TU Live

18:42

Statoils strøm-nei får etterspill på Stortinget

Statoil sier det er for dyrt og usikkert å forsyne Johan Castberg-feltet med strøm fra land. Nå murres det om omkamp på Stortinget. 

– Utslippene på norsk sokkel må ned og ikke opp. Vi er nødt til å stille strengere krav enn vi gjør nå. Det er ikke tilstrekkelig å komme med en utredning eller et regnestykke som sier at elektrifisering ikke lønner seg, sier Venstres Ola Elvestuen til NTB.

Elvestuen, som leder Stortingets energi- og miljøkomité, mener alle nye oljefelt enten må forsynes med kraft fra land eller pålegges å ha en løsning for avgasshåndtering med deponi, altså fangst og lagring av klimagasser.

Sverdrup-reprise

SVs utbygging Heikki Eidsvoll Holmås mener Statoils utbyggingsløsning er i strid med norske klimamål. Før sommeren leverte han et representantforslag om elektrifisering av Johan Castberg-feltet, som i høst vil bli behandlet på Stortinget.

– Vi vil gi olje- og energiministeren pålegg om å sørge for at Statoil etablerer en nullutslippsløsning på Castberg, sier Holmås, som sier han håper på en «Sverdrup-reprise».

Med det sikter Holmås til Stortingets vedtak om elektrifisering av den såkalte Utsira-høyden i Nordsjøen, der Sverdrup-feltet er det største. For å få til dette på nytt, må Stortinget trolig treffe et vedtak før den såkalte planen for utbygging og drift legges fram.

SV vil også måtte ha med seg Senterpartiet og regjeringens to samarbeidspartier samt Arbeiderpartiet – som ikke synes å være med på notene denne gang.

Ap-ja til gass

– Vi kommer ikke til å stille krav om kraft fra land på Castberg. Forutsetningene er annerledes enn på Utsirahøyden, der det var snakk om en områdeløsning, sier Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland til NTB.

Venstres krav om å pålegge nye felt enten elektrifisering eller avgassdeponering er han «villig til å diskutere».

– Men ikke i tilknytning til Castberg, sier Aasland, som mener dette handler om forutsigbarhet for næringen. Han viser til at dette til nå ikke har vært del av føringene som Statoil forholder seg til.

Aasland legger til at Statoils ønskede kraftløsning for Castberg innebærer gassturbiner som er «mer energieffektive enn noensinne».

– For dyrt

Statoil mener elektrifisering fra land kan slå beina under hele prosjektet.

– Johan Castberg er kanskje det verste og dyreste feltet på norsk sokkel å elektrifisere. Det er veldig teknologisk utfordrende, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil. 

Feltet vil ha behov for 170 megawatt, som ifølge Øvrum tilsvarer strømforbruket i en by med 75.000 innbyggere. For å sikre tilgang til kraft og holde kostnadene i sjakk, går de inn for gassturbiner. Utslippene vil da bli 270.000 tonn CO2 per år, som utgjør 2 prosent av det årlige utslippet fra norsk sokkel i dag. 

 – Vi jobber alt vi kan for å få et best mulig og robust prosjekt, så vil utviklingen i oljeprisen ha en betydning for om det skjer eller ikke, sier Øvrum

Hun vil ikke si hvilken minstepris prosjektet er avhengig av per i dag for å gå i pluss. Statoil har tidligere i år sagt at de skal ha en break even-pris på under 45 dollar fatet. Dagens oljepris ligger rundt 47 dollar fatet. (©NTB)

Svein-Erik Hole