24. oktober

om ca. 4 måneder

OUR OCEAN (VÅRT HAV)

  • Fra: 24. oktober 2019 14:26
  • Til: 25. oktober 2019 14:27
  • Sted: Oslo

Les mer (sdg.iisd.org)

The sixth Our Ocean Conference will take place in Oslo, Norway, from 24-25 October 2019.

På forsiden nå