Arkiv

Fant 122 artikler om emnet Klima [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Superledere er løsningen på utslippsfrie fly

Du må ikke tro at biodrivstoff gjør flyreisene dine utslippsfrie. For å fly bærekraftig må dagens flypark endevendes, med neste generasjons elmotorer og hydrogen.

DEBATT: Betydelig investering i elbilindustrien trengs om vi skal klare nullutslipp i 2025

Elbilrevolusjonen drives av tre hovedfaktorer, ifølge en studie utført av DNV. Selv om vi er på god vei, trenger industrien fortsatt hjelp.

DEBATT: Bruk strømkrisen til å ta varige klimagrep!

DEBATT: Grønt industriløft krever forskningsløft, ikke hvileskjær

Regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre. Satsingen på grønne, lønnsomme arbeidsplasser står og faller med en solid satsing på næringsrettet forskning. Da er et hvileskjær i forskning det siste vi trenger.

DEBATT: Forskning forhindrer skadelige utslipp fra CO2-fangst

Når CO2-fangstanlegget på Klemetsrud skal rense utslippene fra Oslo, er det ikke nok å undersøke hva som slippes direkte ut av pipene. Vi må også ta hensyn til kjemiske reaksjoner i lufta som kan komme i etterkant.

DEBATT: Mer miljøvennlig transport med kunstig intelligens

Datadrevne metoder innen maskinlæring kan brukes og bli helt avgjørende for å skape mer miljøvennlige alternativer innen mobilitet og logistikk.

DEBATT: Vegnormaler Et steg for en grønnere veipolitikk?

Norske veier bør få en maksgrense på 100 km/t, skriver Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.

DEBATT: Innovasjon Fra råolje til rå på klima

En ny næring gror frem, og vi må ta eierskap raskt.

DEBATT: Karbonfangst CCS er starten på et nytt industrieventyr for Norge

Verden kjemper mot klokka for å bremse klimaendringene. Overveldende forskning peker på at CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) er avgjørende for å redusere de globale utslippene. Skal verden og Norge lykkes med CCS, må det utvikles og tas i bruk internasjonalt anerkjente verktøy.

DEBATT: Vegstandard Mindre veger glemmes på grunn av gedigen overinvestering i hovedvegnettet

Brokollapsen i Nord-Troms er trolig et eksempel, mener Harald Norem.

DEBATT: Kraftutbygging Industriuka utfordrer næringsministeren

Den største utfordringen for å lykkes med klimamålene, er kraftsituasjonen. Her er fem råd for en enda mer offensiv industripolitikk:

DEBATT: Klimatilpasning Klimatilpasning: Mange snakker om det – de færreste praktiserer det

Det er lett å tenke at hver enkelt må lage sin egen, særegne klimatilpasningsvei – helt fra bunnen av. Sånn er det heldigvis ikke.

DEBATT: Veibygging Klima krever smalere veier

I norsk topografi betyr lavere fartsgrense også at nye veier bygges billigere. Her ligger store og umiddelbare klimagevinster.

DEBATT: Skogbruk Skogbrukets rolle i det grønne skiftet

Vi ser hvilke milliardbeløp man er villig til å bruke blant annet på «Langskip» og elektrifisering av sokkelen. Hvorfor ikke betale skogeierne for å bidra til å dekke det samme behovet?

DEBATT: Gasseksport Norsk gass til EU, hvorfor i all verden?

Prinsipper bør testes med tall på bordet. Sannheten er ikke alltid det første du ser. Hvordan er det egentlig med behov for norsk gass til EU i 2030 og mot 2040?

DEBATT: Standardisering Hvordan lykkes med sirkulær økonomi?

Dagens unge nekter å godta at velstand for noen få skal innebære at det er i orden å ødelegge miljøet. Kan det tenkes at vi har nådd et slags materielt metningspunkt?

DEBATT: CO2-lagring Argusblikk på sokkelens «sugerør» skal gi oss trygge CO2-lagre

En ny miks av teknologiske sanseteknikker utvikles nå for å sikre at nedstengte olje- og gassbrønner ikke blir lekkasjekilder når CO2 skal lagres på sokkelen.

DEBATT: Havn La havnene bli et multi-
verktøy for grønn omstilling

De lar båt og bane erstatte lastebiler. Nå vil de også levere utslippsfri energi til lands og til vanns. Havnene kan bli gull verdt for Norges grønne skifte.

DEBATT: Klimaambisjoner Klimakampen trenger et kraftløft fra nord

Strengere klimakrav kan gjøre Norden til verdens mest bærekraftige region, og et kraftsenter for utvikling av grønn teknologi for Norden, Europa og verden.

DEBATT: Pumpekraft Pumpekraft kan gi lavere strømpriser

Pumpekraft vil kreve store investeringer. Det er derfor viktig at eierne av vannkraftverk er oppmerksomme på sitt ansvar for å utvikle fremtidsrettede anlegg med økt verdi.

DEBATT: Klimagasser Grønn ammoniakk bygger industri på CO2-kutt

Norsk teknologiutvikling har potensial til å kutte over 2,5 prosent av verdens totale klimagassutslipp. Norges naturgitte fordeler og unike kunnskap vil kunne gi oss ledertrøyen i den grønne hydrogenøkonomien. Det skaper interesse også hos USAs president.

DEBATT: Solceller Kraft-tak til industriens grønne skifte

En flaskehals i industriens grønne omstilling er tilgang på nok fornybar kraft. Løsningen er kortreist og ligger rett over hodet på oss: Bruk allerede eksisterende bygg til solceller.

DEBATT: Cruise-utslipp Termisk lagring og varmepumper: et skritt mot nullutslipps cruiseskip

Termisk lagring og varmepumper kan spille en nøkkelrolle i å dekke cruiseskips elektrisitets- og varmebehov og samtidig sikre nullutslipp.

DEBATT: EU ETS Forurenseren skal betale, men de største slipper unna store deler av regningen

Ved å sette en pris på utslipp av klimagasser gir man et økonomisk stimuli til forurenser å endre atferden.

DEBATT: Energibruk og kjernekraft Er kjernekraft redninga?

Tilhengarane av kjernekraft tittar no fram i spaltene i stadig fleire aviser og tidsskrift. sidan vi no er svært fokuserte på CO₂- og metanutslepp. Og rett skal det vera rett, kjernekraft gir ingen drivhuseffekt. Men er det løysinga for ei stadig meir energisvolten verd?

DEBATT: Drikkevann Klimaendringer utfordrer vannkvaliteten

Drikkevannskvaliteten utfordres av hyppigere ekstremvær. Både tørkeperioder og nedbørsmengder kan gi økt misfarging og fare for sykdomsfremkallende bakterier i drikkevann.  Utfordringene betinger ny renseteknologi hos norske vannverk.

DEBATT: Utslipp i tungtransporten Det trengs et taktskifte for tungtransporten

Fossilfritt er ikke godt nok om vi skal nå våre klimamål. Da må det offentlige etterspørre nullutslipp.

DEBATT: Klima og elektrifisering Elektrifisering er et kinderegg i andre potens. Det haster det at Vedum og Støre forstår

Fremtiden er enda mer elektrisk enn mange tror.

DEBATT: Powerhouse Grønne bygg er nøkkelen til å avverge kode rød

Byggenæringen har et enormt potensial for å kutte klimagassutslipp allerede i dag. Regjeringen må sette tydeligere krav til bransjen.

DEBATT: Resirkulering av plast Den nye oljen er resirkulert

Hvordan redusere avfall for å nå null?

DEBATT: Karbonfangst- og lagring CCS: Norge har ledertrøya

Norge er verdensledende på karbonfangst og -lagring, som spås å bli et av de viktigste klimatiltakene. Men det betyr ikke at det er det eneste.

DEBATT: TEK17 Statsbygg: Gi byggebransjen strengere klimakrav

Teknisk forskrift (TEK17) bør stille krav som leder bransjen i riktig retning. Den nye regjeringen kan høste lavthengende frukter ved å bidra til å skjerpe kravene i ny TEK.

DEBATT: Klimabaserte energikrav Mer klimavennlig byggenæring

Vi jobber for en mer klimavennlig byggenæring, men tiltakene må være treffsikre og ikke gi urimelige kostnader.

DEBATT: Sirkulær økonomi Norge og Sverige Verdens første fossilfrie velferdsstat

Statsobligasjoner og kredittgarantier for titalls milliarder skal bidra til grønn omstilling av næringslivet. I Sverige tar man i bruk nye virkemidler for å nå klima- og miljømålene. Samtidig skal næringslivets konkurranseevne forbedres.

DEBATT: Klimagasskrav TEK17 Det er ikke synd på byggenæringen

Mangelen på klimagasskrav i revidert teknisk forskrift er mildt sagt skuffende.

DEBATT: Energiforbruk i verden Verdens kull og Norges olje og gass

I valgkampen har betydningen av norsk olje og gass for verdens energimarkeder vært et tema. Stridsspørsmålet har vært i hvilken grad eventuelle norske kutt i utvinningen ville kunne bidra til høyere priser med en gunstig virkning for energisparing og alternativ energi, særlig utslippsfri solkraft og vindkraft.

DEBATT: Klimamålet Havet kan bidra til å nå klimamålet

Det begynner å haste med å redusere klimagassen CO2 i atmosfæren.En løsning som hittil ikke er utnyttet, er å øke havets muligheter til å øke opptaket av CO2.

DEBATT: Kjernekraft To nye rapporter bør sette fart i debatten om kjernekraft

Klimapanelets siste rapport er tydelig på at det haster å kutte klimagassutslippene. Samtidig viser en ny rapport fra EUs vitenskapspanel at kjernekraft er minst like bærekraftig som fornybart. Kan beslutningstakere velge å ignorere dette?

DEBATT: CO2-avgift skipsfart – MEPC77 Pålitelige data og prising av utslipp er nøkkelen til grønn skipsfart

Internasjonal shipping er en av de viktigste globale kildene til utslipp av klimagasser. Industrien selv tar nå initiativ til en global pris på CO₂-utslipp. Som ledende skipsfartsnasjon må Norge sørge for at prisen blir riktig og baseres på reelle utslipp.

DEBATT: Stortingsvalg Tenk med lommeboka når du tar ditt klimavalg

Føl deg ikke presset til å være høymoralsk eller godhjertet når du tar din beslutning i valglokalet. Det holder å tenke rolig og kjølig på lommeboka.

DEBATT: Klimatilpasning – Skift Strålende sommer – eller?

«Har du hatt en fin sommer?», var antakelig den mest brukte setningen rundt om på norske arbeidsplasser i august måned. Og det vil overraske oss om ikke svaret stort sett var «Jo takk, helt strålende». For etter norsk standard har det stort sett vært en drømmesommer over det ganske land.

DEBATT: Stortingsvalget 2021 Privat kapital kan være motoren i den grønne omstillingen

Den nye rapporten fra FNs klimapanel som ble presentert 9. august gjorde dypt inntrykk på alle. Omfattende status og prognoser for klimaendringene er nedslående og alvorlige, og vi har sett det i hele verden denne sommeren gjennom branner, hetebølger og flom.

DEBATT: Klimavennlige anleggsprosjekter Klimamål i anlegg oppnås ikke av ambisjoner alene

Tidspunktet kunne ikke vært bedre: Med FN klimapanels ferske rapport og dystre spådommer må vi motivere anleggsbransjen til å tenke nytt for å oppnå bærekraftige, klimavennlige anleggsprosjekter og bestandig infrastruktur. Men forutsetningene for å få dette til er så å si fraværende.

DEBATT: Er oljekutt effektiv klimapolitikk?

9. august ba FNs generalsekretær verdens land slutte å lete etter kull, olje og gass. Økonomiprofessor Knut Einar Rosendahl skriver om hvorfor han mener kutt i norsk oljeproduksjon vil redusere verdens klimagassutslipp.

DEBATT: Nullutslipp Nullutslippsvisjonen utfordrer framtidas energisystem

Verden skal over på nesten utelukkende fornybar energi. Med mer væravhengig strømproduksjon øker behovet for fleksibilitet. Heldigvis er Norge godt rustet – hvis vi prioriterer riktig.

DEBATT: CO2 i havet Metan-lekkasjer kan gi økt opptak av CO2

All gassen som blander seg i sjøvannet, vil bidra i karbonsyklusen i havet og kan slik være viktig for næringskjeden.

DEBATT: Elektrisk vei Elektrisk vei for tungtransporten

Lading under kjøring peker seg ut som en interessant løsning for å redusere utslipp fra tungtransport.

DEBATT: CO2-pris CO2-pris og ringvirkninger

Lenin sa angivelig at «det er tiår der intet hender, og det er uker der tiår hender». Jeg innbiller meg at han tenkte på den russiske revolusjonen, men han kunne like godt ha snakket om den europeiske prisen for CO2-utslipp så langt i 2021, som for første gang har bikket 50 euro per tonn.

DEBATT: Regjeringens strategi for sirkulær økonomi Tre nøtter til Sveinung Rotevatn

Systemtenkning er krevende og sjeldent, men stadig mer nødvendig.

DEBATT: CO2-utslipp oljevirksomhet Fakling – den aller største elefanten i rommet

Fordi Norge ikke brenner gass som er assosiert med olje, har vi de aller laveste CO2-utslippene i verden per produsert oljeenhet. Opphør av norsk oljeproduksjon vil derfor gi høyere, globale utslipp.

Fant 122 artikler. Viser 1–50.