Arkiv

Fant 153 artikler om emnet energi [fjern] med artikkeltype Kommentar [fjern]

Tittel Dato

KOMMENTAR: En strålende kjernekar

Vi var sikkert mange som satte kaffen i halsen da vi leste at bergenseren Trond Mohn vil finansiere kjernekraftverk i Norge. Mohn er fra før kjent som en kjernekar med hyppig støtte til gode formål. Til tross for advarsler om at kjernekraft er vanskelig, ønsker vi Mohn & Co lykke til med initiativet.

KOMMENTAR: Strømstøtte – endelig!

Omfattende og strenge enøktiltak og forbud mot utbytte. Endelig kom regjeringen med sine tiltak for å hindre et næringsliv fra å havne i «den elektriske stol».

KOMMENTAR: Rimelig strøm igjen – om noen år


KOMMENTAR: Strømkrisa Nei til makspris på strøm – ja til nasjonale kabler

Forhåpentligvis blir Høyre og Ap enige om både strømstøtte til bedriftene og kraftlinjer fra nord til sør, skriver TU-redaktør Jan M. Moberg.

KOMMENTAR: Bærekraft i norske bedrifter Norske selskaper har noe å strekke seg etter

De neste syv-åtte årene skal klimaendringene stanses, ulikhetene utjevnes og fattigdom utryddes. Selskaper som vil være bærekraftige har virkelig noe å strekke seg etter.

KOMMENTAR: Lading av elbiler Plugg og lad – ja takk!

La meg slippe ladekaos med mange ulike teknologier og betalingsløsninger.

KOMMENTAR: OTC i Houston Fra oljeindustriens mekka til verdens energihovedstad

Oljeselskapene er den finansielle drivkraften for å gjøre Houston verdensledende på ren energi.

KOMMENTAR: Elbåter Neppe elbåtsommer i år heller

Fossilmotoren dominerer fortsatt på bøljan blå. Hvorfor går det så tregt?

KOMMENTAR: Solkraft Vi trenger et krafttak for solkraft!

Solkraft kan bli stort i Norge, men da må vi lære av svenskene.

KOMMENTAR: Ukraina Leve Ukraina!

2022 blir utvilsomt året der vi alle må se oss i speilet for å bestemme oss for hva som virkelig er viktig. Og hva vi kan unnvære i solidaritet med de som forsøker å ivareta og sikre vår frihet.

KOMMENTAR: Strømprisen Vi trenger en Sam Eyde

Næringsminister Jan Christian Vestre er selv en industribygger og mener vi trenger flere Sam Eyder,  men som politiker møter Vestre seg selv i døra.

KOMMENTAR: Vindkraft Bygg mer vindkraft på land!

Enhver form for kraftutbygging krever naturinngrep, men hvilken form for utbygging kan stemples som den grønneste?

KOMMENTAR: Strømpris Strømpris-sjokket skyldes politiske feilgrep

Priskrisen i det europeiske kraftmarkedet har ikke sin årsak i ressursknapphet.

KOMMENTAR: Gasseksport Norsk gass til Europa er riktig og viktig

Klima og miljøminister Espen Barth Eide har rett. Det er per i dag bedre om Europa brenner norsk gass enn andre molekyler.

KOMMENTAR: Elektrifisering Åtte elektriske tiltak for fremtiden

Det finnes mange tiltak som på sikt vil redusere strømprisen. Landvind og elektrifisering av sokkelen er to områder der dagens konklusjoner bør revurderes.

KOMMENTAR: Strømpriser Energipolitikk er vanskelig

Dagens europeiske energipriskrise har intet grunnlag i ressursmangel, men i menneskelige feilvurderinger og uansvarlige politikere.

KOMMENTAR: Oljefond Midt i klimakampen vil 2021 bli stående som et fossilt rekordår

Mens verdens klimafokus har vært rettet mot COP26 i Glasgow, setter norsk olje- og gassindustri rekorder. Nå kommer tre tidligere næringslivstopper med et oppsiktsvekkende forslag.

KOMMENTAR: Boligkostnader Klima vil koste dyrt for boligeiere

Fullstendig uakseptabelt at boligeiere ikke får tilbake støtte de har betalt til Enova gjennom strømregningen, skriver TU-redaktør Tormod Haugstad.

KOMMENTAR: Energikrise i Europa Er det nå vi går inn i gassalderen?

På kort tid er utsiktene for naturgass blitt grunnleggende forandret, i Europa som i størstedelen av verden.

KOMMENTAR: Moms på elbiler Kan vi få energimerke på elbiler?

Momsfritaket skal bort på elbiler som koster mer enn 600.000 kroner, ifølge Hurdalsplattformen. Da vil utslippsreduksjonen gå saktere, mener forskere.

KOMMENTAR: Havvind Havvind må kobles til kontinentet

KOMMENTAR: Støre-regjeringen Får vi sterkere teknologiutvikling med ny regjering? Det blir i alle fall flere støtteordninger

Norges halter etter på en rekke områder innen det grønne skiftet. Får Støre-regjeringen opp tempoet i tide?

KOMMENTAR: Oljeskatten Oljebrøl? Nei, en marginal og viktig endring av oljeskatten

Regjeringens oljeskattjustering peker ut en retning mot at Norge slutter å spesialbehandle fossilnæringen. Spørsmålet blir nå hvor rask omstillingen skal være.

KOMMENTAR: Tildeling av havvind Norske hensyn må gå foran når havvind­oppdragene skal deles ut

Sikkerhetspolitikk og hensynet til norske arbeidsplasser bør være viktigst når staten avgjør hvem som skal få konsesjon til å bygge ut de norske vindkraftprosjektene.

KOMMENTAR: Olje og gass Oljekompetansen viktig for omstilling

Om petroleumsingeniørene «rømmer» industrien, vil det ramme omstillingen til fornybar energiproduksjon.

KOMMENTAR: FNs klimapanel De rike landene forsøker å tvinge fram en rask elektrifisering. Er det lurt?

Ikke overraskende har den nylig publiserte rapporten fra IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, fått betydelig medieoppmerksomhet. I en bredere sammenheng ser det imidlertid ut til å være en del av en rekke hendelser som belyser klimaspørsmålet uten særlig effekt på energibransjen.

KOMMENTAR: Havvind i Norge Slik kan Norge få maks fart på havvindsatsingen

Til tross for store ambisjoner gjennom mange år: i 2025 vil hav- og energinasjonen Norge stå for kun én promille av verdens havvindproduksjon. Satsingen må inn på et raskere spor. Det er mulig.

KOMMENTAR: Okea og FNs klimapanel Sjeiken som passer oljefatet

Ola Borten Moe fremstår som et ekstremt tilfelle i å snakke for sine egne interesser.

KOMMENTAR: Vindkraft i Norge Hvorfor tenker Norge så smått om havvind, når vi tenker så stort om gass?

Vindkraft blir mye større enn vi tror. 100 milliarder i årlige investeringer kan være en fin start.

KOMMENTAR: FNs klimapanel og norsk næringsliv Kode rødt: Agenda for styremøtene denne høsten

Forrige uke kom FN rapporten som igjen gjorde klima til en toppsak over hele verden. Rapporten FNs klimapanel publiserte ble beskrevet som «kode rød for menneskeheten» av generalsekretær António Guterres.

KOMMENTAR: IPCC  Budskapet har vært det samme i 30 år. Skal vi endelig ta konsekvensen av hva klimapanelet forteller oss?

Skal vi vinne kappløpet mot et klima som løper løpsk, trenger vi teknologiutvikling verden aldri har sett maken til og slutt på subsidier av fossil aktivitet.

KOMMENTAR: Fit for 55 EUs klimaplan kunne knapt passet Norge bedre

Overgangsordningene og planene EU-kommisjonen la fram onsdag, passer norsk industri så godt som mulig, når det langsiktige målet for EU er å bli klimanøytral.

KOMMENTAR: «Fit for 55» Tolv forslag med stor betydning for Norge: Nå må også transport og bygg kjøpe klimakvoter

Onsdag kommer tolv forslag med stor betydning for Norges omstillingsevne.

KOMMENTAR: Equinor Skandale etter skandale for Equinor

Ved å la Equinor investere i vindkraft innbys selskapet til å ødsle bort olje- og gassinntektene, i likhet med de kostbare landbaserte virksomhetene i USA.

KOMMENTAR: Equinor klima Equinor-perspektiver: Blir det ny klimakurs med Anders Opedal?

Equinor bevilger seg et «romsligere» utslippsbudsjett i #Energyperspectives enn IEA gjør i sitt netto null-scenario. Da blir det plass til mye mer olje og gass.

KOMMENTAR: Nye hydrogenprosjekter Vil hydrogen bli en like stor driver mot nullutslipp som batterier?

Det er ingen grunn til å krangle om hva som er mest miljøvennlig av grønt eller blått hydrogen så lenge vi ikke har en infrastruktur for å ta i bruk hydrogen.

KOMMENTAR: IEA – Net Zero by 2050 IEAs energianalyse vil antakelig gå i glemmeboken

For Norge vil det være klokest å avvente situasjonen og fortsette oljevirksomheten, særlig med sikte på å finne mer gass, og å holde seg oppdatert på hydrogen og kjernekraft.

KOMMENTAR: Vindkraft i Norge Norge trenger langt mer strøm – noe vil komme fra vindkraft

Oljenasjonen skal gjennom en større endring enn kanskje noe annet vesteuropeisk land de neste 29 årene.

KOMMENTAR: Fakta om vindkraft i Norge Vindkraftdebatten i Norge har nærmest sporet av. Derfor faktasjekker vi ni påstander

I en stadig mer polarisert samfunnsdebatt, er alle tjent med at fakta ligger på bordet.

KOMMENTAR: Utslippsfrie byggeplasser Hvor er verktøykassa for å bygge utslippsfritt?

Kommunene må stille krav til utbyggere om en energiplan for å realisere utslippsfrie byggeplasser.

KOMMENTAR: Ny generasjon kjernekraft Kjernekraft må bli en del av løsningen

Verden skal halvere klimautslippene innen 2030. Det skjer neppe uten at kjernekraft igjen blir en offensiv del av løsningen.

KOMMENTAR: Utslipp fra olje og gass Gjør Nordsjøens gasskraftverk utslippsfrie

Bruken av grønn norsk elkraft for å kutte utslipp i Nordsjøen møter motstand. Heldigvis. En løsning på utfordringen kan – og bør – komme fra olje- og gassindustrien selv.

KOMMENTAR: Høye strømregninger Strøm krever innovasjon

En ny rapport om strømmarkedet konkluderer med at vi som forbrukere betaler for mye for strømmen. Det vil vi ikke finne oss i lenger.

KOMMENTAR: Grønn hydrogen på Herøya Spennende hydrogenplaner gjør det enda mer kritisk å finne mer strøm

Planene som Yara, Statkraft og Aker legger fram tegner et svært spennende framtidsbilde for norsk industri. Men de etterlater også ubesvarte, viktige spørsmål for nasjonen.

KOMMENTAR: CO2-utslipp fra norsk oljeproduksjon Varsko fra CNN trigger beredskapsplan for oljeslutt

En høyt profilert artikkel på CNN.com bør være en vekker for norske politikere og næringsliv til å utarbeide en beredskapsplan i tilfelle vi må skalere ned petroleumsproduksjonen raskere enn vi i dag har lagt opp til.

KOMMENTAR: Siste ukes saker Ti gode saker du bør ha fått med deg denne uka

Det er lett å gå glipp av litt av innholdet vi leverer, om du ikke besøker oss hver eneste dag. Her er ti ting jeg vil anbefale som lesestoff i helga, etter skituren.

KOMMENTAR: Strømproduksjon fra havvind Danmark seiler opp som Europas stormakt på strøm. Blir Norge akterutseilt?

Kjempeplanene for energiøy i Nordsjøen er akkurat hva Europa trenger. Men Norge er mer interessert i å elektrifisere oljeplattformer.

KOMMENTAR: Olje- og energidepartementet På tide å endre navn til «Energidepartementet»


KOMMENTAR: Norges atomavfall Å sende atomavfallet til Sverige er et godt første skritt. Nå gjelder det å velge riktig løsning videre

Verdens eldste atomavfall skal nå sendes til forbehandling i Sverige. Det er bra – men det er valgene som tas heretter som vil avgjøre om vi får en god eller dårlig håndtering av problemavfallet.

KOMMENTAR: Strøm i Norge Norsk vindkraftproduksjon er omtrent som en flau bris – og for liten

Tre fjerdedeler av veksten i norsk kraftproduksjon kommer helt andre steder enn fra vindkraft.

Fant 153 artikler. Viser 1–50.