Journalist

Per Erlien Dalløkken

Skriver om forsvar, luftfart og motor. Har jobbet i Teknisk Ukeblad siden 2007.