Arkiv

Fant 182 artikler om emnet havvind [fjern] med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

Slik vil han ha rammene for å bygge ut de første havvindområdene i Norge

Staten kan gi garantipris på havvind fra Sørlige Nordsjø.

Storstilt satsing på havvind i Danmark

Fire nye prosjekter skal fordoble Danmarks kraftproduksjon fra havvind, melder energikonsernet Ørsted. 

22 millioner til norsk havvindkonsept

126 vindturbiner i én ramme skal høste energi fra havvind mye mer effektivt.

Regjeringen sa nei takk til dansk havvindsamarbeid – men vil gjerne at norske bedrifter bygger øya

Norge vil ikke være med på den danske energiøya i Nordsjøen, men vil gjerne at norsk industri skal bygge den. I en omfattende «mulighetsstudie», betalt av Utenriksdepartementet, analyseres norske bedrifters muligheter til å få en bit av kaka.

Omfattende havvind-planer i Østersjøen: Danmark med nytt EU-toppmøte

Danmarks statsminister Mette Frederiksen inviterer EU-kommisjonens ledelse og sine EU-kolleger fra Østersjølandene til et nytt toppmøte om havvind.

Regjeringen med storstilt kraftplan. Vil ha mer vindkraft og vannkraft

Regjeringen vil har mer av alt: Nå skal vindkraft, havvind og vannkraft i produksjon for å elektrifisere industrien.

Equinor vil bygge flytende havvindpark utenfor Bergen

Målet er 1 GW havvind med oppstart i 2027.

Danmark vil femdoble strømproduksjonen fra havvind i 2030

Havvindmølleparkene i Danmark skal bygges ut for å kunne femdoble kraftproduksjonen i 2030 sammenlignet med dagens nivå, foreslår regjeringen i København. 

Nysnø og verdens største havvind-selskap kjøper seg opp i norske Spoor

Statens investeringsselskap Nysnø og Danske Ørsted kjøper seg inn i Spoor. Vil redusere konflikt mellom vindkraft og fugl.

Stortinget strammer opp framdriftsplanen for havvind

Flertallet på Stortinget gir regjeringen flere nye tidsfrister for havvindsatsingen.

Rapport: Flytende havvind kan skape 52.000 nye arbeidsplasser

Å bygge opp industrien rundt flytende havvind kan bli lønnsomt for Norge, viser en ny rapport fra Norges Rederiforbund og Menon Economics.

Fire land varsler storsatsing på havvind i Nordsjøen

Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia vil samarbeide om å tidoble havvind-kapasiteten i Nordsjøen til minst 150 gigawatt innen 2050.

Regjeringen vil tildele områder for 30 GW havvind før 2040

30 GW havvind vil tilsvare 140 TWh. Det tilsvarer hele Norges kraftforbruk i fjor og er mer enn all vannkraft vi har i dag.

Regjeringen gir 10 millioner ekstra til forskning på fisk og havvind

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) legger ferske forskningsmidler på bordet for å belyse effektene vindkraft til havs har på fiskeriene.

Norge er ikke invitert når Danmark holder toppmøte om havvind i Nordsjøen

Danmark kupper plassen som europamester i havvind. Sammen med EU-kommisjonen, Nederland, Tyskland og Belgia skal Danmark enes om en felles visjon for utbygging av havvind i Nordsjøen.

Havvindmøller kan påvirke været helt inn på land

Forskning fra Danmark viser at havvindmøller kan påvirke været flere tusen kilometer unna.

ACER: Havvindparkene bør ikke få kabel-inntektene

Mener havvindparker bør få vanlige subsidier i stedet for deler av inntektene fra hybridkablene.

Aasland: – Havvind i drift før 2030

Regjeringen vil ha fortgang i konsesjonsprosessene. – Vi trenger et krafttak for fornybar kraft, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiet åpner for å bruke havvind til å elektrifisere norsk sokkel

Arbeiderpartiets leder i energikomiteen på Stortinget åpner for å bruke havvind i større utstrekning enn det som er planlagt for å elektrifisere norsk sokkel.

Regjeringen lanserer havvindprosjekt uten hybridkabel

Kablene går kun til Norge, etter det NTB får opplyst.

Vattenfall skal satse på havvind i Norge

Lykkes vi med våre mål, handler investeringene totalt om titalls milliarder kroner, sier Helene Biström, som leder Vattenfalls vindkraftavdeling.

Havvindmølle veltet i Danmark

Både selve vindmøllen og fundamentet har veltet. Ørsted har ikke funnet årsaken.

Skottland satser stort på havvind

Skottland har gitt konsesjon til 17 vindkraftprosjekter til havs, og disse vil til sammen vil gi like mye energi som alle dagens havvindanlegg i Europa. 

Norske ministre til New York for å se på Equinors havvindpark

Næringsministeren skal se på havneområdet til Equinor, der utstyr til vindturbinparkene skal settes sammen. Parkene skal levere strøm til 1,6 millioner husstander i New York.

Aker Offshore Wind, Ocean Winds og Statkraft skal samarbeide om flytende havvind

Vil søke utbygging på Utsira Nord.

Her går den 126 tonn tunge vindturbinen over bord

Kostbart uhell ved svensk-eid havvindpark i Irskesjøen.

Ap og Sp lover klimakutt på 55 prosent innen 2030

På veien til nullutslipp i 2050.

Steinbrudd kan bli verft for havvind

Masseproduksjon av havvindmøller som flyter på betongunderstell, kan bli bygget ved Europas største pukkverk innerst i Ryfylke.

Her testes nye løsninger for flytende vindturbiner

Nye løsninger for flytende havvindturbiner står nærmest i kø i testområdet vest av Karmøy. Men det vil trolig ta minst 7-8 år før den første store flytende havvindparken kommer i produksjon i norsk farvann.

Sp vil bruke strømmen fra havvind i Norge – sier nei til kabel i retning Europa 

– Vi vil ikke ha en utbygging av havvind der havvindinstallasjonen bare blir en node som ligger midt i en mellomlandsforbindelse mellom Norge og Europa, sier Arnstad.

Aker Solutions vinner havvindkontrakt på minst 3 milliarder kroner

Skal levere omformersystemet til et stort havvindprosjekt. 

Equinor vil bygge mer havvind i Skottland: Legger inn bud på nye områder

Omkring halvparten av områdene er for flytende havvind. 

Direkte: Her er mulighetene for norsk havvind­industri

Ny kartlegging av norsk leverandørindustri til havvind presenteres.

Havvind: Regjeringen åpner for nye områder

Regjeringen åpner for nye områder for havvind-utbygging. De første tildelingene av arealer skjer tidlig i 2022.

Equinor, RWE og Hydro vil samarbeide om havvindpark

Skal utvikle havvindparken Sørlige Nordsjø II.

Aker Solutions skal levere transformatorer til havvindprosjekt

Kontrakten har en verdi på mellom to og tre milliarder kroner.

NVE: Trolig ingen store havvindprosjekter før 2030

Veien fra søknad til ferdig utbygget vindpark tar mange år, påpeker direktoratet.

Bedriftene strømmer til Nordsjøen for å bygge havvind

Olje- og energidepartementet sier man fremdeles må vente til våren før en veileder for konsesjonssøknadene er klar.

Ny type havvindturbin skal produsere hydrogen direkte i turbintårnet

En prototype i full skala skal være klar innen 2026 og bidra til å levere hydrogen til transport og industri.

Equinor vant kjempekontrakt for havvind i New York

Equinor er valgt til å forsyne delstaten New York med havvindkraft i en av de største tildelingene for fornybar energi i USA noensinne, opplyser selskapet.

Norske leverandører har fått havvind­garantier for knapt 8 milliarder

De samlede garantiene fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) for norske leveranser til havvindprosjekter er nå 7,6 milliarder.

EU vil ha 25 ganger så mye havvindkraft

I løpet av det kommende tiåret vil EU femdoble produksjonskapasiteten for havvindkraft. Deretter skal den femdobles igjen innen 2050. 

Med denne testmetoden kan Norge få mer vindkraft til havs

Rundt 80 prosent av verdens potensial innenfor havvind kan bare fanges med flytende vindturbiner. Nå gjør forskere det sikrere og enklere å utnytte denne energien.

Dette havvindtårnet kan senkes ned under vann

Under montering av vindmøllebladene og senere under vedlikehold skal hele masten senkes ned i en spar-bøye under havoverflaten.

Denne vindturbinen er helt annerledes enn de du har sett før. Nå skal den testes i Norge

Det svenske selskapet Sea Twirl har utviklet en turbin med vertikal akse, som skal testes i havet ved Bokn i Rogaland i 2022.

Johnson varsler storsatsing på havvind

Statsminister Boris Johnson sier alle britiske husstander skal få sin energi fra havvind innen 2030. Kapasiteten skal firedobles.

Equinor selger halvparten av havvindprosjekt i USA til BP

Inngår samtidig et strategisk partnerskap.

Investeringene i havvind eksploderer: Allerede større enn hele fjoråret

50 prosent vekst i investeringene i havvind verden over siste halvår – tross koronakrisen.

Åpner to områder for havvind i Norge

Regjeringen åpner Utsira nord og Sørlige Nordsjø II for havvind-søknader. Ser også til Helgeland for nye områder.

De Grønne drømmer om å skaffe 27.000 jobber i havvind i løpet av ti år

MDG-ledelsen ber partiets landsmøte vedta ekstra koronaskatt for de rikeste og en storsatsing på havvind for å skape titusener av nye jobber.

Fant 182 artikler. Viser 1–50.