Arkiv

Fant 172 artikler om emnet energi [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Bølgjekraft er «elefanten i energimiksen»

Noreg bør satse på bølgjekraft. Eg har fem gode grunnar.

DEBATT: Enova må støtte energilagring

Enova får kritikk for ikke å gjøre nok for å få oss gjennom det grønne skiftet. Vi kan starte med å se på hvordan de kan tilrettelegge bedre for smarte investeringer på hjemmebane.

DEBATT: Bruk strømkrisen til å ta varige klimagrep!

DEBATT: Norge har allerede et stort forsprang i havvindutbygging

Ni energiøyer er allerede i drift på norsk sokkel. Disse produserer hydrokarboner nå, men kan bygges om til bruk i tjeneste for havvind.

DEBATT: Norsk kjernekraft er en god idé

Europa trenger kjernekraft, verden trenger kjernekraft og det er godt mulig Norge trenger kjernekraft.

DEBATT: Kjernekraft Norsk kjernekraft er ein dårleg idé

Europa treng kjernekraft, men ikkje Noreg. Vi har verken tid, kunnskap eller behov.

DEBATT: Vi vet ikke nok om mekanisk støy fra flytende havvind

I Norge planlegger man å bygge et stort antall flytende vindturbiner for installasjon på dypt vann, men har vi gode nok vurderinger av teknologiens konsekvenser for miljøet når det for eksempel gjelder mekanisk støy i luft og vann?

DEBATT: Batterifjellet

Batteriene vi lager i dag, skal gjenvinnes i morgen. Labanalyser er avgjørende for å redusere miljøbelastningen gjennom hele livssyklusen til batterier.

DEBATT: Energigjenvinning Slik kan energigjenvinning bidra til et mer bærekraftig Europa

Energikrisen som Europa for tiden opplever, gir energigjenvinning stadig større betydning. Men dersom forbrenning av restavfall skal være et nyttig bidrag til energiforsyningen – og samtidig spille en betydningsfull rolle i det grønne skiftet – må flere utfordringer løses på veien.

DEBATT: Innovasjon Fra råolje til rå på klima

En ny næring gror frem, og vi må ta eierskap raskt.

DEBATT: Atomlageret er sikkert og trygt

Teknisk Ukeblad har i flere artikler skrevet om designet av KLDRA Himdalen, det nasjonale anlegget for lagring av lavt- og mellomaktivt avfall. Det er viktig å understreke at anlegget er trygt og ikke utgjør noen form for fare for helse, miljø eller sikkerhet i nærområdet.

DEBATT: Varmepumper Sett aldri varmepumpa på «Auto»

Vis oss varmepumpa di, så skal vi si om du bruker den rett. Forskernes råd kan spare deg for både energi og penger.

DEBATT: Kraftutbygging Industriuka utfordrer næringsministeren

Den største utfordringen for å lykkes med klimamålene, er kraftsituasjonen. Her er fem råd for en enda mer offensiv industripolitikk:

DEBATT: Energigjenvinning Restavfall er Europas ubrukte energiressurs

Europa har en stor, ubrukt energiressurs i 41 millioner tonn restavfall som årlig deponeres i stedet for å energigjenvinnes. Ved hjelp av norsk miljøteknologi kan avfallet produsere energi i et omfang som omtrent tilsvarer Norges årlige strømforbruk – og med svært lavt utslipp.

DEBATT: Hydrogen Differansekontrakter – årets nyord

Hydrogensatsing trenger virkemidler. Det mest treffsikre nå er statlig satsing på differansekontrakter.

DEBATT: Norsk kjernekraft Meningsfullt og nødvendig med norsk kjernekraft

Klimautfordringene er vriene nok til at vi ikke bør legge bort mulige løsninger før de er grundig vurdert. Her følger fem ting vi bør gjøre for å komme i gang med norsk kjernekraft.

DEBATT: Energieffektivisering Slik får vi fart på energieffektiviseringen

Energieffektivisering er helt nødvendig for å unngå kraftunderskudd i Sør-Norge. Det er billigere enn strømstøtte og går raskere enn ny storskala kraftproduksjon. Bedre økonomiske insentiver må imidlertid på plass.

DEBATT: Gasseksport Norsk gass til EU, hvorfor i all verden?

Prinsipper bør testes med tall på bordet. Sannheten er ikke alltid det første du ser. Hvordan er det egentlig med behov for norsk gass til EU i 2030 og mot 2040?

DEBATT: Russisk gass Hvordan komme fri fra Putins gassgrep

Å lete etter mer gass nå, løser ikke energikrisen, mener energipolitisk talsperson i Miljøpartiet de grønne.

DEBATT: Elbil-lading Bare sammen kan vi revolusjonere norsk ladeinfrastruktur

Året 2022 bør definitivt være året der utviklingen og ekspansjonen av norsk ladeinfrastruktur skyter fart. For å få til det må samarbeid og fellesløsninger stå i fokus, slik at vi ikke står igjen med en fragmentert og oppstykket infrastruktur – basert på gårsdagens løsninger.

DEBATT: Kjernekraft Fra kull til null – kan små kjernekraftverk være energiløsningen for Svalbard?

Det er uheldig å pepre nordlyshimmelen med blinkende, roterende maskiner til vindkraft hvis vi har andre alternativer.

DEBATT: Vindkraft – Svalbard Vindmøller og solceller: Longyearbyen som en bærekraftig by

Er det ikke å gå over bekken etter vann å frakte vindkraft fra Finnmark til Svalbard?

DEBATT: CO2-lagring Argusblikk på sokkelens «sugerør» skal gi oss trygge CO2-lagre

En ny miks av teknologiske sanseteknikker utvikles nå for å sikre at nedstengte olje- og gassbrønner ikke blir lekkasjekilder når CO2 skal lagres på sokkelen.

DEBATT: Elbil-lading La ladeinfrastruktur være fokus i 2022

I 2022 vil kampen om elbilkjøperne tilspisses ytterligere. Nesten 65 prosent av nybilsalget i 2021 var elbiler. I tillegg er det planlagt en rekke nye bilmerker på det norske markedet fremover. Dette stiller nye og større krav til ladeinfrastrukturen her til lands.

DEBATT: Vindkraft Skotsk storsatsing blir en pisk for norsk havvind


DEBATT: Pumpekraft Pumpekraft kan gi lavere strømpriser

Pumpekraft vil kreve store investeringer. Det er derfor viktig at eierne av vannkraftverk er oppmerksomme på sitt ansvar for å utvikle fremtidsrettede anlegg med økt verdi.

DEBATT: Vindkraft Vindkraft senkar kraftprisen

Rask utbygging av vindkraft, har redusert kraftprisen i det såkalte NO3-området, som strekker seg fra Sognefjorden og nordover til Trøndelag, mener Erik Espeset i Tafjord kraft.

DEBATT: Energisparing Krafttak for energibruk

Smartere bruk av bygninger kan gi kjempegevinst for både klima og lommebok. I 2022 oppfordrer vi næringsliv og myndigheter til å dele ambisjonene våre.

DEBATT: Hydrogenskip Nå trenger vi differansekontrakter for hydrogen!

Veidekke har forståelig nok lagt bort sine planer om to hydrogendrevne bulkskip. Det er et tap for norsk maritim næring, og det haster å innføre differansekontrakter.

DEBATT: Fosen vind Ola Borten Moe: Ingen automatikk i at vindmøllene på Fosen må rives

– At høyesterettsdommen automatisk skal bety at all vindkraft på Fosen skal rives, er etter mitt skjønn ikke riktig, skriver tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe.

DEBATT: Energiforbruk Flere elbiler i USA gir mindre behov for olje

Mens kullindustrien i USA har måttet innse at bruken av fossile energikilder går ned, sitter det lengre inne å akseptere dette for olje- og gassindustrien.

DEBATT: Solceller Kraft-tak til industriens grønne skifte

En flaskehals i industriens grønne omstilling er tilgang på nok fornybar kraft. Løsningen er kortreist og ligger rett over hodet på oss: Bruk allerede eksisterende bygg til solceller.

DEBATT: Strømpriskrisen Kostbart kaos i energimarkedet

Energipriskrisen er skapt av politikere; løsningen ligger ikke i markedskreftene, men i politiske inngrep.

DEBATT: Cruise-utslipp Termisk lagring og varmepumper: et skritt mot nullutslipps cruiseskip

Termisk lagring og varmepumper kan spille en nøkkelrolle i å dekke cruiseskips elektrisitets- og varmebehov og samtidig sikre nullutslipp.

DEBATT: Eltilsyn Skal vi på eltilsyn bremse eller støtte innovasjon?

Vi som driver med eltilsyn og kontroll av elektriske anlegg bør være forsiktige med brannfakler. Vi jobber hver dag for å hindre brann og skader. Så kall heller dette et varsko.

DEBATT: Strømprisene Gassen må ta mesteparten av skylda

Fossilgass skulle levere billig, stabil energi på veien til fornybarsamfunnet. Den historien har fått seg et alvorlig skudd for baugen.

DEBATT: Gatelys Intelligent belysning viser veien videre

Gatelys er noe vi ikke tenker over før det ikke fungerer. Med ny, intelligent LED-belysning har vi de beste forutsetninger for offentlig belysning.

DEBATT: Klima og elektrifisering Elektrifisering er et kinderegg i andre potens. Det haster det at Vedum og Støre forstår

Fremtiden er enda mer elektrisk enn mange tror.

DEBATT: Enova og boligstøtte Enova støtter ikke primært energieffektivisering

DEBATT: Kostnader fornybar energi Billig solkraft kan danke ut havvind

Vil vi om 10–15 år se konturene av en ny Equinor-skandale, med flere hundre milliarder tapt på vindmøller som står til forfall ute i havet?

DEBATT: Terminologi Dårlig terminologi i norske media

Teknologer burde kjenne til egen terminologi, men det er en salig røre av feilaktige uttrykk.

DEBATT: Strømprisen Utveksling av strøm er en forutsetning for å lykkes

Å være 100 prosent selvforsynte ville krevd at vi hadde vesentlig mer kapasitet tilgjengelig enn vi normalt trenger, skriver Henrik Glette i Statnett.

DEBATT: Klimabaserte energikrav Mer klimavennlig byggenæring

Vi jobber for en mer klimavennlig byggenæring, men tiltakene må være treffsikre og ikke gi urimelige kostnader.

DEBATT: Solceller i Norge Vil nye delingsløsninger for fornybar energi gi solcelleboom?

Med dagens moderne solcelleteknologi kan solenergi bli en viktig energikilde også for oss som bor i mer nordlige strøk. Solkraftutbygging vil dessuten kunne gi en betydelig sysselsettingseffekt og verdiskapning i Norge. En slik utvikling forutsetter imidlertid at regelverket tilrettelegger for en hensiktsmessig utbygging.

DEBATT: Energiforbruk i verden Verdens kull og Norges olje og gass

I valgkampen har betydningen av norsk olje og gass for verdens energimarkeder vært et tema. Stridsspørsmålet har vært i hvilken grad eventuelle norske kutt i utvinningen ville kunne bidra til høyere priser med en gunstig virkning for energisparing og alternativ energi, særlig utslippsfri solkraft og vindkraft.

DEBATT: Aluminiumsproduksjon Bilen trenger mer enn bare batteri

Batteri- og hydrogenproduksjon for fremtidens fremkomstmidler er nytt og i vinden, og det satses stort fra alle kanter.

DEBATT: Kjernekraft To nye rapporter bør sette fart i debatten om kjernekraft

Klimapanelets siste rapport er tydelig på at det haster å kutte klimagassutslippene. Samtidig viser en ny rapport fra EUs vitenskapspanel at kjernekraft er minst like bærekraftig som fornybart. Kan beslutningstakere velge å ignorere dette?

DEBATT: Oljearbeidere MDG Vi oljearbeidere bør stemme MDG

Vi husker altfor godt oljekrisen i 2014, skriver seks nåværende og tidligere oljeansatte.

DEBATT: Solenergi og regulering av kraftmarkedet Solenergi: – Tiden er inne for en større reform

Dette mener Solenergiklyngen at valgvinnerne bør ta med seg inn i neste periode.

DEBATT: Vindkraft Må det ta fem til ti år før vi får ny landvind i Norge?

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lunds uttalelser om at det kan ta fem til tiår før det kommer ny landbasert vindkraft i Norge, har vakt oppsikt. Må det bli slik? Bør det bli slik?

Fant 172 artikler. Viser 1–50.