Journalist

Per Erlien Dalløkken

Skriver om forsvarsindustri og luftfart. Har jobbet i Teknisk Ukeblad siden 2007.