BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

— Enkelte yrkesgrupper burde få en god lønnsøkning i år

VI HJELPER DEG: Vi er tilgjengelige for rådgivning under forhandlingene.
VI HJELPER DEG: Vi er tilgjengelige for rådgivning under forhandlingene.
Innhold fra annonsør

NHO gikk inn i forhandlingene med et ønske om 0 kroner i økning, men det endte likevel på 1,7 prosent lønnsvekst. Resultatet innebærer en svak reallønnsvekst, forutsatt at anslagene for prisveksten på 1,4 prosent treffer.

Frontfaget er ikke et diktat for Tekna

Noen arbeidsgivere kommer til å bruke frontfagsrammen som argument i de forestående lokale forhandlingene i privat sektor. Teknas tariffavtaler som er inngått med arbeidsgiverorganisasjonene i privat sektor, sier at det er bedriftens forhold som skal vektlegges i de lokale lønnsforhandlingene. Resultatet fra frontfaget har derfor mindre betydning for våre medlemmer.

Katrine Olsson, som er rådgiver i Tekna, forteller at enkelte yrkesgrupper faktisk burde ha en god økning i år, nettopp i lys av situasjonen i virksomheten.

— Et av Teknas mest sentrale lønnspolitiske punkt er nettopp retten til lokale kollektive forhandlinger. Det er viktig at vi hegner om denne retten og at den praktiseres i tråd med det som er avtalt i tariffavtalene.

Med andre ord skal de lokale forholdene være avgjørende for resultatet i den lokale bedriften, ikke frontfagsrammen. Det er viktig å se de store ulikhetene som er i næringslivet. Lokale kollektive forhandlinger legger til rette for at man skal ta hensyn til virksomhetene i gode og mindre gode tider. Mange arbeidstakere har stått på i en krevende tid- og det bør belønnes dersom det er bærekraftig for bedriften.

—  I offentlig sektor og avtaleområder som ligger tett opp mot offentlig sektor- som for eksempel Spekter Helse - er det ikke uvanlig at resultatet fra frontfaget i stor grad er førende. Men det skal ikke være et diktat, sier hun.

— Kontakt oss om økningen blir 0 kroner

Tekna har lokale kollektive forhandlinger – både etter Tekna-NHO avtalen og de i øvrige avtaleområdene for stat, kommune og helsesektoren.

— Det betyr at det er de tillitsvalgte som forhandler på vegne av medlemmene i gruppa, og at de lokale behovene og mulighetene i den enkelte virksomhet skal være grunnlaget for forhandlingene- og partene lokalt skal møtes for å forhandle i lys av dette. 

—Dersom en bedrift går bra så kan det gi grunnlag for et godt resultat i lønnsforhandlingene, mens dersom bedriften sliter kan det begrense mulighetene til å oppnå et godt resultat, sier Olsson.

Det er mange som vil stå i tøffe forhandlinger i år. Noen vil bli enige om nulloppgjør, mens andre vil bli møtt med krav om nulloppgjør selv om bedriften går bra.

— Vi ber også om at alle som ender med null i forhandlingsresultat sender oss protokollen – uavhengig av om det er blitt brudd eller enighet.  De tillitsvalgte får god støtte fra Teknas sekretariat. Vi er tilgjengelige for rådgiving underveis – det er viktig at tillitsvalgte ringer hvis dere har spørsmål før, under og etter forhandlingene, sier hun.

I statlig sektor forhandles rammene sentralt før de lokale forhandlingene- mens for alle andre avgjøres dette langt på vei i de lokale forhandlingene.

Forhandlingene starter i høst

I Norge har er det som sagt frontfaget som forhandler først, for at den samlede lønnsutviklingen i Norge holdes på et nivå som gjør at vi kan beholde konkurranseutsatte næringer. Siden dette ble utsatt til nå har kommunal og statlig sektor, samt Spekter, valgt å utsette sine forhandlinger i år.

Sentrale forhandlinger:

De sentrale forhandlingene skal skje før 15. september for alle tre. Tariffavtalene er også prolongert, og gjelder dermed frem til samme dato. Frister for lokale forhandlinger i disse tre avtaleområdene vil komme så snart de er avtalt av de sentrale partene. Avtaleområdet Virke skal ha sine sentrale forhandlinger i november.

Lokale forhandlinger – utsatt frist til 15. oktober:

I privat sektor, der Tekna-gruppene forhandler lokalt med sin arbeidsgiver, er det mulig å gjennomføre forhandlinger. De fleste har imidlertid valgt å vente. Det skyldes ikke bare at frontfaget ble utsatt, men også at den økonomiske situasjonen er uavklart.

— Det er fortsatt usikkert hvilke konsekvenser koronakrisen har, både på kort og lang sikt. Tekna og NHO har derfor blitt enige om å utsette fristen for årets lokale forhandlinger med seks uker, til 15. oktober. Denne fristen kan utsettes ytterligere etter avtale mellom Tekna og NHO hvis det blir nødvendig, sier Olsson.