Arkiv

Fant 3596 artikler om emnet Samferdsel [fjern]

Tittel Dato

Feil om kraft­eks­port til tyske tog

Overlydsfly er dårlige nyheter for klimaet, mener forsker

Drømmen om å krysse Atlanteren på få timer lever i beste velgående.

Broen skal tåle kraftige jordskjelv og vekten av 10.000 tonn mennesker

Bro kjent fra Terminator-filmene har blitt ny.

Her går robothunden på E18 ved Lysaker

Statens Vegvesen tror roboter som Spot kan forhindre ulykker på travle bygg- og anleggsplasser som E18 mellom Oslo og Bærum, men mener fremdeles robothunden har et stykke igjen før den kan brukes fullt ut.

Nytt steg for elektrisk tungtransport - det loves milliarder til ladeinfrastruktur

Tre lastebilgiganter vil få fart på overgangen til elektriske lastebiler i Europa.

Selvkjørende biler på norske veier sliter med satellittnavigasjonen

En bil som ikke vet hvor den er, kan ikke kjøre selv. Dagens posisjoneringstjenester er ikke nøyaktige nok, påpeker Sintef-forsker.

DEBATT: Mer miljøvennlig transport med kunstig intelligens

Datadrevne metoder innen maskinlæring kan brukes og bli helt avgjørende for å skape mer miljøvennlige alternativer innen mobilitet og logistikk.

Flytrafikken i nord utsettes for stadig flere GPS-angrep

De siste tre månedene har Luftfartstilsynet registrert en økning i antallet forstyrrelser som blokkerer GPS-signalene for flytrafikken i Øst-Finnmark.

Vogntog-brann i Oslofjordtunnelen skyldtes løsnet mellomaksel

Brannvesenet meldte seg på feil samvirkekanal. Havarikommisjonen mener det er behov for å gjennomføre øvelser.

DEBATT: Kystruten Åpenbart at skipsfarten langs norskekysten må ta sin del av utslippskuttene

Arbeidet med å forberede neste konkurranse er ennå ikke påbegynt, men Samferdselsdepartementet vil likevel starte tidlig, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som svar på Hege Øklands innlegg om utslippsfri kystrute.

DEBATT: Vegnormaler Et steg for en grønnere veipolitikk?

Norske veier bør få en maksgrense på 100 km/t, skriver Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.

SAS-pilotene går ut i streik

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed går 900 piloter ut i streik.

DEBATT: Trafikkulykker Voldsom økning i dødsulykker: Er det starten på en ny trend?

Mediene forteller om en voldsom økning i dødsulykker i trafikken i april og mai i år. Hva er årsaken?

Fremskynder nasjonal transportplan med et år: – Vi må omprioritere økonomien vår

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård varsler kutt i NTP i 2024, men også i statsbudsjettet i høst.

Vurderer ny plassering av Mjøsbrua

I fjor avlyste Nye Veier kontrakten som inneholdt byggingen av ny Mjøsbru. Nå ser de på mulighetene for å endre plasseringen av brua.

Færre reiste kollektivt i starten av året

142 millioner passasjerer reiste kollektivt i årets første kvartal. Det er 5 millioner færre fra kvartalet før og ned 23 prosent fra første kvartal i 2019.

Sier ja til å ferdigstille Fornebubanen

– Man bør velge A4-løsninger nå, advarer Høyre-politiker.

Skibladner ute av drift etter havari på Mjøsa

– Gamle damer er lunefulle, sier styreformann Bjørn Blichfeldt.

Vegvesenet vil nedskalere motorveier

Statens vegvesen foreslår å endre veinormalene.

Nå er det promille- og aldersgrense på elsparkesykler

Høye skadetall fikk regjeringen til å stramme inn elsparkesykkel-reglene. Nå har en rekke nye regler trådt i kraft, blant annet regler om promille- og aldersgrense. 

Venstre skuffet over manglende satsing på Fornebubanen

Mandag valgte byrådet i Oslo å gå videre med Fornebubanen, men i revidert nasjonalbudsjett øker ikke regjeringen bidraget til store kollektivprosjekter.

Øker støtten til elvarebiler og nedskalerer motorveiprosjekter

SV og regjeringen har blitt enige.

Snudde på regnestykket for Fornebubanen – nå må Viken betale

Raymond Johansen skryter av Obos, men har gitt opp støtte fra egen regjering.

Disse elsparkesykkel-reglene gjelder fra onsdag

Elsparkesyklene blir omklassifisert fra sykkel til motorvogn, og det blir blant annet promille- og aldersgrense.

DEBATT: Vegstandard Mindre veger glemmes på grunn av gedigen overinvestering i hovedvegnettet

Brokollapsen i Nord-Troms er trolig et eksempel, mener Harald Norem.

KOMMENTAR: I etterpåklokskapens lys

Når elbilen har blitt hovedproduktet, vil den selvfølgelig bli belagt med mva på linje med andre varer og tjenester.

Midlertidig bru på E6 i Troms åpner onsdag

Onsdag åpner E6 i Nord-Troms for trafikk igjen etter at Badderbrua ble ødelagt av flom tirsdag kveld.

Vegvesenet undersøker om økt fart er årsaken til økningen i dødsulykker

49 personer har i år mistet livet i trafikkulykker, nær dobbelt så mange som på samme tidspunkt i fjor. Vegvesenet skal undersøke om økt fart er årsaken til økningen.

EUs miljøbyrå roper varsko: Utslippene i transportsektoren må ned

Veitransporten i EU må skifte gir om klimamålene i EU skal nås. Det slår EUs miljøbyrå fast i en ny, dramatisk rapport.

Førerløse drosjer får grønt lys i San Francisco

Men foreløpig kun om natten i lite trafikkerte strøk.

Viken vil være med å spleise på litt mer av Fornebubanen 

Selv om fem Viken-ordførere protesterer, vil Viken fylke være med og spleise på Majorstua stasjon.

Fornebubanen har allerede kostet tre milliarder

Og inngåtte avtaler forplikter til ytterligere betalinger.

Vil sette opp midlertidig bru etter brosvikt på E6: − Kan ikke repareres

E6 over Kvænangen i Troms og Finnmark er stengt for all trafikk etter at Badderbrua er blitt ødelagt av flom. Eneste omkjøringsmulighet er via Finland.

Samferdselsministeren vil ha Fornebubanen, men vil ikke spytte inn mer penger

Ap og SV i Oslo vil ha mer statlig støtte for å bygge Fornebubanen. Samferdselsministeren sier nei, tross løfter i regjeringsplattformen.

Sintef skal granske raset ved Stavsjøfjelltunnelen

Jordskredet på E6 i Trøndelag tok med seg en anleggsarbeider. Nå skal Sintef finne årsaken til raset.

Ap sier foreløpig nei - stiller seks krav for å fortsette byggingen av Fornebubanen

Fortsatt dramatisk for t-baneprosjektet.

Skjebnedag for Fornebubanen

I dag avgjør Oslo Arbeiderparti og Oslo SV om byggingen av Fornebubanen skal fortsette eller om de vil stanse prosjektet.

Nå skal fotoboksene ta mange flere fartssyndere

Politidirektoratets mål for hvor mange fartssyndere som skal tas av fotobokser, er justert opp fra 180.000 tidligere år til 250.000 i år.

Selvaag gir ikke mer penger til Fornebubanen

Selvaag Bolig ønsker ikke å bidra med mer penger for å sikre Fornebubanen slik Obos har gjort.

DEBATT: Veibygging Klima krever smalere veier

I norsk topografi betyr lavere fartsgrense også at nye veier bygges billigere. Her ligger store og umiddelbare klimagevinster.

Grunneiere vil betale for stasjon på Fornebubanen

Eiere av næringseiendommer på Vækerø i Oslo tilbyr seg å betale for den nye stasjonen på Fornebubanen.

En av fire vil forby elsparkesykler

23 prosent mener at det bør innføres forbud mot all bruk av elsparkesykkel i Norge, ifølge en fersk undersøkelse gjort for Tryg Forsikring og Trygg Trafikk.

Varsler kutt i veiprosjekter neste år

Revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram torsdag, inneholdt ingen kutt eller utsettelser av samferdselsprosjekter. Men til neste år kan det bli annerledes.

Regjeringens moms-skroting kan gi storeksport av norske elbiler

Hver femte elvarebil eksporteres til utlandet. Andre norske elbiler kan lide samme skjebne.

Fornebubanen kuttes med 250 millioner i revidert budsjett

T-baneprosjektet har gått tregere enn forventet.

DEBATT: Hyperloop Snart kan vi reise klimavennlig Oslo–Trondheim med lydens hastighet

Se for deg å kunne sveve på magnetiske skinner gjennom en lufttom tunnel fra Oslo til Trondheim på under 30 minutter.

Disse veiene prioriterer Vegvesenet høyest – se hvilke veier som skal bygges fremover

For første gang har Statens vegvesen laget en anbefalt rekkefølge for de store prosjektene. Fire veier vurderes som viktigst å komme i gang med.

Nye Veier vil ha ekstern granskning av skredet i Malvik

Veiselskapet Nye Veier vil ha en ekstern granskning av jord- og steinskredet som gikk over E6 ved Stavsjøfjelltunnelen i Malvik onsdag.

Krigen i Ukraina gir mindre penger til vei: Tre «gryteklare» prosjekter satt på vent

Jon-Ivar Nygård (Ap) har bedt Statens vegvesen gå gjennom alle sine planer og prioriteringer på nytt.

Jordras på E6 i Trøndelag: Nye Veier sprengte om lag 200 meter fra skredet

Nye Veier utvidet tunnelløp på stedet der jordskredet gikk.

Fant 3596 artikler. Viser 1–50.