TU Live

11:07

Japan skyter opp egne navigasjonssatellitter

Japanske myndigheter skjøt tirsdag opp en ny satellitt i sitt Michibiki-system. Dette er den andre satellitten i et system som skal bestå av fire satellitter, og være klar til bruk i mars 2018.

Michibiki skal tilby satellittnavigasjonstjenester i kombinasjon med det amerikanske GPS-systemet. Michibiki, som betyr «veiledning» på japansk, skal være et regionalt satellittnavigasjonssystem for Japan og Asia-Osceania-regionen.

Systemet er laget for sivilt bruk, og skal bidra til mer nøyaktig posisjonering i området. Systemet er tenkt brukt til selvkjørende biler, jordbruk og andre områder.

Michibiki skal til slutt bestå av sju satellitter innen 2023.

Marius Valle