Arkiv

Fant 32 artikler om emnet Bane NOR [fjern]

Tittel Dato

Jordfeilen på Oslo S endelig rettet

Jordfeilen som har skapt problemer for togtrafikken på Oslo S den siste uka, er nå rettet.

Gressbranner stanser togtrafikken på Østfoldbanen

Flere gressbranner langs toglinjen i Follo- og Oslo-området har ført til stans i togtrafikken på Østfoldbanen.

DEBATT: Jernbaneutbygging i Moss Katastrofeprosjektet i Moss har fått en gyllen sjanse til å snu om på planene

Etter Bane Nors kansellering av kontrakten med MossIA, må man gripe muligheten og legge traséen vekk fra kvikkleiren.

Bane Nor dømt på alle punkter etter Filipstad-ulykken – får bot på 10 millioner

Det var manglende sikring i og ved togtunnelen som førte til at en15-åring døde, og to andre ble kritisk skadd, fastslår lagmannsretten etter Filipstad-ulykken. 

Frykter kvikkleire-tsunami - vil reversere togplaner gjennom byen

En fersk kvikkleirerapport kan stikke kjepper i hjulene for togplanene gjennom Moss.

Bane Nor frifinnes for uaktsomt drap og uaktsom skade etter Filipstad-ulykken

Retten mener ulykken kunne ha skjedd selv om tunnelen var riktig sikret.

Drammen stasjon skal forsynes med strøm fra egne solcellepanel

Byggingen av nye Drammen stasjon inkluderer bygging av 4.500 kvadratmeter solcellepanel som skal forsyne togstasjonen med strøm.

Derfor har de brukt 200 millioner kroner på et 880 meter langt kryssingsspor

Kan få over 46.000 trailere bort fra norske veier hvert år.

Bane Nor finner ikke ut hvorfor togene står på Østfoldbanen. Dette kan være årsakene

Se hva som er de vanligste årsakene til signalfeil.

Over 2.000 innstilte tog på 15 dager – Østfoldbanen sliter fortsatt med signalfeil

Bane Nor vet ikke når feilen kan bli rettet.

Mulig at Nordlandsbanen kan åpnes igjen mandag

Eksperter er på vei til ulykkesstedet.

Bane Nor vil bruke droner for å finne feil på jernbanenettet

Da blir det slutt på å rappellere ned fra helikopter.

Havarikommisjonen undersøker tunnelulykken i Oslo

Skal også sjekke om det er andre områder hvor Bane Nor må sjekke sikkerheten.

Måtte skifte 16.973 sviller etter at toget sporet av. Nå krever Bane Nor millionerstatning

Slepte avsporet godsvogn.

Fra onsdag møter togpassasjerer et nytt informasjonssystem

Kundeinformasjonssystemet KARI skal gi bedre og mer informasjon. 

Bane Nor må betale Skanska 273 millioner etter anbudsfeil

Skanska fikk medhold i at konkurrentens anbud skulle vært avvist.

Mener feilprosjektering kostet 65 millioner kroner. Hevder bro kunne kollapset

«Feilen ble heldigvis oppdaget»

Bane Nor: Det mangler jernbane-vedlikehold for 19 milliarder kroner. Og behovet øker med 3,5 milliarder hvert år

Flere kontaktledningsanlegg går ut på dato samtidig.

Tunnelboremaskinene gjennom i Follobane-tunnelen

Stor jubel i Fjellhallen da boremaskinene brøt gjennom fjellveggen.

Ikke sikkert at togene vil gå mellom Drammen og Oslo fredag heller

Ras under sporet.

Siste brikke på plass: Nå skal alle norske tog bygges om

Kontrakter for milliarder er landet.

KOMMENTAR: Intercity-utbyggingen - Bane nor - Kritikerne bør sette seg bedre inn i norsk jernbanes kolossale utfordringer

Lytt til Bane Nor, skriver redaktør Tormod Haugstad.

Oslo sentrum tåler ikke mer busstrafikk - her er knuten ingeniørene må løse

Kollektivsystemet i Oslo er presset over grensene. De som skal prosjektere oppgraderingen må løse en gordisk ingeniørknute.

136.841 hendelser som ga forsinkelse eller innstilling av tog i fjor

Likevel bød togåret 2017 på mindre trøbbel enn 2016 for norske togpassasjer.

Bane Nor vil utsette Intercity med flere år

Flere strekninger skulle stå ferdig i 2024.

Kan gå mot ny anbudsrunde: Bane nor hever Follobane-kontraktene med Condotte

Tar direkte kontroll for å få arbeidet i gang igjen.

Nytt system forhindret 170 innstilte tog mellom Oslo og Asker i fjor

Mål: 1000 færre forsinkelsestimer i året.

Her tester de systemet som skal gi færre togforsinkelser i framtiden

Kan forutse feil på jernbanen før de skjer - Bane Nor håper på full utrulling.

To millimeter bredere spor skal hindre at togene rister langs nye norske jernbanestrekninger

Risting har satt en foreløpig stopper for toppfart i Holmestrand.

Skanska vant søksmål om Follobanen – tilkjent 305 millioner

Bane Nor må betale.

Ved å ta opp mer løsmasse fra grunnen, skal de få bedre svar på hvor vanskelig det blir å bygge den nye tunnelen

Metoden er aldri før testet i Norge.

Uforklarlig risting gjør at toget ikke kan gå i mer enn 130 km/t. Ekspertene klør seg i hodet

Sverige fant løsning på lignende problem.

Fant 32 artikler. Viser 1–33.