BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Mens drikkevannet strømmer til Hvalers innbyggere, strømmer data til driftsavdelingen for optimalisering av tjenestene


Hvaler kommune tar i bruk en unik strømmetjeneste fra ABB for å forbedre vann- og avløpstjenestene.
Hvaler kommune tar i bruk en unik strømmetjeneste fra ABB for å forbedre vann- og avløpstjenestene.
Innhold fra annonsør


Digitale tjenester fra ABB vil forbedre driften og sikkerheten for vann og avløpstjenester for 2000 boliger og 4400 hytter på Hvaler.

ABB har utvidet en eksisterende servicekontrakt med Hvaler kommune med avanserte, digitale tjenester. Tillegget gir bedre bruk av driftsdata, automatiserer prosesser, forbedrer ytelser og bærekraft, og støtter Hvaler kommune med reduksjon av vannlekkasjer.

Sanntidsdata rett fra kilden

ABB har implementert sin digitale strømmetjeneste ABB AbilityTM EdgeInsight som en del av sin samhandling. Datastrømmen sendes sikkert og rett fra «hjertet» av styringssystemet for distribusjon og overvåking av vann og avløp, uten filtrering eller mellomlagring i databaser.

Hvaler kommune kan arbeide med dataene for optimalisering av driften på en langt mer effektiv måte med sanntids, høykvalitetsdata rett fra kilden. Operatørene kan overføre dataene til innsikt i sanntid og derved øke effektiviteten for administrasjon av sine vann- og avløpstjenester.

- Implementeringen av våre digitale løsninger markerer et teknisk gjennombrudd for en tradisjonelt konservativ VA-bransje, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge. – Hvaler kommune har en fremtidsrettet tilnærming for å levere omfattende digitalisering og smartby-infrastruktur. Vi håper dette prosjektet vil danne grunnlaget for fremtidige samarbeid.

Bedre bærekraft

ABB er forpliktet til å profilere mer ansvarlig og bærekraftig bruk av vann ved å tilby integrerte løsninger for hele vannets livssyklus som optimaliserer driften og forbedrer kvaliteten på vannbehandlingen samtidig som miljøpåvirkninger reduseres.

- Med den nye strømmeløsningen fra ABB lukker vi gapet mellom styringssystemet og dataskya på en sikker og bærekraftig måte, sier Thor Egil Kingell, leder for digitalisering ved Hvaler kommune. - Det legger til rette for innovasjon fra ABB og andre leverandører. Det er spennende tider for kommunen og vi er glade for å ha ABB med på laget.

Den unike strømmeløsningen er utviklet av ABB i Norge og ble først tatt i bruk av OKEA for Draugen-plattformen i Nordsjøen. ABB ser nå på hvor og hvordan teknologien kan tas i bruk i andre markeder over hele Nord Europa.