT: Kraftutbygging Industriuka utfordrer næringsministeren

Den største utfordringen for å lykkes med klimamålene, er kraftsituasjonen. Her er fem råd for en enda mer offensiv industripolitikk:

DEBATT: Klimatilpasning Klimatilpasning: Mange snakker om det – de færreste praktiserer det

Det er lett å tenke at hver enkelt må lage sin egen, særegne klimatilpasningsvei – helt fra bunnen av. Sånn er det heldigvis ikke.

DEBATT: Hydrogen Differansekontrakter – årets nyord

Hydrogensatsing trenger virkemidler. Det mest treffsikre nå er statlig satsing på differansekontrakter.

DEBATT: EUs taksonomi Er norske bygg bærekraftige?

I dag er det ikke mulig å dokumentere samsvar med taksonomikriteriene til bygningers energiytelse i Norge. Dette må løses hvis investeringer i norske bygg skal kunne defineres som bærekraftige.

DEBATT: Veibygging Klima krever smalere veier

I norsk topografi betyr lavere fartsgrense også at nye veier bygges billigere. Her ligger store og umiddelbare klimagevinster.

DEBATT: Bilteknologi Teknologi endrer bilenes prismodell

Fremtidens biler vil, gjennom programvarefunksjoner og oppdateringer, kunne gi produsentene svimlende merinntekter.

DEBATT: Skogbruk Skogbrukets rolle i det grønne skiftet

Vi ser hvilke milliardbeløp man er villig til å bruke blant annet på «Langskip» og elektrifisering av sokkelen. Hvorfor ikke betale skogeierne for å bidra til å dekke det samme behovet?

DEBATT: Hyperloop Snart kan vi reise klimavennlig Oslo–Trondheim med lydens hastighet

Se for deg å kunne sveve på magnetiske skinner gjennom en lufttom tunnel fra Oslo til Trondheim på under 30 minutter.

DEBATT: Korrosjon Smart korrosjonsvarsling kan kutte kostnader og halvere søppelberg

Dyr energi gjør isolasjon på industriens milevis av rør og utstyr viktigere enn noen gang. Ulempen er en snikende fare for korrosjon, men den kan vi nå bekjempe med ny overvåkingsteknologi.

DEBATT: Transportutvikling Urolige tider krever smartere mobilitet

– I lys av Ukraina-krigen må vi se på nivået av samferdselsinvesteringer, sier statsministeren. Forskning og innovasjon i transportsektoren kan bidra til å spare penger og akselerere grønn omstilling. Det er på tide med et reelt forsknings- og innovasjonsløft.

DEBATT: Norsk kjernekraft Meningsfullt og nødvendig med norsk kjernekraft

Klimautfordringene er vriene nok til at vi ikke bør legge bort mulige løsninger før de er grundig vurdert. Her følger fem ting vi bør gjøre for å komme i gang med norsk kjernekraft.

DEBATT: Energieffektivisering Slik får vi fart på energieffektiviseringen

Energieffektivisering er helt nødvendig for å unngå kraftunderskudd i Sør-Norge. Det er billigere enn strømstøtte og går raskere enn ny storskala kraftproduksjon. Bedre økonomiske insentiver må imidlertid på plass.

DEBATT: Cyberangrep Fire råd om hvordan industrien skal unngå nedetid etter cyberangrep

Industrien blir stadig mer oppkoblet gjennom Operational Technology (OT), noe som stiller nye og strengere krav til cybersikkerhet. Men å kombinere IT-verdenens fokus på raske og smidige løsninger med OTs statiske systemer og utstyr, kan føre til store sikkerhetshull.

DEBATT: Smittevern Offentlige rom og ingeniørroller i infeksjonsforebygging

Hvilken ny normal vil det være etter koronapandemien? Hvordan endres måten vi lever og jobber på? Hvordan vil offentlige rom se ut i fremtiden?

DEBATT: Patenter Hvorfor er det ingen patenter i Formel 1?

Formel 1 har gitt oss en lang rekke teknologiske fremskritt som deretter dukker opp på vanlige veier. Det tredje Formel 1-løpet denne sesongen går av stabelen i Australia kommende helg.

DEBATT: Helseforskning Tre lærdommer fra pandemien

Pandemien har lært oss mye om hvilken forskning vi bør satse på fremover. Her er tre av de viktigste lærdommene.

DEBATT: Elbil – strømpris Elbilen er fortsatt en økonomisk vinner

Til tross for at strømprisene har skutt i været de siste månedene, er det ikke nødvendigvis slik at det er elbilen som har størst innvirkning på økonomien din. Ifølge NAFs undersøkelse ser man at drivstoffutgiftene for diesel- og bensinbiler fortsatt er høyere enn for elbilen.

DEBATT: Standardisering Hvordan lykkes med sirkulær økonomi?

Dagens unge nekter å godta at velstand for noen få skal innebære at det er i orden å ødelegge miljøet. Kan det tenkes at vi har nådd et slags materielt metningspunkt?

DEBATT: Russisk gass Hvordan komme fri fra Putins gassgrep

Å lete etter mer gass nå, løser ikke energikrisen, mener energipolitisk talsperson i Miljøpartiet de grønne.

DEBATT: Automatisert boring Modellbasert boring – en støtte til 
boremannskap eller kilde til usikkerhet?

Dødsulykken som rammet en selvkjørende Tesla i USA i 2018, bør være en vekker også for alle som utvikler og bruker matematiske modeller i oljeindustrien.

KOMMENTAR: Sikkerhet Norge trenger Nato og EU

Europa er i krig. Norske politikere må slukke sine evinnelige regionale omkamper til fordel for økt innsats for solidaritet med Europa.

DEBATT: Fremtidens arbeidsliv – God balanse mellom jobb og fritid er viktigere enn høy lønn

Stadig flere unge sier opp jobbene sine fordi jobben ikke deler de verdiene de selv har eller gir dem friheten de ønsker til å leve livet som de vil.

DEBATT: Kjernekraft Fra kull til null – kan små kjernekraftverk være energiløsningen for Svalbard?

Det er uheldig å pepre nordlyshimmelen med blinkende, roterende maskiner til vindkraft hvis vi har andre alternativer.

DEBATT: Grønn omstilling Slik kan Norge bygges som grønn industrigigant

Norge står i en dobbel omstilling: Vi skal bort fra oljeavhengigheten og inn mot grønn omstilling – i konkurranse med resten av verden. Industri, forskning og kunnskap er avgjørende for at vi klarer omstillingen.

DEBATT: Vindkraft – Svalbard Vindmøller og solceller: Longyearbyen som en bærekraftig by

Er det ikke å gå over bekken etter vann å frakte vindkraft fra Finnmark til Svalbard?

DEBATT: CO2-lagring Argusblikk på sokkelens «sugerør» skal gi oss trygge CO2-lagre

En ny miks av teknologiske sanseteknikker utvikles nå for å sikre at nedstengte olje- og gassbrønner ikke blir lekkasjekilder når CO2 skal lagres på sokkelen.

DEBATT: Havn La havnene bli et multi-
verktøy for grønn omstilling

De lar båt og bane erstatte lastebiler. Nå vil de også levere utslippsfri energi til lands og til vanns. Havnene kan bli gull verdt for Norges grønne skifte.

DEBATT: Elbil-lading La ladeinfrastruktur være fokus i 2022

I 2022 vil kampen om elbilkjøperne tilspisses ytterligere. Nesten 65 prosent av nybilsalget i 2021 var elbiler. I tillegg er det planlagt en rekke nye bilmerker på det norske markedet fremover. Dette stiller nye og større krav til ladeinfrastrukturen her til lands.

DEBATT: Klimaambisjoner Klimakampen trenger et kraftløft fra nord

Strengere klimakrav kan gjøre Norden til verdens mest bærekraftige region, og et kraftsenter for utvikling av grønn teknologi for Norden, Europa og verden.

DEBATT: Vindkraft Skotsk storsatsing blir en pisk for norsk havvind


Fant 511 artikler. Viser 1–50.