Arkiv

Fant 112 artikler om emnet Olje og gass [fjern] med artikkeltype Kommentar [fjern]

Tittel Dato

KOMMENTAR: Energikrise i Europa Er det nå vi går inn i gassalderen?

På kort tid er utsiktene for naturgass blitt grunnleggende forandret, i Europa som i størstedelen av verden.

KOMMENTAR: Oljeskatten Oljebrøl? Nei, en marginal og viktig endring av oljeskatten

Regjeringens oljeskattjustering peker ut en retning mot at Norge slutter å spesialbehandle fossilnæringen. Spørsmålet blir nå hvor rask omstillingen skal være.

KOMMENTAR: FNs klimapanel De rike landene forsøker å tvinge fram en rask elektrifisering. Er det lurt?

Ikke overraskende har den nylig publiserte rapporten fra IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, fått betydelig medieoppmerksomhet. I en bredere sammenheng ser det imidlertid ut til å være en del av en rekke hendelser som belyser klimaspørsmålet uten særlig effekt på energibransjen.

KOMMENTAR: Okea og FNs klimapanel Sjeiken som passer oljefatet

Ola Borten Moe fremstår som et ekstremt tilfelle i å snakke for sine egne interesser.

KOMMENTAR: IEA – Net Zero by 2050 IEAs energianalyse vil antakelig gå i glemmeboken

For Norge vil det være klokest å avvente situasjonen og fortsette oljevirksomheten, særlig med sikte på å finne mer gass, og å holde seg oppdatert på hydrogen og kjernekraft.

KOMMENTAR: Utslipp fra olje og gass Gjør Nordsjøens gasskraftverk utslippsfrie

Bruken av grønn norsk elkraft for å kutte utslipp i Nordsjøen møter motstand. Heldigvis. En løsning på utfordringen kan – og bør – komme fra olje- og gassindustrien selv.

KOMMENTAR: CO2-utslipp fra norsk oljeproduksjon Varsko fra CNN trigger beredskapsplan for oljeslutt

En høyt profilert artikkel på CNN.com bør være en vekker for norske politikere og næringsliv til å utarbeide en beredskapsplan i tilfelle vi må skalere ned petroleumsproduksjonen raskere enn vi i dag har lagt opp til.

KOMMENTAR: Global Innovation Index Norge er dårligst i Norden på innovasjon. Svenskene slår oss ned i støvlene

Nå er vi målt: Norge er en middelhavsfarer på innovasjon. Vi knuses av svenskene.

KOMMENTAR: Offshore Northern Seas Kommer ONS tilbake?

Frykten for Covid-19-sykdommen og kravene til smittevern har endret samfunnet. Nesten tomme kontorlokaler og hjemmekontor preger arbeids- og privatliv. De aller fleste er blitt mer digitale. Og mindre sosiale.

KOMMENTAR: Oljeboring i Barentshavet Gullfeberen rår, tross alle tørre brønner. Kan vi tro på flere lykketreff i Barentshavet?

Vi skal ha flaks om én av de 125 nye leteblokkene i Barentshavet leder til utbygging.

KOMMENTAR: Ilandføring fra Johan Castberg Ikke svikt Finnmark!

Veidnes-terminalen vil skape lokale arbeidsplasser og stor aktivitet over flere år.

KOMMENTAR: Oljevirksomhet i nordområdene Iskantflytting helt uten praktisk betydning

Hvis dette er miljøseirene Venstre skal feire i regjering framover, blir det trist for miljøet.

KOMMENTAR: Norsk oljepolitikk Oljeforbruket: Har vi passert «peak demand»?

Koronakrisen kan ha bragt verdens oljeforbruk forbi «peak demand» – en historisk topp i etterspørselen. Hva er i så fall rasjonell politikk for oljelandet Norge?

KOMMENTAR: Redningspakker for oljebransjen Korona-krise og oljeskatt: Tør Høyre og AP å si nei til NHO?

Oljealderen er på hell. Norge må dempe oljeavhengigheten, ikke styrke den. De store pengene må brukes på grønne tiltak, mener Anders Bjartnes

KOMMENTAR: Koronaepidemi og oljekrise Denne oljekrisen kan faktisk komme til å bli den siste. Oljeindustrien er ikke lenger så relevant som den var

«Here we go again» - eller er det faktisk annerledes denne gangen, spør TU-bidragsyter Maria Moræus Hansen

KOMMENTAR: Få ingeniører i politikken Teknologer vil prege samfunnsutviklingen – selv om de ikke sitter i regjeringen

Ingeniørene må ikke nødvendigvis sitte i regjering for å påvirke samfunnsutviklingen, skriver magasinredaktør for Teknisk Ukeblad, Tormod Haugstad.

KOMMENTAR: Kjernekraft  Equinor bør vurdere kjernekraft framfor landbasert vindkraft til sin elektrifisering

Tiden er inne for å diskutere kjernekraftverk som alternativ til storstilt utbygging av landbasert vindkraft, mener TU-bidragsyter Jonny Hesthammer.

KOMMENTAR: Klima og miljø Når vitenskapelig usikkerhet blir en dårlig unnskyldning

Hvis vi tror på at menneske­skapte klimaendringer er reelle, kan vi bli nødt til å ofre det som vi anser for å være det gode liv. Derfor kan det være fristende å ikke lytte til forskningen.

KOMMENTAR: Ny olje- og energiminister Vår neste energiminister bør ikke være en propagandaminister

Fremtiden for norsk olje- og gassvirksomhet forblir krevende. Den blir ikke mindre krevende av at statsråden for feltet aktivt provoserer motstanden.

KOMMENTAR: Global oppvarming Hvordan skal vi leve når verden blir varmere?

Glem å diskutere hva vi skal leve av etter oljen. Spør heller hvordan vi skal leve når verden blir et par grader varmere.

KOMMENTAR: Klima 2019 ble klimakampens år

Flere store selskaper melder om at de ansatte krever at de skal være mer ambisiøse på klima og miljø.

KOMMENTAR: Sylvi Listhaug ny olje- og energiminister Listhaugs konfronterende stil kan sette oljefondet i spill

Sylvi Listhaug er utnevnt til ny olje- og energiminister. Hennes konfronterende stil kan ende med at det norske oljefondet blir satt i spill.

KOMMENTAR: EU-kommisjonens klimamål Slutten på oljealderen er en enorm mulighet for et land med dyktige ingeniører og teknologer

Klimaendringene er en enorm industriell mulighet for de nasjonene som griper sjansen. Oljen redder ikke norsk økonomi når EU slutter med fossile brensler i 2050.

KOMMENTAR: Klima og næringsliv Klimakrisen er den nye oljen

Verden begynner å ta klimakrisen på alvor. Det byr på enorme utfordringer, men også muligheter for fossilnasjonen Norge, skriver bidragsyter Bjørn. K. Haugland.

KOMMENTAR: Norsk gass Gassen er et klimaproblem, ingen klimaløsning

Den norske gassfortellingen må skrives på nytt.

KOMMENTAR: EU vil innføre karbontoll Klimapolitikken kan være kostbar for EU, men for Norge kan den være lønnsom

EU planlegger å innføre karbontoll på varer.

KOMMENTAR: Russland kommer EU i forkjøpet – innfører i praksis oljebørs i euro

Med mindre omfattende krigshandlinger skulle bryte ut i Midtøsten, er utsiktene et overskudd i oljemarkedet og et prisfall på olje senest til våren.

KOMMENTAR: Ekofisk 50 år Ekofisk endret Norge

Olje-Norge feirer 50 år.

KOMMENTAR: Ekofisk 50 år Når TU markerer Ekofisk-funnet 24. oktober, feirer vi den kanskje viktigste norske hendelsen i moderne tid

Oljefunnet 24. oktober 1969 endret Norge, og har ledet til en rikdom vi bare kunne drømme om i etterkrigsårene.

KOMMENTAR: CCS – karbonfangst og lagring Equinor har gjort jobben sin. Nå mangler politisk handlekraft for å realisere karbonlageret Europa venter på

Mens regjeringen bruker lang tid på å bestemme seg om et fullskalaprosjekt for lagring av CO2, handler heldigvis Equinor, skriver TU.no-redaktør Ole Petter Pedersen.

KOMMENTAR: South Riding Point Equinor-sjef Eldar Sætre bør sette seg på flyet til Bahamas så snart som mulig

Så langt kan det virke som om Equinor undervurderer følelsene skapt av bildene fra Bahamas, skriver TUs sjefredaktør Jan M. Moberg i denne kommentaren.

KOMMENTAR: #DenNyeOljen Disse tre talspersonene er ansatt for å kjølhale egen bransje

Norsk olje og gass får på pukkelen av ungdommen, etter eget ønske.

KOMMENTAR: Oljemarkedet Et mulig prisfall på olje er en god anledning til teknisk utvikling

Kan gi norsk næringspolitikk en ny giv med sikte på å produsere noe som verden har behov for, skriver bidragsyter Øystein Noreng i denne kommentaren.

KOMMENTAR: Brexit Norske teknologimiljøer i Skottland ser ikke bare problemer med Brexit

Lav Brexit-puls blant norske selskaper i Aberdeen.

KOMMENTAR: Energipolitikk som handelsvåpen Tiden kan være moden for en europeisk oljebørs som handler i euro

Ny rapport fra europeisk tenketank betegner Trump-administrasjonen i USA som en trussel mot europeisk selvstendighet, skriver bidragsyter Øystein Noreng i denne kommentaren.

KOMMENTAR: CCS og Paris-avtalen Ikke regn med fangst og lagring av CO₂

Riktig bruk av teknologi vil være helt nødvendig for å komme oss ut av klimaknipen. Men på enkelte områder har vi overdreven tro på teknologi, skriver TUs sjefredaktør Jan M. Moberg.

KOMMENTAR: Offshore Technology Conference Pågår kamp om hvem som skal være Norges «energihovedstad»

Norges delegasjon til oljemessen i Houston følger oljeprisen. Internt i delegasjonen kjempes det om tronen som energihovedstad. Er det smart?

KOMMENTAR: Mye norsk innovasjon på OTC 2019 Håp, tro og kontrakter

TU-direktør Jan Moberg har fått mer tro på framtida etter å ha møtt norske bedrifter i Texas. Norske petroleumsteknologi-bedrifter har mye å bidra med, også utenfor oljeindustrien, skriver Moberg.

KOMMENTAR: Equinor og fracking i USA Equinor må tenke primitivt når de går løs på fracking-feltene i USA

Helt annerledes virksomhet enn å hente olje og gass offshore.

KOMMENTAR: Lagring av CO2 i Nordsjøen CO2-lagring kan bli det siste store industrieventyret i oljesektoren

Lagring av klimagasser kan ikke utsette overgangen til fornybare energikilder, men det kan bidra til en viktig mellomløsning – hvis prosjektet lykkes innen kort tid.

KOMMENTAR: Oljehandel og valuta Kina og USAs strid om olje og penger kan åpne for mer oljehandel i euro

Situasjonen i verdenspolitikken kan føre til et system med flere viktige valutaer, skriver vår kommentator.

KOMMENTAR: Equinors høstkonferanse Equinors strategiendring kan se ut til å ha styrket selskapets påvirkningskraft

TUs Jan Moberg kommenterer.

KOMMENTAR: TU Energi TU oppbemanner og styrker dekningen av energi

Lanserer TU Energi i dag.

KOMMENTAR: USA - Iran-sanksjoner - oljemarkedet USAs Iran-sanksjoner er trolig de mest omfattende i fredstid. Det er flere grunner til at de ikke vil virke

USA risikerer å komme svekket ut av forsøket på å strupe Iransk olje-eksport, mener Øystein Noreng.

KOMMENTAR: Energiewende «Bildet av Tyskland som Europas grønne fyrtårn i energipolitikk bygger på en kostbar bløff»

Det er ikke måte på uorden i tysk energipolitikk, slår Øystein Noreng fast.

KOMMENTAR: Sanksjoner og verdenshandel Slik bruker stormaktene olje og gass som våpen i kampen om verdensøkonomien

Oljeprisen kan både fordobles og halveres, skriver Øystein Noreng.

KOMMENTAR: Eldar Sætre og Sigve Brekke Brekke vil aldri kunne bli den trygge og respekterte toppsjefen i Telenor, slik Sætre er for Equinor

Der Sætre nyter stor respekt, kommer Brekke til kort, skriver TUs Jan M. Moberg.

KOMMENTAR: Opec og oljeprisen Oljeprisen: Tre viktige hensyn er avgjørende

Bidragyter Øystein Noreng analyserer OPEC-møtet.

KOMMENTAR: Equinor på ONS Ingen savner Statoil på en av verdens største oljemesser. Eller...?

Equinor gjennomgår en slags ilddåp, skriver TUs Jan M. Moberg.

KOMMENTAR: ONS 2018 Schjøtt-Pedersen kjemper en tapt kamp – som i økende grad er pinlig for organisasjonen han leder

Insisterer fortsatt på konsekvensutredning.

Fant 112 artikler. Viser 1–50.