Arkiv

Fant 202 artikler om emnet havvind [fjern]

Tittel Dato

Regjeringen sa nei takk til dansk havvindsamarbeid – men vil gjerne at norske bedrifter bygger øya

Norge vil ikke være med på den danske energiøya i Nordsjøen, men vil gjerne at norsk industri skal bygge den. I en omfattende «mulighetsstudie», betalt av Utenriksdepartementet, analyseres norske bedrifters muligheter til å få en bit av kaka.

DEBATT: Norge har allerede et stort forsprang i havvindutbygging

Ni energiøyer er allerede i drift på norsk sokkel. Disse produserer hydrokarboner nå, men kan bygges om til bruk i tjeneste for havvind.

Omfattende havvind-planer i Østersjøen: Danmark med nytt EU-toppmøte

Danmarks statsminister Mette Frederiksen inviterer EU-kommisjonens ledelse og sine EU-kolleger fra Østersjølandene til et nytt toppmøte om havvind.

DEBATT: Vi vet ikke nok om mekanisk støy fra flytende havvind

I Norge planlegger man å bygge et stort antall flytende vindturbiner for installasjon på dypt vann, men har vi gode nok vurderinger av teknologiens konsekvenser for miljøet når det for eksempel gjelder mekanisk støy i luft og vann?

Regjeringen med storstilt kraftplan. Vil ha mer vindkraft og vannkraft

Regjeringen vil har mer av alt: Nå skal vindkraft, havvind og vannkraft i produksjon for å elektrifisere industrien.

Equinor vil bygge flytende havvindpark utenfor Bergen

Målet er 1 GW havvind med oppstart i 2027.

DEBATT: Havet Marine næringsparker – nye muligheter for samhandling til havs?

Det er mange fordeler for de enkelte havnæringene ved en modell for sameksistens. Likevel finnes det elefanter i rommet.

Danmark vil femdoble strømproduksjonen fra havvind i 2030

Havvindmølleparkene i Danmark skal bygges ut for å kunne femdoble kraftproduksjonen i 2030 sammenlignet med dagens nivå, foreslår regjeringen i København. 

Nysnø og verdens største havvind-selskap kjøper seg opp i norske Spoor

Statens investeringsselskap Nysnø og Danske Ørsted kjøper seg inn i Spoor. Vil redusere konflikt mellom vindkraft og fugl.

Stortinget strammer opp framdriftsplanen for havvind

Flertallet på Stortinget gir regjeringen flere nye tidsfrister for havvindsatsingen.

Rapport: Flytende havvind kan skape 52.000 nye arbeidsplasser

Å bygge opp industrien rundt flytende havvind kan bli lønnsomt for Norge, viser en ny rapport fra Norges Rederiforbund og Menon Economics.

Fire land varsler storsatsing på havvind i Nordsjøen

Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia vil samarbeide om å tidoble havvind-kapasiteten i Nordsjøen til minst 150 gigawatt innen 2050.

Regjeringen vil tildele områder for 30 GW havvind før 2040

30 GW havvind vil tilsvare 140 TWh. Det tilsvarer hele Norges kraftforbruk i fjor og er mer enn all vannkraft vi har i dag.

Regjeringen gir 10 millioner ekstra til forskning på fisk og havvind

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) legger ferske forskningsmidler på bordet for å belyse effektene vindkraft til havs har på fiskeriene.

Norge er ikke invitert når Danmark holder toppmøte om havvind i Nordsjøen

Danmark kupper plassen som europamester i havvind. Sammen med EU-kommisjonen, Nederland, Tyskland og Belgia skal Danmark enes om en felles visjon for utbygging av havvind i Nordsjøen.

Havvindmøller kan påvirke været helt inn på land

Forskning fra Danmark viser at havvindmøller kan påvirke været flere tusen kilometer unna.

ACER: Havvindparkene bør ikke få kabel-inntektene

Mener havvindparker bør få vanlige subsidier i stedet for deler av inntektene fra hybridkablene.

Aasland: – Havvind i drift før 2030

Regjeringen vil ha fortgang i konsesjonsprosessene. – Vi trenger et krafttak for fornybar kraft, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiet åpner for å bruke havvind til å elektrifisere norsk sokkel

Arbeiderpartiets leder i energikomiteen på Stortinget åpner for å bruke havvind i større utstrekning enn det som er planlagt for å elektrifisere norsk sokkel.

Regjeringen lanserer havvindprosjekt uten hybridkabel

Kablene går kun til Norge, etter det NTB får opplyst.

Vattenfall skal satse på havvind i Norge

Lykkes vi med våre mål, handler investeringene totalt om titalls milliarder kroner, sier Helene Biström, som leder Vattenfalls vindkraftavdeling.

Havvindmølle veltet i Danmark

Både selve vindmøllen og fundamentet har veltet. Ørsted har ikke funnet årsaken.

Skottland satser stort på havvind

Skottland har gitt konsesjon til 17 vindkraftprosjekter til havs, og disse vil til sammen vil gi like mye energi som alle dagens havvindanlegg i Europa. 

Norske ministre til New York for å se på Equinors havvindpark

Næringsministeren skal se på havneområdet til Equinor, der utstyr til vindturbinparkene skal settes sammen. Parkene skal levere strøm til 1,6 millioner husstander i New York.

Aker Offshore Wind, Ocean Winds og Statkraft skal samarbeide om flytende havvind

Vil søke utbygging på Utsira Nord.

Her går den 126 tonn tunge vindturbinen over bord

Kostbart uhell ved svensk-eid havvindpark i Irskesjøen.

DEBATT: Kostnader fornybar energi Billig solkraft kan danke ut havvind

Vil vi om 10–15 år se konturene av en ny Equinor-skandale, med flere hundre milliarder tapt på vindmøller som står til forfall ute i havet?

Ap og Sp lover klimakutt på 55 prosent innen 2030

På veien til nullutslipp i 2050.

DEBATT: Havvind Norsk havvind – maraton uten joggesko

Vi er i lett jogg langs en formidabel kystlinje med dype fjorder og smale veier. Med norsk flagg på brystet har vi fått en god start og er i ledelse med andre nasjoner godt bak. Vi soler oss i glansen mens hurraropene gir gjenklang mellom de høye fjell.

Steinbrudd kan bli verft for havvind

Masseproduksjon av havvindmøller som flyter på betongunderstell, kan bli bygget ved Europas største pukkverk innerst i Ryfylke.

Her testes nye løsninger for flytende vindturbiner

Nye løsninger for flytende havvindturbiner står nærmest i kø i testområdet vest av Karmøy. Men det vil trolig ta minst 7-8 år før den første store flytende havvindparken kommer i produksjon i norsk farvann.

KOMMENTAR: Tildeling av havvind Norske hensyn må gå foran når havvind­oppdragene skal deles ut

Sikkerhetspolitikk og hensynet til norske arbeidsplasser bør være viktigst når staten avgjør hvem som skal få konsesjon til å bygge ut de norske vindkraftprosjektene.

KOMMENTAR: Havvind i Norge Slik kan Norge få maks fart på havvindsatsingen

Til tross for store ambisjoner gjennom mange år: i 2025 vil hav- og energinasjonen Norge stå for kun én promille av verdens havvindproduksjon. Satsingen må inn på et raskere spor. Det er mulig.

Sp vil bruke strømmen fra havvind i Norge – sier nei til kabel i retning Europa 

– Vi vil ikke ha en utbygging av havvind der havvindinstallasjonen bare blir en node som ligger midt i en mellomlandsforbindelse mellom Norge og Europa, sier Arnstad.

KOMMENTAR: Vindkraft i Norge Hvorfor tenker Norge så smått om havvind, når vi tenker så stort om gass?

Vindkraft blir mye større enn vi tror. 100 milliarder i årlige investeringer kan være en fin start.

Aker Solutions vinner havvindkontrakt på minst 3 milliarder kroner

Skal levere omformersystemet til et stort havvindprosjekt. 

Equinor vil bygge mer havvind i Skottland: Legger inn bud på nye områder

Omkring halvparten av områdene er for flytende havvind. 

PODKAST: Havvind Havvind kan gi en ny mulighet for norsk næringsliv og mye mer elektrisk kraft

Er vi heldige, kan verftsindustrien få et nytt oppsving etter oljen gjennom havvind. Både Norge og Europa trenger mer grønn strøm.

DEBATT: Havvind Norge Staten bør dekke grunnundersøkelser for havvindutbygging

Regjeringen ønsker et rammeverk for havvind som gjør prosjektene lønnsomme. Ett viktig grep vil være at staten dekker utgifter til grunnundersøkelser, slik Nederland og Tyskland gjør.

Direkte: Her er mulighetene for norsk havvind­industri

Ny kartlegging av norsk leverandørindustri til havvind presenteres.

Havvind: Regjeringen åpner for nye områder

Regjeringen åpner for nye områder for havvind-utbygging. De første tildelingene av arealer skjer tidlig i 2022.

Equinor, RWE og Hydro vil samarbeide om havvindpark

Skal utvikle havvindparken Sørlige Nordsjø II.

Aker Solutions skal levere transformatorer til havvindprosjekt

Kontrakten har en verdi på mellom to og tre milliarder kroner.

DEBATT: Havvind Vet vi egentlig nok om havvind? Her er fem punkter til en bedre forståelse

Miljøpartiet De Grønne vil bygge 2000 svære turbiner i havet innen 2030 for å doble norsk energiproduksjon. Norges Fiskarlag mener denne typen arealbruk går ut over viktige fiskefelt, men vet vi egentlig nok om havvind?

NVE: Trolig ingen store havvindprosjekter før 2030

Veien fra søknad til ferdig utbygget vindpark tar mange år, påpeker direktoratet.

Bedriftene strømmer til Nordsjøen for å bygge havvind

Olje- og energidepartementet sier man fremdeles må vente til våren før en veileder for konsesjonssøknadene er klar.

DEBATT: Havvind i Norge Bra med storsatsing på havvind – men politikerne må passe på statens pengesekk

Det ser endelig ut til å løsne for en stor norsk satsing på havvind. Det er veldig bra. Men politikerne må passe på at de sterke selskapene bak «gigantalliansen» ikke får fri adgang til statskassen.

Ny type havvindturbin skal produsere hydrogen direkte i turbintårnet

En prototype i full skala skal være klar innen 2026 og bidra til å levere hydrogen til transport og industri.

Equinor vant kjempekontrakt for havvind i New York

Equinor er valgt til å forsyne delstaten New York med havvindkraft i en av de største tildelingene for fornybar energi i USA noensinne, opplyser selskapet.

Norske leverandører har fått havvind­garantier for knapt 8 milliarder

De samlede garantiene fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) for norske leveranser til havvindprosjekter er nå 7,6 milliarder.

Fant 202 artikler. Viser 1–50.