TU Live

07:08

Rangering: Norges konkurransekraft er svekket 

Norge er litt mindre konkurransedyktig enn for ett år siden, viser en rangering. Men det er ingen grunn til bekymring, ifølge en av ekspertene bak kåringen.

Mens Norge i fjor knep 9.-plassen, kommer vi i år på 11. plass på kåringen til handelshøyskolen IMD i Sveits.

– Norge har falt to plasser, men jeg ville ikke bekymret meg så veldig for dette. Over tid er grunnlaget for den norske konkurransekraften svært stabilt, sier professor Arturo Bris, direktør ved IMDs World Competitiveness Center.

– Norge har en konkurransedyktig økonomi, med en god offentlig sektor, en effektiv privat sektor og god infrastruktur, understreker han overfor NTB.

Oljenedtur

Også i fjor falt Norge to plasser, fra sjuende til niende plass, på listen. Ifølge Bris er hovedårsaken til de noe svakere plasseringene for Norge åpenbar.

– Fallet på rangeringen skyldes den økonomiske utviklingen i landet, og den er som regel forbigående. Den henger sammen med internasjonale krefter og råvarepriser, sier professoren, og viser til oljeprisens betydning for et eksportrettet land som Norge.

Oljenedturen som slo inn for fullt i 2014, har ført til nedgang i norsk eksport og noe lavere investeringer og tilførsel av kapital utenfra til Norge.

Under hovedkategorien økonomisk resultater faller Norge fra 32. til 48. plass på årets liste. I de to underkategoriene internasjonal handel og internasjonale investeringer rykker vi henholdsvis elleve og ti plasser ned.

Når det gjelder infrastruktur og effektivitet i offentlig sektor, gjør imidlertid Norge det skarpt. Bris presiserer at infrastruktur ikke bare handler om veier og jernbaner, men også om helsevesen, bredbånd og levekår.

 
(NTB)
Jannicke Nilsen