Bidragsyter

Jonny Hesthammer

Jonny Hesthammer er tidligere geologi- og geofysikkprofesser ved Universitetet i Bergen. Nå er han administrerende direktør i oljeleteselskapet M Vest Energy, og har mer enn 25 års erfaring fra oljeindustrien.