Arkiv

Fant 514 artikler om emnet Miljø [fjern] med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

Det regner miljøgifter verden over

Såkalte PFAS-kjemikalier finnes i regnet overalt på kloden vår i mengder som gjør at regnvannet er utrygt å drikke, ifølge en ny studie.

Vannmøllehjulet Wanda samler og sorterer avfall fra forurenset elv

Et vann- og solcelledrevet hjul skal fange søppel i Juan Díaz-elven i Panama ved hjelp av et transportbånd og AI-kameraer.

– Fisk i Oslofjorden ser ut som spøkelser. De er helt bleike og fulle av parasitter

Livet i Oslofjorden har endret seg dramatisk de siste årene. Nå undersøker forskere om det kan skyldes vitaminmangel hos fugl og fisk.

Jakten på giftstoffene: Vil gjenbruke slam

Som de rene detektiver leter kjemikere i slammet fra avløpsanlegg. De vil finne forurensninger og giftstoffer. Arbeidet skal bidra til bedre gjenbruk.

Naturhensyn må vike når EU vurderer hastebehandling av fornybar-prosjekter

I et utkast til nytt direktiv åpnes det for at EU-landene skal øremerke områder som egner seg for fornybar energi. Konsesjonene skal så hurtigbehandles.

Etterforsker oljeselskaper for plastforurensning

Myndighetene i California har satt i gang en storstilt gransking av oljeselskaper og plastforurensning, og av hvorvidt selskapene har løyet om problemet.

Skip lastet med diesel har forlist ved Galápagosøyene

Et skip som fraktet diesel har forlist utenfor Galápagosøyene. Mannskapet er i sikkerhet, men det er uklart hvor mye drivstoff som kan ha lekket ut.

Mikroplast frå Europa hopar seg opp i Arktis

Havforskarar har modellert korleis mikroplast blir spreidd frå dei store elvane i Europa. Partiklane blir frakta med havstraumane nordover langs norskekysten til Polhavet, Grønland og Canada.

Grønt lys for Equinors oljeutvinning i Canada

Canadas miljøvernminister Steven Guilbeault godkjenner Equinors prosjekt øst for Newfoundland i Atlanterhavet.

Krigen påfører Ukraina enorme miljø- og naturødeleggelser

Den russiske invasjonen av Ukraina påfører landet enorme natur- og miljøskader. Ukraina samler informasjon om ødeleggelsene og vil stille Russland til ansvar.

Avgift får skylda: Ruter dropper biodiesel  – går tilbake til fossilt drivstoff 

Oslo-byrådet lovet å gjøre Ruters kollektivtransport utslippsfri. Men som følge av en avgiftsbombe på biodiesel, bytter selskapet tilbake til fossil diesel.

Etter 20 års forbud: Blyforurensning fra bensin kan stadig spores i London

Forskere etterlyser en undersøkelse av befolkningens blod for å avgjøre om blynivåer er en fare for folkehelsen.

Forskere ved Empa har utviklet et nedbrytbart batteri

Forskere har utviklet en nedbrytbar superkondensator som kan gjøre utviklingen innen «tingenes internett» mer miljøvennlig.

Plastposeforbruket redusert med 105 millioner poser på fire år

Fremdeles for mange poser i omløp, mener Handelens miljøfond.

Girer om for en grønnere bilbransje

På få år har elbil blitt den nye normalen innen nybilsalg. Hva gjør det egentlig med bransjen?

Strandet spekkhogger-baby med like høye nivåer av miljøgifter som voksne

UiO-forskere har påvist at også nye miljøgifter overføres direkte fra mor til avkom. Spekkhoggerkalven hadde ikke spist annet enn morsmelk.

Miljøproblemet elbileierne ikke snakker om

Elbiler sliter dekk inntil 30 prosent raskere enn andre biler.

– Vindkraftstriden på Haramsøya går på helsa løs

Den omstridte vindkraftutbygginga på Haramsfjellet er i full gang. Vindkraftmotstandere forteller om folk på øyene som sliter psykisk som følge av at anleggsmaskiner graver og sprenger seg inn i øylandskapet.

Fra såler til smøring og struktur: Målrettet arbeid for å skape nytt skikonsept ga gull 

Madshus følte seg så trygge på ny såleteknologi at de brukte ski-VM i Oberstdorf som ilddåp.

Slik kan hybridflyet samle opp sin egen forurensing

En gassturbin som genererer strøm til flyets elektriske motorer plasseres i lasterommet. Der kan de ta hånd om opptil 95 prosent av alle utslipp av nitrogenoksid. Dette er planen fra MIT.

Nå kan forskere se fra rommet hvor godt lufta er i stand til å rense seg selv

Takket være avansert teknologi – og ved å slå ut et flyvindu – kan satellitter nå følge med på den livsviktige kjemien i atmosfæren.

Krav til teknologi gjør boligen dyrere

Miljøsertifisering og tilpassing av teknologi etter kundens ønske. Det er vindusprodusenten Norgesvinduets tilnærming til smarte hjem.

Utdaterte satellitter forurenser verdensrommet. Nå jobber forskere for å lage en satellitt i tre

Når satellitter brenner opp i atmosfæren, dannes forurensninger som kan sveve rundt i mange år. Forskere har funnet en løsning: en satellitt laget av tre.

Studie: Menneskeskapte ting veier for første gang mer enn alt liv på jorden

Massen av alt som er menneskeskapt, som bygninger, veier og maskiner, er nå større enn massen av alt liv på jorden.

Miljødirektoratet med sterk kritikk av Equinor

Etter flere ulovlige oljeutslipp på Mongstad kommer Miljødirektoratet med sterk kritikk mot Equinor. De mener Equinor-ledelsen ikke tar miljøet på alvor.

Miljødirektoratet og FHI senker kriteriet for nivå av nitrogendioksid i lufta

Folkehelseinstituttet (FHI) og Miljødirektoratet senker luftkvalitetskriteriet for nitrogendioksid etter å ha gått gjennom forskningen om helseeffektene.

Kongsberg-satellitter skal overvåke global avskoging

– Satellittbasert informasjon er avgjørende for miljøovervåking.

WWF-rapport varsler global naturkrise

Verdens dyrebestand er blitt redusert med i snitt 68 prosent siden 1970, viser en ny WWF-rapport, som dokumenterer enorme naturtap de siste tiårene.

EUs miljøbyrå: 13 prosent av for tidlige dødsfall i Europa skyldes forurensing

Luftforurensing er det miljøproblemet som i størst grad bidrar til sykdom.

Kan vi finne spor av gamle mobiltelefoner og elektronikk i fjordene våre?

SINTEF har fått 11 millioner kroner for å finne ut om mineraler fra sjeldne jordarter bidrar til å forurense fjordene våre. Med på laget har de forskere fra Norge, Danmark og Tyskland.

Plastforurensing i Atlanterhavet kan være kraftig undervurdert

Vannprøver tyder på at det er langt mer mikroplast enn man har trodd. 

Personlig forbruk hovedkilden til forsøpling ved innsjøer og vassdrag

Privat forbruk er verstingen. Industri, bygg og anlegg står for 13 prosent av søpla funnet i norske elver og vassdrag.

140.000 tonn mikroplast fra biltrafikk havner hvert år i havet

Ny studie fra Nilu viser at like mye mikroplast kommer via atmosfæren som fra elver. Mikroplasten bidrar til økt snø- og issmelting.

Avfall og miljøgifter begynte å tyte opp på Langøyene. 360.000 tonn sand og grus skal dekke over gamle synder

Det gamle avfallsdeponiet skal igjen bli en badeøy for Oslos befolkning.

Forsøpling, gjengroing og nedbygging truer norsk natur

Norge ligger på avfallstoppen i Europa, kun slått av Danmark, viser Miljøstatus, et nytt nettsted utviklet av Miljødirektoratet.

Sementfabrikker kan stagge verdens plastforsøpling og kutte forbruket av kull

Norske forskere tror plastsøppel kan brukes som brensel i sementfabrikker i Asia. Hvis det fungerer, kan det være løsningen på to av klodens største miljøproblemer: plast i havet og høyt forbruk av kull.

Mysteriet med den butte billepenis

Sju år, studier av et utall billepeniser, og mange timer på kne i strandkanten. Dette er fortellingen om all forskning som må til før en ny art kan få sitt navn.

Hullet i ozonlaget over Arktis er større enn noen gang. Forskerne kaster seg over fenomenet

Det er oppstått et uvanlig hull i ozonlaget. Vi må alle passe på huden, selv om man ikke er på fjellet.

Bruker kunstig intelligens for å øke avlingene og droner for å kartlegge bedre

500 millioner småbønder kan få tilgang til verktøy på mobilen som hjelper dem å få større avlinger og bedre pris samtidig som utslippene til vann og luft går ned.

Norske miljøvernere kritiserer trege forhandlinger – kastet ut av klimatoppmøtet

En stor gruppe med miljøvernere, representanter for urfolk og observatører fra sivilsamfunnet er kastet ut av klimatoppmøtet i Madrid

Dropper miljøbonus til Kystruten 

Kystruteskipene som går mellom Bergen og Kirkenes får ingen ekstra oppmuntring til å kutte utslipp. Regjeringen bryter pålegg fra Stortinget.

Hun har fått millionstipend for å finne ut hvordan mennesker påvirker havet

Forsker Francesca Verones tenker stort har fått et prestisjefylt millionstipend fra EU.

Overrasket forskere: Det regner plast i Rocky Mountains

Forskerne fant plasten nærmest ved en tilfeldighet.

Jordas ressurser for i år er brukt opp

Ifølge en rapport fra organisasjonen Global Footprint Network.

Nesten 200 elektriske lastesykler får støtte i Oslo

Oslo kommune gir 140 søkere støtte til kjøp av i alt 188 elektriske lastesykler som skal brukes til leveranser rundt om i byen.

Slapp ut store mengder miljøfarlige kjemikalier. Bot: 6,50 kroner per kilo

Mærsk Oil slapp nylig ulovlig ut mer enn 100 tonn miljøfarlige kjemikalier i havet. Nå må bedriften betale en bot på 500.000 danske kroner. Miljøorganisasjoner mener at bedriften slipper for billig unna.

Isoporkuler fra fregattforlis samles inn med støvsuger

Terrenget rundt Stureterminalen nordvest for Bergen støvsuges for isoporkuler fra lensene som samlet opp olje etter fregattforliset i vinter.

Forskere: Planteimport gir stor spredning av fremmede arter

I alt 87 konteinere med importerte trær og busker inneholdt over en million individer av 240 fremmede arter. Over 130 av artene var aldri påvist i Norge før.

Cruiseskip- og turistboom til Svalbard: – Det kan ikke fortsette slik

Klimaendringene blir mer og mer merkbare i arktiske strøk. Selv de som lever av turisttrafikken krever tiltak og regulering. Fra 2026 kan det bli krav om nullutsslippskip.

Elver over hele verden er forurenset av antibiotika

711 vannprøver fra elver i 72 land på seks kontinenter er blitt undersøkt.

Fant 514 artikler. Viser 1–50.