Arkiv

Fant 33 artikler om emnet Kommentar [fjern] med artikkeltype Kommentar [fjern]

Tittel Dato

KOMMENTAR: Lær av de private helseaktørene

Medisinske innovasjoner er i rivende utvikling. Stadig nye metoder kommer i bruk for å lindre og reparere stadig flere sykdommer og helseplager. Likevel er vi bare i begynnelsen av en helserevolusjon.

KOMMENTAR: Klimabudsjett er bra – handling må bli bedre

Regjeringens nylig fremlagte klimabudsjett er et godt initiativ, men vi trenger mer og bedre prioriteringer i Statsbudsjettet dersom vi skal klare å gjennomføre den grønne omstillingen.

KOMMENTAR: Et krigsbudsjett

Regjeringen legger frem et budsjett preget av krigen i Ukraina. Men budsjettet går også til krig mot oppdrettsnæring, kraftprodusenter og mange bedrifter.

KOMMENTAR: El-on på ONS i Stavanger

Sukk... Mang en håpefull slet med å komme nær sin store helt under ONS i Stavanger. Her bringer vi videre betraktningen fra en av dem.

KOMMENTAR: Rimelig strøm igjen – om noen år


KOMMENTAR: Kongsberg er og blir en teknologiby

Krefter i Sølvbyen har ønsket teknologi-stempelet dødt og begravet. Årets «teknologifest» – Kongsberg Agenda – befestet tvert imot byens identitet som teknologiby.

KOMMENTAR: Derfor avviste havnesjefen førerløse båter som løsning

Autonomi er ikke viktigst når havnesjefen i Arendal ønsker seg nye passasjerferger.

KOMMENTAR: Klimamålene Vi har nok kunnskap, men ingen troverdig plan for å nå klimamålene

Tiden er inne for å samles om en visjon om å gjøre Norge til en utålmodig pådriver og et laboratorium for de klimaløsningen vi og verden trenger.

KOMMENTAR: I etterpåklokskapens lys

Når elbilen har blitt hovedproduktet, vil den selvfølgelig bli belagt med mva på linje med andre varer og tjenester.

KOMMENTAR: Sikkerhet Norge trenger Nato og EU

Europa er i krig. Norske politikere må slukke sine evinnelige regionale omkamper til fordel for økt innsats for solidaritet med Europa.

KOMMENTAR: Utslippsfrie byggeplasser Hvor er verktøykassa for å bygge utslippsfritt?

Kommunene må stille krav til utbyggere om en energiplan for å realisere utslippsfrie byggeplasser.

KOMMENTAR: Utslipp fra olje og gass Gjør Nordsjøens gasskraftverk utslippsfrie

Bruken av grønn norsk elkraft for å kutte utslipp i Nordsjøen møter motstand. Heldigvis. En løsning på utfordringen kan – og bør – komme fra olje- og gassindustrien selv.

KOMMENTAR: Olje- og energidepartementet På tide å endre navn til «Energidepartementet»


KOMMENTAR: Hjemmekontor Hvordan bruker vi koronakrisen til å utvikle mer tillits­basert ledelse?

«Tillitsbasert ledelse» har egentlig lite med hjemmekontor å gjøre – men det kan være i ferd med å endre seg.

KOMMENTAR: Hjemmekontor Produktivitet og trivsel for den enkelte er viktigst – ikke hvor kontoret ditt er

Vi har teknologien og muligheten til å få den mest fleksible og beste arbeidshverdagen i verden, men vi er nødt til å benytte den unike muligheten vi har akkurat nå til å endre arbeidskulturen vår.

KOMMENTAR: Eierens ansvar i Equinor Equinor kan være tjent med nye eiere. Staten følger ikke godt nok med

En aktiv eier som hadde satset sine private penger ville aldri latt Equinor skure og gå for seg selv, uten å gripe inn.

KOMMENTAR: Permitteringsregler i Norge Nå trenger vi en moderne permitteringslov

Koronakrisen viser med all tydelighet hvor kritisk det kan være for deler av næringslivet at vi ikke har et skikkelig lovverk for å permittere også når moderne industri stopper opp.

KOMMENTAR: Elbilsalget i Norge Nå som Tesla er detronisert, er det mulig å nå elbilambisjonene i Norge

At Tesla ikke lenger topper salgsstatistikkene, er glimrende nyheter for Elbil-Norge.

KOMMENTAR: Koronapandemien og arbeidsmarkedet Koronapandemien gjør det offentlige til vinner i kampen om arbeidskraften

Jobb i norsk offentlig sektor = «jackpot».

KOMMENTAR: Skogbrannene i Australia – klimakrisen – Kostnadene ved ikke å gjøre noe med klimautfordringen er mange ganger så store som kostnaden ved å gjøre noe

Det som skjer i Australia illustrerer hvor alvorlige konsekvenser klimaendringer kan få. Tro ikke at vi i Norden vil bli skånet, skriver Jan Bråten.

KOMMENTAR: Nordic Edge: Smarte byer og kommuner Veldig mange ting får betegnelsen «smart» uten å være verken innovativt, nytt eller smart

Ordene tilhører digitaliseringsministeren. De gode, samfunnsnyttige og gjennomførbare løsningene drukner i den kommersielle smartfikseringen.

KOMMENTAR: Bompenger og byutvikling Smarte byer har bompenger

Jubelen over å bli reddet fra et bompengeregime kan vise seg å bli avbrutt av sukk og stønn over hvorfor byen ikke utvikles videre, skriver ansvarlig redaktør Jan Moberg.

KOMMENTAR: Kvinner i teknologifag Erna har rett: Teknologi-Norge trenger flere kvinner. Det gjelder også TU

Men selv om vi har et stykke igjen, har vi flyttet oss.

KOMMENTAR: Klimapolitikk Noreng: «Norske oljekutt er ikke god klimapolitikk!»

At norsk kutt vil bidra til høyere oljepriser bygger på tvilsomme forutsetninger, skriver Øystein Noreng.

KOMMENTAR: Haldenreaktoren – En nedstenging vil ikke være slutten på aktivitet og kompetansebygging, det vil være starten på en storstilt nedbyggingsjobb

Det ser ut til at det blir for økonomisk krevende for IFE å oppgradere reaktoren, skriver Nils Morten Huseby.

KOMMENTAR: Farlig avfall - NOAH Farlig avfall i Dalen gruver ville komme i direkte kontakt med grunnvann og sjø

Valg av Dalen gruver vil være i strid med forskning på tetting i oljeindustrien, skriver forfatteren.

KOMMENTAR: Kontrakter for oppstartsselskaper Kontrakter: Advokatens 10 kjappe råd til din startup

Advokatens råd til fellene du må passe deg for.

KOMMENTAR: Energiutnyttelse En hovedårsak til dagens gigantiske sløsing med energi, er mangel på basiskunnskap

Det er behov for en langt bedre forståelse for hvordan energi bør utnyttes.

KOMMENTAR: Texas-kalkulator avgjør skjebnen for norske leverandører «ROI ROI ROI - det går likar no»

«Texas-kalkulator avgjør skjebnen for norske leverandører», skriver TUs Jan M. Moberg.

KOMMENTAR: Kraftselskaper «Hadde en ikke visst bedre, skulle en nesten trodd at forbrukerne var til for kraftselskapene og ikke motsatt»

KOMMENTAR: Digitalisering «Etablerte virksomheter utfordres av aktører som inntar markedet med en helt ny innfallsvinkel»

KOMMENTAR: Superforecasting «Evnen til å kunne se fram i tid kan opparbeides og utvikles»

KOMMENTAR: ONS 2016 Oljetoppenes selvransakelse

Fant 33 artikler. Viser 1–34.