BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Tekna satser på psykisk helse


Psykolog og forfatter, Carina Carl, og programleder i Mestringspodden, Kenneth Stubhaug Karlsen
Psykolog og forfatter, Carina Carl, og programleder i Mestringspodden, Kenneth Stubhaug Karlsen
Innhold fra annonsør


Mestringspodden fra Tekna ledes av Kenneth Stubhaug Karlsen, og i hver episode får vi møte en Tekna-student som snakker om sitt forhold til tema som ensomhet, stress, sosial angst, selvfølelse og selvledelse. Psykolog og forfatter, Carina Carl, gir nyttige og konkrete råd for å bedre studenthverdagen.

Stolt studentleder

Tallene fra undersøkelsen viser at Tekna-studenter ikke skiller seg fra andre studenter når det kommer til utfordringer i hverdagen. Den nye podkasten og satsingen på psykisk helse hos studentene, gjør Rebekka Lie stolt.

Rebekka Lie, leder av Tekna student.

– En podkast vil så klart ikke løse alle problemer som studenter sliter med, men jeg håper den vil gi noen gode råd. Jeg er så stolt av det vi har laget og av mine medstudenter som stiller opp og deler fra sine liv. Jeg håper mer åpenhet om dette vil gjøre det lettere for mange å snakke om det de føler på, sier Lie.

Mange sliter

Studentenes årsmøte vedtok i 2020 at psykisk helse skulle være en prioritert oppgave. I den forbindelse ble det sendt ut en undersøkelse for å kartlegge studentenes psykiske helse. Dette er første gang Tekna gjør et slikt arbeid. Funnene viser at mange sliter med stress, følelse av nedstemthet og søvn. Vi ser også at mange studenter setter seg svært høye mål og at så mange som en av fem tar det svært tungt når de ikke oppnår målene sine. 

– Det var kjipt å lese svarene på undersøkelsen. Samtidig var det jo også en bekreftelse på at det var riktig av oss å ta tak i dette nå. Jeg håper podkasten kan bidra til mer åpenhet rundt psykisk helse, og at det fellesskapet mange av oss føler i Tekna student kan bidra til å hjelpe studentene på sine studiesteder, sier Lie.

Ønsker dialog med samskipnadene

Mestring og psykisk helse

Over halvparten av Teknas studenter sier de opplever stress og nedstemthet i studietiden. Se vårt tilbud med mestringsverktøy for en bedre studiehverdag.

Tekna-studenter skiller seg ikke nevneverdig fra andre studenter i Norge når det kommer til psykisk helse. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse peker på mye av det samme som undersøkelsen gjennomført av Tekna. Lie ønsker seg bedre tilbud fra studentsamskipnadene på lærestedene.

– Jeg tror det må mer fokus på dette. Spesielt blant nye studenter som kanskje sliter med å finne sin plass. Vi trenger flere og bedre lavterskel-tilbud som er tilgjengelig for studenter. Det er og viktig med god markedsføring her slik at studenter som sliter faktisk får vite at de har et tilbud, sier Lie.

Nettbasert hjelpemiddel

Er du Tekna-student får du uføreforsikring gjennom Gjensidige inkludert i medlemskapet. Dette gir gratis tilgang til Brave. En nettbasert helsetjeneste for å redusere stress og gi bedre mental helse. Undersøkelsen viser at over 80 prosent av studentmassen aldri hadde hørt om Braive.

– Jeg er ikke overrasket over disse tallene, men jeg håper de vil endre seg nå denne høsten! Nå ligger det en fin bruksanvisning på tekna.no om hvordan du tar verktøyet i bruk, og jeg synes det er et godt tilbud, sier Lie.

Medlemsfordeler for studenter

To inkluderte forsikringer, kurs og arrangementer, advokathjelp og jobbsøkerkurs er bare noen av de mange medlemsfordelene du for som student i Tekna.