TU Live

07:10

194 Uber-sjåfører anmeldt og 11,2 millioner kroner inndratt

Politiet har slått hardt ned på Uber-sjåfører i Norge. Så langt har 194 sjåfører blitt anmeldt, med 94 førerkort og 11,2 millioner kroner inndratt.

Av de 194 sjåførene som har blitt tatt av politiet, har 138 fått forelegg, og det er inndratt straffbart utbytte av sjåførenes inntjening i 67 av sakene, skriver Aftenposten.

Skyssformidleren Uber har i lengre tid vært svært omstridt verden over, også i Norge. Tidligere i vår anbefalte delingsøkonomiutvalget at Uber bør bli lovlig her til lands. Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet går for øyeblikket gjennom høringsuttalelsene som er kommet inn til utvalgets forslag.

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, sier i en uttalelse at de ikke er enig i norske myndigheter i at begrensingen av tjenesten kan rettferdiggjøres ut fra allmennhensyn. På bakgrunn av dette sier ESA at de vil vurdere om Norge lever opp til sine EØS-forpliktelser.

Ubers norgessjef, Carl Edvard Endresen, håper utvalgets anbefaling fører fram. Han mener politiets aksjon er overdrevet.

– Det samsvarer ikke med rettferdighetsfølelsen hos folk, når sjåførene har gjort noe så enkelt som å kjøre folk trygt hjem. Dette er en uholdbar situasjon for sjåførene.

(©NTB)

Jannicke Nilsen