Arkiv

Fant 470 artikler med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Kjernekraft Norsk kjernekraft er ein dårleg idé

Europa treng kjernekraft, men ikkje Noreg. Vi har verken tid, kunnskap eller behov.

DEBATT: Datakrasj kan gi trafikkork med selvkjørende biler

Åtte biler stoppet trafikken i San Francisco. I bilene satt det ingen mennesker. Slike hendelser kan bli vanlige på vei mot en selvkjørende fremtid.

DEBATT: Vi vet ikke nok om mekanisk støy fra flytende havvind

I Norge planlegger man å bygge et stort antall flytende vindturbiner for installasjon på dypt vann, men har vi gode nok vurderinger av teknologiens konsekvenser for miljøet når det for eksempel gjelder mekanisk støy i luft og vann?

DEBATT: Mer miljøvennlig transport med kunstig intelligens

Datadrevne metoder innen maskinlæring kan brukes og bli helt avgjørende for å skape mer miljøvennlige alternativer innen mobilitet og logistikk.

DEBATT: Oljesøl Stort og usynlig oljesøl vokser – mottrekk haster

Uunngåelige lekkasjer av miljøskadelige smøremidler fra skip gir årlig et utslipp som tilsvarer Norges areal. Nå er norske teknologer med på å utvikle veier ut av uføret.

DEBATT: Kystruten Åpenbart at skipsfarten langs norskekysten må ta sin del av utslippskuttene

Arbeidet med å forberede neste konkurranse er ennå ikke påbegynt, men Samferdselsdepartementet vil likevel starte tidlig, skriver samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som svar på Hege Øklands innlegg om utslippsfri kystrute.

DEBATT: Krav til nullutslipp for Kystruten fra 2030 må settes nå

Fra 2026 skal det innføres nullutslippskrav i verdensarvfjordene. Neste steg må være at hele kysten vår blir utslippsfri. Det kan skje gjennom krav til nullutslipp i neste anbudsperiode for Kystruten fra 2030. Et slikt krav vil være et kraftfullt signal til hele næringen og sette i gang nødvendig produksjon og infrastruktur for grønne drivstoff.

DEBATT: Vegnormaler Et steg for en grønnere veipolitikk?

Norske veier bør få en maksgrense på 100 km/t, skriver Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.

DEBATT: Batterifjellet

Batteriene vi lager i dag, skal gjenvinnes i morgen. Labanalyser er avgjørende for å redusere miljøbelastningen gjennom hele livssyklusen til batterier.

DEBATT: Trafikkulykker Voldsom økning i dødsulykker: Er det starten på en ny trend?

Mediene forteller om en voldsom økning i dødsulykker i trafikken i april og mai i år. Hva er årsaken?

DEBATT: Energigjenvinning Slik kan energigjenvinning bidra til et mer bærekraftig Europa

Energikrisen som Europa for tiden opplever, gir energigjenvinning stadig større betydning. Men dersom forbrenning av restavfall skal være et nyttig bidrag til energiforsyningen – og samtidig spille en betydningsfull rolle i det grønne skiftet – må flere utfordringer løses på veien.

DEBATT: Innovasjon Fra råolje til rå på klima

En ny næring gror frem, og vi må ta eierskap raskt.

DEBATT: Whisky-krigens siste dram

Gjennom nesten hundre år har Hans Øy (Hans Island) vært gjenstand for en suverenitetskonflikt mellom Danmark (Grønland) og Canada, og siden 80-tallet har partene utkjempet en stillingskrig bevæpnet med whisky og snaps.

DEBATT: Kvikkleire Tordenskiolds soldater tynger geoteknikkbransjen

Det er på tide at vi ser med nye øyne på en bransje som har fått lov til å «leve sitt eget liv» gjennom flere tiår, uten at samfunnet har interessert seg for hvordan de utøver sin profesjon.

DEBATT: Atomlageret er sikkert og trygt

Teknisk Ukeblad har i flere artikler skrevet om designet av KLDRA Himdalen, det nasjonale anlegget for lagring av lavt- og mellomaktivt avfall. Det er viktig å understreke at anlegget er trygt og ikke utgjør noen form for fare for helse, miljø eller sikkerhet i nærområdet.

DEBATT: Karbonfangst CCS er starten på et nytt industrieventyr for Norge

Verden kjemper mot klokka for å bremse klimaendringene. Overveldende forskning peker på at CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) er avgjørende for å redusere de globale utslippene. Skal verden og Norge lykkes med CCS, må det utvikles og tas i bruk internasjonalt anerkjente verktøy.

DEBATT: Varmepumper Sett aldri varmepumpa på «Auto»

Vis oss varmepumpa di, så skal vi si om du bruker den rett. Forskernes råd kan spare deg for både energi og penger.

DEBATT: Havet Marine næringsparker – nye muligheter for samhandling til havs?

Det er mange fordeler for de enkelte havnæringene ved en modell for sameksistens. Likevel finnes det elefanter i rommet.

DEBATT: Industri Med grønn industri skal Norge bygges

Vi trenger mer kraft for å få til reindustraliseringen av landet vårt, der vi skal skape nye, lønnsomme og grønne industriarbeidsplasser i hele landet.

DEBATT: Plast Lenge var det umulig å resirkulere havbruksplast

Men nå er koden knekt. Lærdommen for annen industri er at spesialister på design, materialer og  produksjon må samarbeide for at brukte materialer skal bli gjenfødt i høykvalitetsprodukter.

DEBATT: Fornebubanen Jernbane til Fornebu kan bli mye billigere enn T-bane

Et viktig og realistisk alternativ til Fornebubanen er utelatt: Jernbane!

DEBATT: Vegstandard Mindre veger glemmes på grunn av gedigen overinvestering i hovedvegnettet

Brokollapsen i Nord-Troms er trolig et eksempel, mener Harald Norem.

DEBATT: Kraftutbygging Industriuka utfordrer næringsministeren

Den største utfordringen for å lykkes med klimamålene, er kraftsituasjonen. Her er fem råd for en enda mer offensiv industripolitikk:

DEBATT: Energigjenvinning Restavfall er Europas ubrukte energiressurs

Europa har en stor, ubrukt energiressurs i 41 millioner tonn restavfall som årlig deponeres i stedet for å energigjenvinnes. Ved hjelp av norsk miljøteknologi kan avfallet produsere energi i et omfang som omtrent tilsvarer Norges årlige strømforbruk – og med svært lavt utslipp.

DEBATT: Klimatilpasning Klimatilpasning: Mange snakker om det – de færreste praktiserer det

Det er lett å tenke at hver enkelt må lage sin egen, særegne klimatilpasningsvei – helt fra bunnen av. Sånn er det heldigvis ikke.

DEBATT: Hydrogen Differansekontrakter – årets nyord

Hydrogensatsing trenger virkemidler. Det mest treffsikre nå er statlig satsing på differansekontrakter.

DEBATT: EUs taksonomi Er norske bygg bærekraftige?

I dag er det ikke mulig å dokumentere samsvar med taksonomikriteriene til bygningers energiytelse i Norge. Dette må løses hvis investeringer i norske bygg skal kunne defineres som bærekraftige.

DEBATT: Veibygging Klima krever smalere veier

I norsk topografi betyr lavere fartsgrense også at nye veier bygges billigere. Her ligger store og umiddelbare klimagevinster.

DEBATT: Bilteknologi Teknologi endrer bilenes prismodell

Fremtidens biler vil, gjennom programvarefunksjoner og oppdateringer, kunne gi produsentene svimlende merinntekter.

DEBATT: Skogbruk Skogbrukets rolle i det grønne skiftet

Vi ser hvilke milliardbeløp man er villig til å bruke blant annet på «Langskip» og elektrifisering av sokkelen. Hvorfor ikke betale skogeierne for å bidra til å dekke det samme behovet?

DEBATT: Hyperloop Snart kan vi reise klimavennlig Oslo–Trondheim med lydens hastighet

Se for deg å kunne sveve på magnetiske skinner gjennom en lufttom tunnel fra Oslo til Trondheim på under 30 minutter.

DEBATT: Korrosjon Smart korrosjonsvarsling kan kutte kostnader og halvere søppelberg

Dyr energi gjør isolasjon på industriens milevis av rør og utstyr viktigere enn noen gang. Ulempen er en snikende fare for korrosjon, men den kan vi nå bekjempe med ny overvåkingsteknologi.

DEBATT: Transportutvikling Urolige tider krever smartere mobilitet

– I lys av Ukraina-krigen må vi se på nivået av samferdselsinvesteringer, sier statsministeren. Forskning og innovasjon i transportsektoren kan bidra til å spare penger og akselerere grønn omstilling. Det er på tide med et reelt forsknings- og innovasjonsløft.

DEBATT: Norsk kjernekraft Meningsfullt og nødvendig med norsk kjernekraft

Klimautfordringene er vriene nok til at vi ikke bør legge bort mulige løsninger før de er grundig vurdert. Her følger fem ting vi bør gjøre for å komme i gang med norsk kjernekraft.

DEBATT: Energieffektivisering Slik får vi fart på energieffektiviseringen

Energieffektivisering er helt nødvendig for å unngå kraftunderskudd i Sør-Norge. Det er billigere enn strømstøtte og går raskere enn ny storskala kraftproduksjon. Bedre økonomiske insentiver må imidlertid på plass.

DEBATT: Cyberangrep Fire råd om hvordan industrien skal unngå nedetid etter cyberangrep

Industrien blir stadig mer oppkoblet gjennom Operational Technology (OT), noe som stiller nye og strengere krav til cybersikkerhet. Men å kombinere IT-verdenens fokus på raske og smidige løsninger med OTs statiske systemer og utstyr, kan føre til store sikkerhetshull.

DEBATT: Smittevern Offentlige rom og ingeniørroller i infeksjonsforebygging

Hvilken ny normal vil det være etter koronapandemien? Hvordan endres måten vi lever og jobber på? Hvordan vil offentlige rom se ut i fremtiden?

DEBATT: Patenter Hvorfor er det ingen patenter i Formel 1?

Formel 1 har gitt oss en lang rekke teknologiske fremskritt som deretter dukker opp på vanlige veier. Det tredje Formel 1-løpet denne sesongen går av stabelen i Australia kommende helg.

DEBATT: Gasseksport Norsk gass til EU, hvorfor i all verden?

Prinsipper bør testes med tall på bordet. Sannheten er ikke alltid det første du ser. Hvordan er det egentlig med behov for norsk gass til EU i 2030 og mot 2040?

DEBATT: Helseforskning Tre lærdommer fra pandemien

Pandemien har lært oss mye om hvilken forskning vi bør satse på fremover. Her er tre av de viktigste lærdommene.

DEBATT: Elbil – strømpris Elbilen er fortsatt en økonomisk vinner

Til tross for at strømprisene har skutt i været de siste månedene, er det ikke nødvendigvis slik at det er elbilen som har størst innvirkning på økonomien din. Ifølge NAFs undersøkelse ser man at drivstoffutgiftene for diesel- og bensinbiler fortsatt er høyere enn for elbilen.

DEBATT: Veibygging og fartsgrenser Å øke fra 90 til 110 km/t gir ikke nytte for den viktigste næringstrafikken. Da blir det lite igjen

Jeg fastholder at det er mulig å oppnå store gevinster ved å planlegge en smal 4-felts veg for 90 km/t, skriver Harald Norem.

DEBATT: Standardisering Hvordan lykkes med sirkulær økonomi?

Dagens unge nekter å godta at velstand for noen få skal innebære at det er i orden å ødelegge miljøet. Kan det tenkes at vi har nådd et slags materielt metningspunkt?

DEBATT: Russisk gass Hvordan komme fri fra Putins gassgrep

Å lete etter mer gass nå, løser ikke energikrisen, mener energipolitisk talsperson i Miljøpartiet de grønne.

DEBATT: Automatisert boring Modellbasert boring – en støtte til 
boremannskap eller kilde til usikkerhet?

Dødsulykken som rammet en selvkjørende Tesla i USA i 2018, bør være en vekker også for alle som utvikler og bruker matematiske modeller i oljeindustrien.

DEBATT: Kvikkleire Kvikkleire-strid: – Multiconsult forsøker bevisst å skade virksomheten min

Kan Multiconsults avvisning av faglig diskusjon om kvikkleire skyldes en erkjennelse av at deres konklusjon er faglig uriktig?

DEBATT: Strid om fartsgrense og vegbygging Nok en u(nødvendig)-sving i samferdselspolitikken

Tvilsomt at du kan spare så mye på å bygge smalere veier som Norem hevder.

DEBATT: Turnover Teknologi kan bidra til å redusere turnover

Gode ansettelser er en av de største utfordringene virksomheter står overfor, og nå er det viktigere enn noen gang før. Teknologi brukt riktig kan finne de rette menneskene til de riktige arbeidsoppgavene og dermed bidra til å redusere faren for feilansettelser.

DEBATT: Fremtidens arbeidsliv – God balanse mellom jobb og fritid er viktigere enn høy lønn

Stadig flere unge sier opp jobbene sine fordi jobben ikke deler de verdiene de selv har eller gir dem friheten de ønsker til å leve livet som de vil.

DEBATT: Veibygging og fartsgrenser Slik bør norske hovedveier bygges

Veinettet bør være litt mer som blodomløpet – i vekslende størrelser og tilpasset kapasiteten.

Fant 470 artikler. Viser 1–50.