Arkiv

Fant 90 artikler om emnet Industri [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Grønt industriløft krever forskningsløft, ikke hvileskjær

Regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre. Satsingen på grønne, lønnsomme arbeidsplasser står og faller med en solid satsing på næringsrettet forskning. Da er et hvileskjær i forskning det siste vi trenger.

DEBATT: Karbonfangst CCS er starten på et nytt industrieventyr for Norge

Verden kjemper mot klokka for å bremse klimaendringene. Overveldende forskning peker på at CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) er avgjørende for å redusere de globale utslippene. Skal verden og Norge lykkes med CCS, må det utvikles og tas i bruk internasjonalt anerkjente verktøy.

DEBATT: Industri Med grønn industri skal Norge bygges

Vi trenger mer kraft for å få til reindustraliseringen av landet vårt, der vi skal skape nye, lønnsomme og grønne industriarbeidsplasser i hele landet.

DEBATT: Plast Lenge var det umulig å resirkulere havbruksplast

Men nå er koden knekt. Lærdommen for annen industri er at spesialister på design, materialer og  produksjon må samarbeide for at brukte materialer skal bli gjenfødt i høykvalitetsprodukter.

DEBATT: Kraftutbygging Industriuka utfordrer næringsministeren

Den største utfordringen for å lykkes med klimamålene, er kraftsituasjonen. Her er fem råd for en enda mer offensiv industripolitikk:

DEBATT: Klimatilpasning Klimatilpasning: Mange snakker om det – de færreste praktiserer det

Det er lett å tenke at hver enkelt må lage sin egen, særegne klimatilpasningsvei – helt fra bunnen av. Sånn er det heldigvis ikke.

DEBATT: Hydrogen Differansekontrakter – årets nyord

Hydrogensatsing trenger virkemidler. Det mest treffsikre nå er statlig satsing på differansekontrakter.

DEBATT: Korrosjon Smart korrosjonsvarsling kan kutte kostnader og halvere søppelberg

Dyr energi gjør isolasjon på industriens milevis av rør og utstyr viktigere enn noen gang. Ulempen er en snikende fare for korrosjon, men den kan vi nå bekjempe med ny overvåkingsteknologi.

DEBATT: Cyberangrep Fire råd om hvordan industrien skal unngå nedetid etter cyberangrep

Industrien blir stadig mer oppkoblet gjennom Operational Technology (OT), noe som stiller nye og strengere krav til cybersikkerhet. Men å kombinere IT-verdenens fokus på raske og smidige løsninger med OTs statiske systemer og utstyr, kan føre til store sikkerhetshull.

DEBATT: Patenter Hvorfor er det ingen patenter i Formel 1?

Formel 1 har gitt oss en lang rekke teknologiske fremskritt som deretter dukker opp på vanlige veier. Det tredje Formel 1-løpet denne sesongen går av stabelen i Australia kommende helg.

DEBATT: Automatisert boring Modellbasert boring – en støtte til 
boremannskap eller kilde til usikkerhet?

Dødsulykken som rammet en selvkjørende Tesla i USA i 2018, bør være en vekker også for alle som utvikler og bruker matematiske modeller i oljeindustrien.

DEBATT: Grønn omstilling Slik kan Norge bygges som grønn industrigigant

Norge står i en dobbel omstilling: Vi skal bort fra oljeavhengigheten og inn mot grønn omstilling – i konkurranse med resten av verden. Industri, forskning og kunnskap er avgjørende for at vi klarer omstillingen.

DEBATT: Klimaambisjoner Klimakampen trenger et kraftløft fra nord

Strengere klimakrav kan gjøre Norden til verdens mest bærekraftige region, og et kraftsenter for utvikling av grønn teknologi for Norden, Europa og verden.

DEBATT: Resirkulering Vil du kjøre en bil bygd av resirkulerte materialer?

Norsk industri er i endring mot en grønnere framtid. Men hva betyr det egentlig, for industrien og for forbrukerne?

DEBATT: Innovasjon Fire innovasjonslærdommer for 2022

Samarbeid, deling, åpenhet og innovasjonskraft. Det må til for å sikre teknologisk fremgang.

DEBATT: Betong Får vi romersk betong igjen?

Flygeaske fra kullfyrte kraftverk brukes i betongproduksjon. Men nå seiler islandsk pozzolan – en vulkansk bergart – opp som en konkurrent.

DEBATT: Omstilling Hva kan vi lære av bilindustrien?

Bilindustriens konkurransefortrinn har flyttet seg fra effektiv produksjon av fossildrevne biler til produksjon av digitale biler drevet av fornybar energi og kunstig intelligens. Dette kan norsk industri lære av!

DEBATT: Pyrolyse Pyrolyse blir snart energigjenvinningens bestevenn

Økningen i planlagte pyrolyseprosjekter i Europa vil ikke bare føre til mer bærekraftig resirkulering av plastavfall – men også til lavere CO2-utslipp igjennom produksjon av RDF med lavt fossilinnhold. Kombinasjonen er lovende, men markedet mangler fortsatt nødvendige standarder for behandling av plastavfall.

DEBATT: Offentlige innkjøp Bærekraftige kumlokk lager seg ikke selv

Jeg smiler når jeg hører svulstige bærekraft-uttalelser fra politikere,og leser velformulerte strategidokumenter som beskriver offensive satsinger på bærekraft og miljø i offentlige innkjøp. Det stemmer ikke med den virkelighet vi kjenner i Ulefos.

DEBATT: Katapult-sentrene Nå må den nye regjeringen ta grønt grep om industrien

Om det ikke tas bærekraftige grep innenfor industrien nå, frykter vi for verdiskapningen i Norge flere tiår fremover.

DEBATT: Sirkulær økonomi Norge og Sverige Verdens første fossilfrie velferdsstat

Statsobligasjoner og kredittgarantier for titalls milliarder skal bidra til grønn omstilling av næringslivet. I Sverige tar man i bruk nye virkemidler for å nå klima- og miljømålene. Samtidig skal næringslivets konkurranseevne forbedres.

DEBATT: Dypvannsmineraler Dypvannsmineraler er den neste teknologiutfordringen

Verden står foran en kolossal jobb med å skaffe nok metaller til å gjennomføre det grønne skiftet. Dyphavsmineraler i Norskehavet kan bli til god hjelp.

DEBATT: Aluminiumsproduksjon Bilen trenger mer enn bare batteri

Batteri- og hydrogenproduksjon for fremtidens fremkomstmidler er nytt og i vinden, og det satses stort fra alle kanter.

DEBATT: Energiledelse Det finnes ingen strak vei til det grønne skiftet

Alle snakker om det grønne skiftet. Bærekraft har blitt et moteord som brukes både ukritisk og lite nyansert av deltakere i dette ordskiftet. Bærekraftsmålene som er satt for året 2030 blir stadig oftere nevnt. Skal vi nå disse målene må vi starte her og nå, og ta «omveien» om 2021.

DEBATT: Norsk batteriindustri Batteritollfadese må rettes opp umiddelbart

Regjeringen har sovet i timen i batteritollsaken.

DEBATT: Industrielle nettverk Industrielle nettverk har utfordringer med cybersikkerhet allerede fra start

Det er ikke det at ledere i industrien ikke tar datasikkerhet på alvor, eller at det er mangel på kunnskap om truslene bak digitale angrep. Grunnen til at mange store industriaktører ikke har en optimal IT sikring, har ofte rot i måten store prosjekter gjennomføres på.

DEBATT: Stortingsvalget 2021 Privat kapital kan være motoren i den grønne omstillingen

Den nye rapporten fra FNs klimapanel som ble presentert 9. august gjorde dypt inntrykk på alle. Omfattende status og prognoser for klimaendringene er nedslående og alvorlige, og vi har sett det i hele verden denne sommeren gjennom branner, hetebølger og flom.

DEBATT: Klimavennlige anleggsprosjekter Klimamål i anlegg oppnås ikke av ambisjoner alene

Tidspunktet kunne ikke vært bedre: Med FN klimapanels ferske rapport og dystre spådommer må vi motivere anleggsbransjen til å tenke nytt for å oppnå bærekraftige, klimavennlige anleggsprosjekter og bestandig infrastruktur. Men forutsetningene for å få dette til er så å si fraværende.

DEBATT: Strømnettet i Norge Planleggingen av nytt kraftnett kan ikke gjøres i en silo

Nettbransjen har et stort investeringsetterslep. Hovedårsaken er en reguleringsmodell som ikke trigger utbygging av nytt nett. Samtidig står en rekke industribedrifter, transportsektoren og andre overfor omstillingsbehov som krever tilgang til ny, fornybar energi.

DEBATT: Aluminium Sju veier til grønnere aluminium

Vektbesparelsene som lettmetallet aluminium gir, vil hjelpe verden å nå 2050-målet om null nettoutslipp av klimagasser – og etterspørselen øker.  Men utslippene fra produksjonen må krympes drastisk.  Her er sju veier mot grønnere produksjon av det viktige materialet.

DEBATT: Batteriproduksjon Norge Norges rolle i batterikampen mellom Europa og Kina

Ny teknologi og nye gjenvinningsløsninger for batterier løser fornybarrevolusjonens største utfordring. Det gir store muligheter for å skape tusenvis av nye arbeidsplasser i Norge.

DEBATT: Havvind Norge Staten bør dekke grunnundersøkelser for havvindutbygging

Regjeringen ønsker et rammeverk for havvind som gjør prosjektene lønnsomme. Ett viktig grep vil være at staten dekker utgifter til grunnundersøkelser, slik Nederland og Tyskland gjør.

DEBATT: Metallurgisk silisium (MG-Si) Silisium kan produseres mer effektivt

Norske bedrifter produserer mye silisium som er viktig for alt fra elektronikk til fornybar energi. Men vi kan produsere mer effektivt enn i dag.

DEBATT: Regjeringens strategi for sirkulær økonomi Tre nøtter til Sveinung Rotevatn

Systemtenkning er krevende og sjeldent, men stadig mer nødvendig.

DEBATT: CO2-utslipp oljevirksomhet Fakling – den aller største elefanten i rommet

Fordi Norge ikke brenner gass som er assosiert med olje, har vi de aller laveste CO2-utslippene i verden per produsert oljeenhet. Opphør av norsk oljeproduksjon vil derfor gi høyere, globale utslipp.

DEBATT: Vindkraft i Norge TU, teknologi og integritet

Teknisk Ukeblad har fulgt meg siden tidlig i studiedagene ved NTH, og senere gjennom vannkraftutbygging i Norge og internasjonalt, og ikke minst gjennom utbygging av industri- og innovasjonsmiljø.

DEBATT: Syntetisk drivstoff – Syntetisk drivstoff er ikke er så «grønt» som aktørene i bransjen hevder

– Syntetisk drivstoff krever store mengder energi og har lav klimanytte, skriver Bellona-rådgiver Eivind Berstad

DEBATT: Batteriproduksjon i EU Derfor kan Norge gå på en batterismell i EU – og hva vi kan gjøre med det

Fra 2027 må elbilbatterier ha opprinnelse i EU eller Storbritannia. Norge er å anse som et tredjeland, og kan bli ilagt toll.

DEBATT: Teknologiutdanning Vil du være med og forme fremtiden? Her er fem gode grunner for å velge teknologifag

Nå har du muligheten til å velge en utdanning som gir deg inngangsbillett til en spennende bransje som gjør deg i stand til å forme fremtiden.

DEBATT: Avfallsforbrenning og CO2-rensing Trenger ny teknologi for avfallsforbrenning

Avfall har blitt brent til alle tider. Forbrenningen har gitt mer og mer skadelig utslipp etter som mengdene har økt.

DEBATT: Klima Elektrifisering i full skala er en forutsetning for å løse klimaproblemet

I TU skriver fire professorer (Bjørlykke, Aagaard, Roaldseth og Stenersen) at «Det er urealistisk å tro at elektrifisering av biler vil kunne bli en global løsning fordi det vil kreve for store ressurser når det gjelder metaller.» De sier riktignok ikke hvilket problem som skal løses, men det kan dreie seg om klimaproblemet.

DEBATT: Forbrenningsskatt energigjenvinning Ujevnt skattetrykk begrenser effektiv energigjenvinning

Import- og forbrenningsskatten som for tiden innføres både i Norge og andre europeiske land har til hensikt å fremme materialgjenvinning og redusere CO₂-utslipp. Men konsekvensene av ulikt skattetrykk er ubalanse i avfallsmarkedet, noe som kan bidra til å redusere den mest bærekraftige energigjenvinningen vi har.

DEBATT: Klimakvoter Klimakvoter sikrer et kostnadseffektivt, grønt skifte for norsk økonomi

Regjeringens perspektivmelding ble nylig presentert. Den forteller oss at det haster med grønn omstilling – og helst skal det koste minst mulig. En helt sentral løsning, slik vi ser det, er: En raskere elektrifisering koblet med et styrket system for salg og kjøp av CO₂-kvoter.

DEBATT: Naturressursskatt for vindkraft Vi krever lokal kompensasjon for vindkraft nå!

En samlet kommunesektor og en samlet kraftbransje forventer at regjeringen i revidert budsjett fremmer konkrete forslag som kan gi lokalsamfunn og utbyggere forutsigbarhet i konsesjonsprosessene som kommer.

DEBATT: CCS status – Sintef Internasjonal status på CO2-fangst og lagring

CO2-fangst og lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) blir av og til framstilt som et særnorsk prosjekt. Realiteten er at det alltid har vært flere land som har engasjert seg og engasjementet er økende.

DEBATT: Elektrifisering av sokkelen Equinor-direktør: Å skape ny industri krever mer enn å stramme til klimamål og øke CO2-avgiftene

Kanskje må vi gjennomføre tiltak som koster mer enn 2.000 kroner per tonn for å nå utslippsmålene. Vi må diskutere hva det innebærer, skriver Equinors sjeføkonom Eirik Wærness.

DEBATT: Hydrogenproduksjon i Norge Verden vil trenge enorme mengder hydrogen framover. Norge er i unik posisjon

Verden vil trenge enorme mengder hydrogen og ulike former for hydrogenteknologi. Norge har alle muligheter for å ta en ledende posisjon i det som blir en ny miljøepoke i internasjonal energi- og klimapolitikk. Men skal vi lykkes må norske politikere ta grep.

DEBATT: Prosess21 Prosess21 og det grønne skiftet – den nye oljen?

Prosess21 leverte sin hovedrapport til regjeringen mandag 8. februar. Den viser med all tydelighet at vi i Norge har store muligheter for framtidig industriell vekst.

DEBATT: Forsyningskapasitet i Norge Norge trenger en strategi for elektrifiseringen

Elektrifisering er nøkkelen til både ny verdiskaping og kutt i klimagassutslippene frem til 2030 og 2050. Forslag: Vi bør lage en nasjonal strategi mens vi ennå har tid!

DEBATT: Klimaplan 2021–30 Endelig løftes byggenæringen fram når vi diskuterer klima

Det er positivt at det legges opp til at skogen skal tas i bruk i klimasammenheng.

Fant 90 artikler. Viser 1–50.