Bidragsyter

Ivar Slengesol

Ivar Slengesol er «Vice President New Energy Solutions» i TGS ASA. Han har tidligere erfaring fra Eksportkreditt Norge, Eksportfinans, oppstartsselskaper innen fornybar energi, Shell og Verdensbanken.