27. mars

Autonomikonferansen 2019

  • Fra: 27. mars 2019 16:19
  • Til: 28. mars 2019 16:19
  • Sted: STAVANGER/FORUS

Les mer (nfea.no)

Digital21 er regjeringens strategiprosess for å fremme næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. På Autonomikonferansen 2019 er vi så heldig å ha leder for styringsgruppen i Digital21, Morten Dalsmo, til å holde åpningsinnlegget og informere om de viktigste funnene i strategien.

Digital21 peker på fire strategiske teknologier hvor vi må bygge kompetanse og kapasitet gjennom satsing på forskning og utvikling: kunstig intelligens, stordata, tingenes internett og autonome systemer. Autonomikonferansen 2019 har tatt dette til etterretning og tilbyr et spennende program med representanter fra næringsliv og forskningsmiljø som har lyktes i å ta i bruk disse teknologiene til nye anvendelser og bedre industriell effektivitet.

Vi ønsker alle autonomi-interesserte vel møtt til noen spennende og lærerike dager!

På forsiden nå