BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Har du Tekna-gruppe på din arbeidsplass?

BRANDSTORY: Har du Tekna-gruppe på din arbeidsplass?
Innhold fra annonsør

En Tekna-gruppe på arbeidsplassen er medlemmenes formelle forum for å påvirke lønns- og arbeidsforhold. Med Tekna-gruppe kan dere kreve tariffavtale og få drøftingsrett om saker av betydning for dere. Dere velger en tillitsvalgt som blir medlemmenes talsperson i møter med ledelsen. Tillitsvalgte er også viktige støttespillere for det enkelte medlem.

Med Tekna-gruppe sikrer dere en dialog mellom ledelsen og de ansatte rundt de viktige avgjørelsene i bedriften. Dette er spesielt verdifullt i krisetider.

Kristin Cameron, juridisk rådgiver i Tekna.

– Hovedpoenget med grupper er å sikre god dialog mellom ledelsen og de ansatte. Vi ser nå at nye grupper blir stiftet i koronakrisen fordi ansatte ikke opplever god nok dialog med ledelsen. Der det allerede er grupper ser vi at de tillitsvalgte har god oversikt, og en allerede etablert dialog gjør det lettere å håndtere krisen, sier Kristin Cameron, juridisk rådgiver i Tekna.

Ansatte uten Tekna-gruppe kan være mer sårbare

Medlemmer uten Tekna-gruppe på arbeidsplassen blir ikke nødvendigvis involvert i drøftingsprosesser og vil derfor i mindre grad ha innsikt i hvorvidt bedriftene vurderer permitteringer.

Tekna gjennomførte nylig en undersøkelse blant medlemmene, og tallene viser at medlemmer uten gruppe, som jobber i bedrifter med færre enn 100 Tekna-medlemmer, i større grad enn de tillitsvalgte oppgir at bedriften vurderer eller har iverksatt permitteringer. Det kan indikere at medlemmer uten gruppe er noe mer sårbare.

Visste du at du kun trenger å være tre Tekna-medlemmer på arbeidsplassen for å danne en Tekna-gruppe?

Med Tekna-gruppe kan dere kreve tariffavtale med bedriften som gir tillitsvalgte drøftings- og forhandlingsrett. Tillitsvalgte gjør også kommunikasjonen mellom medlemmene og arbeidsgivere enklere – noe som er nyttig både når bedriften går godt, og når den står overfor kriser som vi er i nå.

Les mer her om hvordan du danner en lokal Tekna-gruppe. 

– Tekna-tillitsvalgte har definitivt hatt en stor betydning for sine medlemmer i denne krisen. Flere steder har tillitsvalgte bidratt til å få ned omfanget av permitteringer, sikret delvis fremfor 100 prosent permittering og organisert endring av arbeidsoppgaver fra ordinær drift til mer forskning og utvikling. Dette er bare noen eksempler som viser fordelen ved å ha gruppe, sier Cameron. 

Tillitsvalgte med høy kompetanse

Ved å opprette Tekna-gruppe på arbeidsplassen velger dere medlemmer som skal representerer dere overfor arbeidsgiver. Disse blir deres tillitsvalgte på arbeidsplassen og de vil være deres førsteledd for informasjon fra arbeidsgiver og fra Tekna. Tillitsvalgte får også være med på Tekna sine etterspurte tillitsvalgtskurs.

– På arbeidsplasser hvor det er Tekna-gruppe får juridisk avdeling i Tekna færre henvendelser fra enkeltmedlemmer fordi de allerede har fått mye god informasjon fra sine tillitsvalgte. Vi opplever at de tillitsvalgte er på ballen, at de er fleksible og at de snur seg fort rundt. Vi hadde et digitalt kurs i forrige uke hvor så mange som 130 tillitsvalgte deltok på kort varsel. Vervet er jo noe de gjør utenom den vanlige jobben sin, så det er virkelig bra at de stiller opp som de gjør, sier Cameron.

Tekna-gruppe gjør rådgiving enklere

På arbeidsplasser hvor det finnes Tekna-grupper får juridisk kontor i Tekna løpende informasjon om situasjonen i bedriftene. Dette gir også et svært godt utgangpunkt for konkret rådgiving til enkeltmedlemmer i bedriften.

Trenger du bistand?

Kontakt Tekna på juridisk vakttelefon 22 94 75 00 eller les mer på www.tekna.no/juridisk.

– Tillitsvalgte som holder oss informert gir oss muligheter til å stille forberedt når vi snakker med medlemmene. Vi vet allerede mye om situasjonen i bedriften, så når enkeltmedlemmene trenger bistand, vil informasjonen vi allerede har fått fra de tillitsvalgte hjelpe oss mye i veiledningen, sier Cameron.

Dann gruppe – få bedre dialog med ledelsen

Du kan følge oppskriften på tekna.no for hvordan dere kan danne en gruppe i deres bedrift. Husk at dere kun trenger å være tre Tekna-medlemmer for å kunne danne gruppe. Hos Tekna får dere oppfølgingen dere trenger.

– Det normale velkomstløpet når man danner grupper er introduksjonseposter og tilgang til kurs for tillitsvalgte. Men i tiden som har vært nå skreddersyr vi etter medlemmenes behov. Som regel driver vi juridisk veiledning parallelt med det vanlige introduksjonsløpet der vi hjelper tillitsvalgte i dialogen med bedriften, avslutter Cameron.