Arkiv

Fant 8 artikler om emnet CO2 [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: CO2 for økt oljeutvinning – et kinderegg?

Lagret CO2 i store volumer på norsk sokkel kan bidra til å forlenge utvinning og levetid for mange oljefelt, gi økonomisk gevinst samt bidra positivt til klimaregnskapet. Et mulig kinderegg – hvis vi velger å utforske mulighetene.

DEBATT: CO2 trumfer alt – og det går ut over den grønne omstillingen

Debatten om klimagasser og globale temperaturøkninger har dessverre altfor ofte et ensporet fokus på CO2. Dette må vi ta et oppgjør med dersom vi skal intensivere den grønne omstillingen.

DEBATT: Forskning forhindrer skadelige utslipp fra CO2-fangst

Når CO2-fangstanlegget på Klemetsrud skal rense utslippene fra Oslo, er det ikke nok å undersøke hva som slippes direkte ut av pipene. Vi må også ta hensyn til kjemiske reaksjoner i lufta som kan komme i etterkant.

DEBATT: CO2-lagring Argusblikk på sokkelens «sugerør» skal gi oss trygge CO2-lagre

En ny miks av teknologiske sanseteknikker utvikles nå for å sikre at nedstengte olje- og gassbrønner ikke blir lekkasjekilder når CO2 skal lagres på sokkelen.

DEBATT: Powerhouse Grønne bygg er nøkkelen til å avverge kode rød

Byggenæringen har et enormt potensial for å kutte klimagassutslipp allerede i dag. Regjeringen må sette tydeligere krav til bransjen.

DEBATT: Resirkulering av plast Den nye oljen er resirkulert

Hvordan redusere avfall for å nå null?

DEBATT: Klimamålet Havet kan bidra til å nå klimamålet

Det begynner å haste med å redusere klimagassen CO2 i atmosfæren.En løsning som hittil ikke er utnyttet, er å øke havets muligheter til å øke opptaket av CO2.

DEBATT: CO2-pris CO2-pris og ringvirkninger

Lenin sa angivelig at «det er tiår der intet hender, og det er uker der tiår hender». Jeg innbiller meg at han tenkte på den russiske revolusjonen, men han kunne like godt ha snakket om den europeiske prisen for CO2-utslipp så langt i 2021, som for første gang har bikket 50 euro per tonn.

Fant 8 artikler. Viser 1–9.