BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Permittering – dette bør du vite

Anne Cathrine Hunstad leder Teknas juridiske avdeling og melder om henvendelser fra medlemmer som er bekymret for om det kommer permitteringer som følge av Korona-viruset.
Anne Cathrine Hunstad leder Teknas juridiske avdeling og melder om henvendelser fra medlemmer som er bekymret for om det kommer permitteringer som følge av Korona-viruset.
Innhold fra annonsør

Flere virksomheter frykter nå konsekvensene av koronaepidemien  og oljeprisfall. Et mulig tiltak ved innskrenkinger eller stans av drift, er permitteringer. Her er hva Tekna-medlemmer bør vite.

Koronaepidemien slår nå hardt inn over norsk arbeidsliv. Et samlet Storting er nå enige om nye permitteringsregler for å hjelpe bedrifter og ansatte gjennom kriseperioden. 

Stortinget ble mandag 16. mars enige om lønn i begynnelsen av permitteringstiden, nye regler for arbeidsgiverperiode og bortfall av karenstid ved permitteringer. Samtidig ble kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering redusert fra 50 prosent til 40 prosent. Varslingstiden for permitteringer er normalt 14 dager. Denne tiden kan unntaksvis reduseres til to dager, i henhold til Hovedavtalen. Koronautbrudd kan være et slikt tilfelle, men dette skal diskuteres med tillitsvalgte.

– Behovet for strakstiltak er stort. Det er likevel fortsatt viktig at årsaken til permittering kommer klart fram. Det må være tydelig at innskrenkinger og stans av drift er det eneste alternativet til permittering, og tillitsvalgte skal være involvert, sier advokat og leder for Teknas juridiske kontor Anne Cathrine Hunstad.

Arbeidsgiverperioden er perioden hvor arbeidsgiver har lønnsplikt ved permitteringer. Denne perioden er redusert fra 15 dager til 2 dager. Det betyr du får full lønn fra arbeidsgiver de to første dagene av permitteringen. De neste 18 dagene er det Nav som utbetaler lønn opptil 6G (omlag 600 000). Etter disse innledende 20 dagene går man over på dagpenger fra Nav.

Les sak om permitteringer karriere360.no 

Juridisk vakttelefon (for medlemmer) 

Har du spørsmål om koronaviruset og ditt arbeidsforhold kan du ta kontakt med Teknas vakttelefon - juridisk@tekna.no / 22 94 75 00  

Les mer om juridisk bistand