BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Dette har du krav på når landets skoler og barnehager stenger

Mange prøver å få dagen til å gå opp med barn og hjemmekontor. Tiden du bruker på barna gir rett til permisjon.
Mange prøver å få dagen til å gå opp med barn og hjemmekontor. Tiden du bruker på barna gir rett til permisjon.
Innhold fra annonsør

Alle landets skoler og barnehager holdes stengt for å hindre virusspredning. Stengte barnehager og skoler gir ikke fritak fra arbeidsplikten og mange har spørsmål rundt sine rettigheter. Regjeringen har nå doblet antallet mulige omsorgsdager.

– Myndighetene har vedtatt å stenge alle skoler eller barnehager som et viktig smitteforebyggende tiltak. Samtidig har de bestemt at ordningen om omsorgspenger og omsorgspermisjon også skal gjelde ved slike tiltak. Det er vi glade for, sier Katrine Olsson, rådgiver i Tekna.

Olsson forteller at man ifølge arbeidsmiljøloven § 12-9 har rett til permisjon dersom barn eller barnepasser er syk. Det samme gjelder når skoler og barnehager stenger grunnet økt Koronasmittefare.

Regjeringen har nå doblet dager med omsorgspenger per forelder per år. Dette gjelder de som har barn under 12 år. Samtidig er arbeidsgiverperioden, det vil si dager der arbeidsgiver ville dekket lønn for omsorgsdager, redusert fra ti dager til tre dager. Etter det overtar NAV utbetalingen. Omsorgspenger beregnes etter samme regler som sykepenger, og er begrenset oppad til 
6 G ved utbetaling fra NAV. 1G - grunnbeløpet i folketrygden - utgjør 99.858.

Utvider antall omsorgsdager

– Vi er glade for at regjeringen nå har utvidet antall omsorgsdager gitt denne ekstraordinære situasjonen, sier Olsson.

Hun ber også arbeidstakere være oppmerksom på at mange arbeidsplasser har ordninger for velferdspermisjoner som kan være regulert i tariffavtaler eller personalhåndbøker. 

Snakk med din arbeidsgiver

Dersom du ikke kan møte på jobb og har problemer med å jobbe fulle dager fordi barnehage og skole stenges, må du så raskt som mulig snakke med din arbeidsgiver om situasjonen.

Arbeidsmiljøloven regulerer ikke om du som ansatt har krav på lønn i forbindelse med permisjon, og omsorgspenger dekker foreløpig kun et begrenset antall dager.  

– Vi anbefaler at arbeidstaker så raskt som mulig går i dialog med sin arbeidsgiver for å finne gode løsninger på situasjonen.  Dere bør i fellesskap forsøke å finne praktiske løsninger på situasjonen som for eksempel hjemmekontor, avspasering, ferie, eller andre fleksible ordninger, sier Olsson.

 

Les mer om omsorgspenger på nav.no her. 

Les mer om omsorgspenger, NAV og Koronaviruset her. 

Juridisk vakttelefon (for medlemmer) 

Har du spørsmål om koronaviruset og ditt arbeidsforhold kan du ta kontakt med Teknas vakttelefon - juridisk@tekna.no / 22 94 75 00  

Les mer om juridisk bistand