Arkiv

Fant 11 artikler om emnet Industrielle målinger [fjern] med artikkeltype Nyhet [fjern]

Tittel Dato

Verktøy for å beregne måleusikkerheter

Hvordan redusere måleusikkerheter

Praktisk eksempel på kalkulasjon av måleusikkerhet

Dersom måleredskaper er tilstrekkelig følsomme/sensitive vil avlesningene eller deres måleresultater variere tilfeldig over et område av verdier.

Hvordan beregne usikkerheten i en industriell måling

I foregående artikkel i denne serien ble systematiske usikkerheter og tilfeldige usikkerheter presentert. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvordan usikkerheten til en industriell måling kan beregnes og presenteres.

Måleusikkerhet og målefeil er ikke det samme

Målefeil er forskjellen mellom sann verdi og målt verdi. De kan være både tilfeldige og systematiske.

Kalibrering av industrielle målere

Alle selskaper som driver med en eller annen form for produksjon eller kjøp/salg av varer har behov for å ha en relasjon til ordene kalibrering og sporbarhet. Sporbar kalibrering er det som skal sikre at våre målinger til enhver tid faller innenfor akseptable usikkerhetsgrenser og derav økonomiske eksponeringer.

Industrielle analyser online

Online analysatorer er instrumenter som direkte og kontinuerlig måler sammensatte tilstandstørrelser, altså en størrelse som er gitt av en matematisk sammenheng mellom to eller flere grunnleggende størrelser i prosessen.

De fire vanligste industrielle målingene

Måling av trykk, temperatur, nivå og mengde er de fire vanligste industrielle målingene. Karakteristiske trekk knyttet til hver av størrelsene og hvordan de kan måles i form av forskjellige sensorer eller følerelement er behandlet i artikkelen.

Fundamentale sensorbeskrivelser

Måling av trykk, temperatur, nivå og mengde er de vanligste målingene i industrielle prosesser. Målingene blir utført av instrumenter som direkte eller indirekte registrerer størrelsesorden til en variabel eller dens eksistens.

Hva er en prosess og industrielle måleinstrumenter?

Alle industrielle måleinstrumenter må velges ut fra hvilken prosess de skal være en del av og på hvilken måte de skal opptre.

Målinger og instrumentering for lite gjennomtenkt

Ny artikkelserie i Automatisering om industriell måling, inklusive usikkerhetsbetraktninger.

Fant 11 artikler. Viser 1–12.