logo

Har du eller din bedrift en innovativ idé som kan drive bærekraftig utvikling innen green tech?

Nå kan du gjøre visjonen til virkelighet!

Søk innovasjonsstipendet

Årets tema for Oppdrift er green tech. I takt med økende miljøutfordringer har grønn og bærekraftig innovasjon aldri vært viktigere. For å møte kravene fra Parisavtalen og understøtte FNs bærekraftsmål, skal Oppdrift-stipendet fremme teknologier som er med på å skape en grønn fremtid.

Stipendet er et samarbeid mellom Teknisk Ukeblad, Bryn Aarflot, Los & Co og Igaidi. Vi deler alle et felles engasjement for å styrke næringslivets evne til å innovere og sikre patenter for bærekraftige løsninger. Med et stipend verdt 1 million NOK, som inkluderer omfattende rådgivning og støttetjenester, gir vi deg ressursene du trenger for å gjøre alvor av din bærekraftige idé.

Stipendet

Som årets Oppdrift-vinner får du tilgang på et bredt spekter av tjenester for å gi ideen bein å gå på:

Bryn Aarflot stiller med tekniske og juridiske tjenester innen IP-rettigheter. Det inkluderer:

  • Rådgivningstimer til en verdi av 200 000 kroner. Disse kan du bruke på intern patentrådgivning, avtaleutforming, varemerkestrategi eller noen av de andre tjenestene vi tilbyr
  • Opptil 100 000 kroner til å dekke offentlige søknadsavgifter ifm. våre tjenester, som typisk løper ved registrering av varemerker, patenter og designrettigheter

Los & Co stiller med rådgivning og kompetanse til en verdi av 300 000 kr innen:

Los & Co stiller med rådgivning og kompetanse innen:

  • Merkevarestrategi
  • Kommunikasjonsstrategi/taktisk kommunikasjon
  • Design/visuell identitet
  • Medierådgivning

Igaidi tilbyr rådgivning innen fremskaffelse av offentlige innovasjonsmidler til en verdi av 300 000 kr. Dette inkluderer:

  • Å identifisere mulige offentlige kilder til økonomisk støtte ved å utrede selskapets FoU-aktiviteter i omfang og teknologisk nyvinning
  • Fullstendig søknadsløp mot valgte virkemidler. Dette kan innebære flere søknader mot nasjonale virkemidler; i hovedsak ordninger administrert av Innovasjon Norge og Forskningsrådet

I tillegg bidrar VJUS med hjelp til filmproduksjon til en verdi av 100 000 kr. Dette inkluderer promofilm til sosiale medier, en workshop for enkel filmproduksjon til web og et grafisk motion design av logoen deres.

Forbehold

Alle tjenester som ligger i verdien av stipendet (1 million NOK) må benyttes innen to år. Verdien av ubenyttede rådgivningstimer eller faste avgifter bortfaller dersom de ikke er benyttet innen to år, og restverdien kan heller ikke tas ut i penger. Ellers vises det til faste forretningsvilkår hos henholdsvis Bryn Aarflot, Los & Co, Igadi og VJUS.

*Dersom flere søknader anses som like gode, kan juryen fordele stipendet på flere søkere.

Om du har spørsmål kan du kontakte oppdrift@tu.no

Søk innovasjonsstipendet

Dette var Oppdrift i 2021

Om stipendet

Søknadsfrist:

Fristen for å søke er 15. oktober.

Hvem kan søke:

Alle som jobber innenfor eller i tilknytning til green tech kan søke på stipendet. Søkere må kunne vise til en idé som bidrar til reell bærekraftig utvikling innen sitt felt og som støtter ett eller flere av FNs bærekraftsmål. Enten du er en gründer i oppstartsfasen eller en etablert bedrift som ønsker å utvide ditt bærekraftige initiativ, oppfordrer vi deg til å søke.

Hvordan søke:

For å søke må du fylle ut skjema. Søknaden må inneholde beskrivelse av ideen, plan for gjennomføring, intern organisering, budsjett, finansieringsplan, marked, risikovurdering og hvordan ideen leverer på minst ett av bærekraftsmålene.

Kåring av vinner:

Finalister annonseres 29. oktober (tentativt). Utdelingsfesten 12. november (tentativt)

Dette er juryen:

Juryleder - Christina Moe Gjerde

Bryn Aarflot - Sebastian Stigar

Igaidi - Bjart Frode Lutnæs

Los & Co - Anniken Gauslaa

Teknisk Ukeblad Media - Tor Nondal

Søk innovasjonsstipendet

Les statutter for innovasjonsstipendet OPPDRIFT

Ansvarlig redaktør: Tor M. Nondal

Brukeravtale

© 1995-2024 Teknisk Ukeblad Media AS