BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Satser på big data i industrien: – Ser etter talenter

Brede Børhaug - Produktsjef
Brede Børhaug - Produktsjef
Innhold fra annonsør

Hva kan en skipskaptein, en brønnoperatør og en dronepilot tenkes å ha til felles? Ett svar er at de alle tre kunne dratt nytte av data fra hverandres industrier - hvis de bare hadde tilgang til dem.

I digitaliseringens tidsalder skorter det ikke på data. Et moderne skip kan ha mer enn 10 000 sensorer. De genererer enorme datasett over alt fra erosjon i rørledninger til temperaturer i havstrømmene.

Men mens vi som forbrukere for lengst har akseptert at vi utallige ganger daglig deler data med apper, tjenesteleverandører og andre aktører som vil forbedre livene våre, er det litt annerledes i industrien.

DNV GL vil gjøre noe med akkurat det.
– Et hovedproblem har vært tillit. Tillit til både kvaliteten på data, og tillit til å skulle dele data med andre. Derfor har det vært viktig med selskaper som har en tillitsposisjon, sier Brede Børhaug i DNV GL.

– Vi har alltid holdt data for kundene våre - og sørget for at de som skal ha tilgang, får det. Det er ikke nytt. Det nye er at digitaliseringen gjør at det kan skje raskere, sømløst og i mye større omfang enn noen gang før, slår han fast.

Dette er Veracity

Dataplattformen som DNV GL har utviklet for å kunne fasilitere for trygg oppbevaring, analyse og deling av data i industrien, heter Veracity.

Her jobber Børhaug som product manager for Veracity for developers, og han forteller at plattformen er inne i en fase i sterk vekst. Dette gjør også at de nærmest konstant har døren åpen for de riktige talentene.

– Vi ser alltid etter folk med den kompetansen som kreves for å løse de komplekse oppgavene Veracity har tatt på seg, sier han.

Økosystem

– Enkelt sagt kan du tenke på Veracity som smartelefonen din og det økosystemet som er bygget rundt den, med operativsystem, masse ulike apper og skytjenester, beskriver Børhaug.

Overført til industriell sammenheng innebærer det at Veracity sørger for å koble industrier og aktører sammen, fasiliterer for håndtering, kontekstualisering, analyse og deling av data . Alle tilganger styres av dataeier, mens Veracity viderefører DNV GLs tradisjonelle tredjepartsrolle ved å garantere for tryggheten ved bruk av plattformen.

Og slik kan man altså tenke seg at kapteinen, dronepiloten og brønnoperatøren faktisk kan finne løsninger på sine problemer ved hjelp av innsikt fra de andre fagfeltene, tilgjengeliggjort gjennom plattformen.

Spisskompetanse

Over de siste par årene har Veracity blitt tatt i bruk av mange selskaper i tillegg til å være en viktig del DNV GLs innovasjon og tjenesteleveranse.

Selve plattformen er bygget på Microsoft Azure, og Børhaug forteller om et unikt samarbeid med noen av de fremste teknologimiljøene i verden hos nettopp Microsoft i Seattle.

– Det å kunne jobbe så tett med en av de aller største markedsaktørene innen datateknologi, er ganske eksklusivt, sier produktsjefen.

Hos utviklere ser Børhaug og Veracity etter de som evner å bygge funksjonalitet og overflater som gjør at selv «bestemor» kunne bruke dem, samtidig som man på baksiden bygger verktøy som er best i klassen på akkurat det den enkelte kunden driver med.

Og det kan være så mangt.

Konstant optimalisering

Et case Børhaug trekker frem er software og analyseselskapet Arundo, som gjennom Veracity tilbyr både transport av data fra for eksempel skip, og software for å analysere dem.

– To helt konkrete eksempler på det man kan hente ut er data på drivstoffbesparelse, og hvordan man kan kutte kostnader ved å finne optimal timing for vedlikehold, sier Børhaug.

– Det dreier seg mye om konstant optimalisering av drift, men man kan også bruke Veracity for å finne helt nye businessmodeller.

Totalpakke

Børhaug fremhever at noe av styrken i Veracity er nettopp at den åpner for å koble store tunge industriaktører tett sammen med oppstartsselskaper.

– Vi er ikke opptatt av å ta ende til ende i dette markedet. Veracity gjør at man kan teame opp med de som er gode på de ulike tingene, og så leverer vi en totalpakke til kundene gjennom plattformen. Slik spiller man hverandre gode.

Vil du bidra til å sikre liv, verdier og miljø? Les mer her.