Arkiv

Fant 25 artikler om emnet atomavfall [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Atomlageret er sikkert og trygt

Teknisk Ukeblad har i flere artikler skrevet om designet av KLDRA Himdalen, det nasjonale anlegget for lagring av lavt- og mellomaktivt avfall. Det er viktig å understreke at anlegget er trygt og ikke utgjør noen form for fare for helse, miljø eller sikkerhet i nærområdet.

Sverige går inn for atomavfallslagring under jorda

Det blir et av de første i verden.

Aftonbladet: Sverige går inn for atomavfallslagring under jorda

Avisa Aftonbladet erfarer at Sveriges regjering har godkjent en plan om sluttlagring av reaktorbrensel i et stort underjordisk lager nord for Stockholm. 

Nå skal Sverige bestemme hvordan de lagrer atomavfallet sitt

Torsdag ventes beslutningen som kan få konsekvenser for Sverige i 100.000 år. Regjeringen bestemmer hva de skal gjøre med avfallet fra landets atomkraftverk.

Myndighetene skjulte nedfall fra atombomber

Frankrike skjulte følgene av atomprøvesprengningene i Stillehavet. Opptil 110.000 kan ha blitt utsatt for radioaktivitet over antatt trygge nivåer.

KOMMENTAR: Norges atomavfall Å sende atomavfallet til Sverige er et godt første skritt. Nå gjelder det å velge riktig løsning videre

Verdens eldste atomavfall skal nå sendes til forbehandling i Sverige. Det er bra – men det er valgene som tas heretter som vil avgjøre om vi får en god eller dårlig håndtering av problemavfallet.

Møt mannen som leter etter et trygt lager for Norges radioaktive materiale

Forbrenningsteknologi har preget det meste av hans liv, men nå skal Pål Mikkelsen finne et permanent sikkert lager for radioaktivt brukt brensel og utstyr etter over 60 år med kjernekraft i Norge.

DEBATT: Lagring av radioaktivt avfall i Norge Slik kan Norges radioaktive avfall håndteres

Norge må utvide og fornye sin infrastruktur for håndtering av radioaktivt avfall. Teknologi fra olje- og gassbransjen kan bli en del av løsningen.

KOMMENTAR: Nasjonalt anlegg for radioaktivt avfall Atomavfall i borehull

Kompetanse og utstyr fra norsk oljeindustri kan løse avfallsproblemet etter norsk atomkraft.

KOMMENTAR: Næringsminister Nybø har ansvaret for at Norge underkaster seg et fransk selskaps hemmelighold

Teknisk Ukeblad klager norske atommyndigheter inn for Sivilombudsmannen for andre gang, for direkte sabotasje mot det norske åpenhetsprinsippet.

KOMMENTAR: Norsk atomavfall Er Norges atom­myndigheter landets aller dårligste på åpenhet?

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) gjør tilsynelatende mye for å unngå å utlevere offentlig relevant informasjon.

KOMMENTAR: Hemmelighold om atomavfall Historisk gjennomslag: Nå må staten vise ekstra åpenhet i alle saker om atomavfall

Sivilombudsmannen fastslår en gang for alle at miljøinformasjonsloven gjelder for norsk atomavfall. Dette er noe helt nytt.

KOMMENTAR: Norsk atomavfall – metallisk brensel Norge kan utløse viktig teknologi for å håndtere atomavfall – sjansen må gripes

Vi trenger en grundig, offentlig debatt før Norge eventuelt eksporterer atomavfall som kan brukes til å lage atomvåpen.

KOMMENTAR: Lagring av norsk atomavfall Når myndighetene holder hemmelig hvordan norsk atomavfall skal håndteres, må TU stå opp for åpenheten

Manglende innsyn i dokumenter av vesentlig offentlig interesse er klaget inn for Sivilombudsmannen.

DEBATT: Kjernekraft og reaktorbrensel Brukt reaktorbrensel – avfall eller ressurs?

Det er utbredt forestilling at kjernekraften har et «uløselig avfallsproblem». Denne seiglivete myten er godt forankret i miljøbevegelsen og i det meste av vårt politiske landskap, men kan også spores i deler av vårt teknologiske miljø.

Varsler ny stortingsmelding om opprydding av det norske atomavfallet

Meldingen skal ta for seg vil prinsipper og løsninger for opprydningen av de to reaktorene, i tillegg til lagring og deponering av avfallet.

Regjeringen gir mer penger til atomopprydding

Institutt for Energiteknikk (IFE) får 134 millioner ekstra fra staten, blant annet for å rydde opp i gammelt atomavfall.

IFE: Fra omstilling til toppnivå innen fornybar energi og medisin

Radioaktive medisiner kan overta for reaktorforskningen.

– IFE har holdt offentligheten for narr om atomavfallet

Miljøbevegelsen reagerer sterkt på at utenlandsk atomavfall har havnet i Norge. IFE avviser at de har holdt tilbake informasjon om avfallet.

Norge har tatt i mot høyaktivt atomavfall fra andre land - uten avtale om retur

USA, Russland og Japan er blant landene som har etterlatt seg høyaktivt atombrensel i Norge.

KOMMENTAR: Atomavfall Kjernekraft: Utrygg, upålitelig, dyr og skitten - og på vei ut

Sosiolog Fride Eeg-Henriksen mener kjernekraft er fortidens energikilde.

Det norske atombrenselet må kappes for 100-200 millioner før det kan sendes til Frankrike

Og det er bare starten på regnestykket.

Norsk atomavfall kan ende i Australia

Selv om Finland bygger verdens sikreste deponi.

Fant vann i enda et lager for atomavfall på Kjeller: – Kvalitetskontrollen har sviktet fundamentalt

Alvorlig, mener Statens strålevern.

Har funnet fukt i beholdere for atomavfall: Strålevernet frykter radioaktive utslipp til grunnvannet på Kjeller

Fant 25 artikler. Viser 1–26.