Arkiv

Fant 8 artikler om emnet hydrogen [fjern] med artikkeltype Kommentar [fjern]

Tittel Dato

KOMMENTAR: Nye hydrogenprosjekter Vil hydrogen bli en like stor driver mot nullutslipp som batterier?

Det er ingen grunn til å krangle om hva som er mest miljøvennlig av grønt eller blått hydrogen så lenge vi ikke har en infrastruktur for å ta i bruk hydrogen.

KOMMENTAR: Grønn hydrogen på Herøya Spennende hydrogenplaner gjør det enda mer kritisk å finne mer strøm

Planene som Yara, Statkraft og Aker legger fram tegner et svært spennende framtidsbilde for norsk industri. Men de etterlater også ubesvarte, viktige spørsmål for nasjonen.

KOMMENTAR: Hydrogendrevet ferge  Erna skryter av hydrogen som partileder. Men som statsminister skyr hun løsningen

Erna Solberg hadde en mulighet i statsbudsjettet til å gi konkret innhold til egen hydrogenstrategi. Den lot hun villig passere.

KOMMENTAR: Hydrogenstrategi Svært uferdig strategi: Regjeringen vet ikke hva den vil med hydrogen

En hydrogenstrategi er en glimrende idé. Hadde den bare være en strategi, og ikke bare en faktasamling.

KOMMENTAR: Hydrogen i personbiler – Glem hydrogen i personbiler

Magasinredaktør Tormod Haugstad i Teknisk Ukeblad mener hydrogen kan utnyttes til oppvarming, kraftforsyning og lagring av energi fra fornybare kilder som sol og vind.

KOMMENTAR: Hydrogen som drivstoff Løse bolter og fraværende kontroll viser at vi trenger strengere hydrogenregler

Slurvet i Sandvika kan ha ødelagt tilliten til hydrogen som energibærer i vanlige kjøretøy i overskuelig framtid.

KOMMENTAR: Skip på hydrogen Hydrogenteknologi kan bli den neste store eksportvaren for norsk industri

Skipsfarten står midt i et skifte som kan bli nøkkelen til en stor hydrogenøkonomi i Norge. Men det trengs politisk vilje for å komme i mål, skriver artikkelforfatteren.

KOMMENTAR: hydrogenferge - teknologisk løsning Derfor bør Vegvesenet styre unna flytende hydrogen

Statens hydrogenfergeprosjekt bør gi et resultat som er best mulig for fergesambandet, miljøet og næringsklyngene som utvikler ny teknologi. Da er det avgjørende at vi velger å bygge en ferge som ikke baserer seg på flytende hydrogen, mener Administrerende direktør Jon André Løkke i NEL Hydrogen.

Fant 8 artikler. Viser 1–9.