Arkiv

Fant 24 artikler om emnet Olje og gass [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Norge har allerede et stort forsprang i havvindutbygging

Ni energiøyer er allerede i drift på norsk sokkel. Disse produserer hydrokarboner nå, men kan bygges om til bruk i tjeneste for havvind.

DEBATT: Gasseksport Norsk gass til EU, hvorfor i all verden?

Prinsipper bør testes med tall på bordet. Sannheten er ikke alltid det første du ser. Hvordan er det egentlig med behov for norsk gass til EU i 2030 og mot 2040?

DEBATT: Automatisert boring Modellbasert boring – en støtte til 
boremannskap eller kilde til usikkerhet?

Dødsulykken som rammet en selvkjørende Tesla i USA i 2018, bør være en vekker også for alle som utvikler og bruker matematiske modeller i oljeindustrien.

DEBATT: EU ETS Forurenseren skal betale, men de største slipper unna store deler av regningen

Ved å sette en pris på utslipp av klimagasser gir man et økonomisk stimuli til forurenser å endre atferden.

DEBATT: Energiforbruk i verden Verdens kull og Norges olje og gass

I valgkampen har betydningen av norsk olje og gass for verdens energimarkeder vært et tema. Stridsspørsmålet har vært i hvilken grad eventuelle norske kutt i utvinningen ville kunne bidra til høyere priser med en gunstig virkning for energisparing og alternativ energi, særlig utslippsfri solkraft og vindkraft.

DEBATT: Oljearbeidere MDG Vi oljearbeidere bør stemme MDG

Vi husker altfor godt oljekrisen i 2014, skriver seks nåværende og tidligere oljeansatte.

DEBATT: Stortingsvalg Tenk med lommeboka når du tar ditt klimavalg

Føl deg ikke presset til å være høymoralsk eller godhjertet når du tar din beslutning i valglokalet. Det holder å tenke rolig og kjølig på lommeboka.

DEBATT: Er oljekutt effektiv klimapolitikk?

9. august ba FNs generalsekretær verdens land slutte å lete etter kull, olje og gass. Økonomiprofessor Knut Einar Rosendahl skriver om hvorfor han mener kutt i norsk oljeproduksjon vil redusere verdens klimagassutslipp.

DEBATT: Alexander Kielland Kielland-ulykken må granskes på nytt

En ny og objektiv gransking av Norges største industrikatastrofe i moderne tid er helt nødvendig.

DEBATT: Elektrifisering – oljeproduksjon Er det egentlig så smart å elektrifisere sokkelen?

DEBATT: CO2-utslipp oljevirksomhet Fakling – den aller største elefanten i rommet

Fordi Norge ikke brenner gass som er assosiert med olje, har vi de aller laveste CO2-utslippene i verden per produsert oljeenhet. Opphør av norsk oljeproduksjon vil derfor gi høyere, globale utslipp.

DEBATT: Elektrifisering av sokkelen Equinor-direktør: Å skape ny industri krever mer enn å stramme til klimamål og øke CO2-avgiftene

Kanskje må vi gjennomføre tiltak som koster mer enn 2.000 kroner per tonn for å nå utslippsmålene. Vi må diskutere hva det innebærer, skriver Equinors sjeføkonom Eirik Wærness.

DEBATT: Klimaplan Ny norsk klimaplan – se til Danmark

Mens Norge legger til rette for mer oljeproduksjon har Danmark vedtatt å legge ned oljeindustrien innen 2050. Når Stortinget nå skal vedta en ny klimaplan bør de følge etter.

DEBATT: Elektrifisering  Hvordan både elektrifisere og produsere mer olje og gass CO₂-fritt uten kostbar landstrømkabling?

Norges totale CO₂ utslipp i 2019 var på 50.3 mill. tonn. Av dette hadde 28 %, 13.9 mill. tonn, sitt opphav fra olje- og gassutvinning. Skal norske CO₂ utslipp reduseres fremover, er det åpenbart at norsk sokkel må bidra.

DEBATT: Equinor i USA Tapene for Equinor på land i USA burde ikke forbause

De bekrefter at oljevirksomhet medfører en høy risiko, at Equinor har vært sterkt opptatt av vekst, og at den norske stat ikke har vært en nidkjær eier.

DEBATT: Flerfasetransport Oljeutvinning med lavere klima-avtrykk

Usynlig fra land og fra lufta ligger et edderkoppnett av rørledninger på norsk sokkel. Her strømmer ubehandlet brønnstrøm (olje, gass og vann) i samme rør. Dette kalles flerfasetransport.

DEBATT: Oljekrisen og leverandørindustrien En sterk leverandørindustri er avgjørende for både oljenæringen og det grønne skiftet

Regjeringen har bevilget 20 milliarder til å hjelpe norsk oljenæring. Intensjonen er god, men det rekker ikke til å sikre leverandørindustrien for fremtiden.

DEBATT: Equinor – Staten bør selge ut Equinors internasjonale virksomhet

Norge kan bane veien for fornybarsamfunnet, mener Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi.

DEBATT: Støtteordninger for olje- og gassnæringen – Vi har ikke råd til å miste arbeidsplassene i olje- og gassnæringen nå 

Over 225 000 arbeidsplasser er avhengig av olje- og gassnæringen. Endringene i skatteregimet for oljenæringen er akkurat det samfunnet trenger, skriver Tommy Hansen.

DEBATT: Norsk olje og gass – «Det store bildet» er vår invitasjon til dialog

– Vi kan finne løsninger som kan redde klimaet, men da trenger vi hele verktøykassen: Vann-, sol- og vindkraft, karbonfangst og -lagring, samt blått og grønt hydrogen, skriver Alis Helene Tefre i Norsk olje og gass.

DEBATT: Primærenergi vs elektrisitet Farten i energiomstillingen er mye større enn «Det store bildet»-kampanjen forteller

Problemet er betydelig mindre enn det fremstilles som, skriver Statkrafts strategidirektør i dette innlegget. Norsk Olje og Gass sammenligner primærenergi og elektrisitet i sin nye kampanje.

DEBATT: Naturgass i EU «Utfasing av naturgass kan både være mest klimavennlig og mest lønnsomt for EU»

– Flere drivkrefter sammen kan føre til at naturgass fases helt ut av energisystemet i Europa innen 2050, kanskje også før, skriver Jan Bråten.

DEBATT: Satellittbasert fjernmåling – oljesøl i Arktis Slik kan vi bruke satellitter for å finne oljesøl i Arktis

Smeltende is i de nordligste havene våre vil gi økt skipstrafikk og aktivitet som øker faren for et oljeutslipp i sårbare områder i Arktis. Fjernmåling fra satellitt er en effektiv måte å overvåke disse områdene for å raskt avdekke et oljesøl, og for å bistå i en opprydningsaksjon, skriver Stine Skrunes i dette innlegget.

DEBATT: RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET «Risikonivået på sokkelen gir grunn til bekymring»

Den gode utviklingen i ferd med å snu, skriver direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet.

Fant 24 artikler. Viser 1–25.